64 extra parkeerplaatsen rond Harmonieplein

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > 64 extra parkeerplaatsen rond Harmonieplein

64 extra parkeerplaatsen rond Harmonieplein

26 januari 2017 - Als het aan het college van B&W ligt, heeft het heringerichte Harmonieplein in Maarssen-Dorp na realisatie 64 extra parkeerplaatsen. Het totaal komt op 173 parkeerplaatsen in dit gebied.

Parkeren aan deze kant van de kern maakt de gemeente daarmee eenvoudiger. Belangstellenden die een nog te realiseren woning in het gebied willen kopen, parkeren op eigen terrein. Ook daar is rekening mee gehouden.

Tijdens de commissievergadering van 7 december 2016, hebben inwoners en een belangenvereniging hun zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van het Harmonieplein en de gevolgen voor hun leefomgeving.  De zorgen richten zich met name op de verkeerstoename en de daarmee gepaard gaande parkeerdruk. Ook het eventueel openstellen van de Gaslaan voor doorgaand verkeer riep vragen op.

Ondanks dat alle berekeningen klopten en er al rekening was gehouden met 19 extra parkeerplaatsen, heeft het college van B&W besloten om nogmaals naar alternatieven te kijken en dit aan de raad voor te leggen.  Na herberekening blijkt het mogelijk om 45 extra parkeerplaatsen te realiseren. In totaal worden nu, naast de huidige parkeerplaatsen, 64 extra plaatsen aangelegd. Het totaal in dit gebied komt na realisatie van het plan uit op 173 parkeerplaatsen. Daarnaast is ook geluisterd naar de wensen van bewoners van de Gaslaan. Na het aanleggen van de extra parkeerplaatsen, blijft de Gaslaan ook gesloten voor doorgaand verkeer.

De plannen worden opnieuw voorgelegd aan de raad. De openbare commissie- en raadsvergadering zijn respectievelijk gepland op 7 februari en 7 maart.