Kockengen Waterproof

Home > Inwoners > Kockengen > Kockengen Waterproof

Kockengen Waterproof

10 maart 2014 - In het project Kockengen Waterproof werken gemeente Stichtse Vecht, waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht samen aan een langetermijnvisie- en oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen en omliggende polder.

Wat is er aan de hand

De oude kern van Kockengen ligt op een stevige kleirug. De naoorlogse uitbreidingen liggen echter allemaal in het veen. De meeste huizen zijn onderheid, maar de tuinen en de openbare ruimte niet en die verzakken. Het veen daalt continu door het krimpen van de bovenste (droge) laag en het gewicht van verhardingen, rioleringen en ophoogmaterialen. In enkele delen van het dorp liggen wegen en openbare ruimte vrijwel op slootpeil. Bij stevige buien lopen straten onder.

Klimaatontwikkeling

Deze processen gaan ook de komende decennia door en misschien zelfs sneller door de klimaatontwikkeling. Zwaardere regenval kan leiden tot vaker en meer water op straat. En hogere temperaturen en langere droge perioden versnellen de afbraak van het veen. De urgentie voor maatregelen om de leefbaarheid in het dorp te behouden, wordt dus alleen maar groter.

Belangrijkste maatregelen

Inmiddels is duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de water- en bodemdalingsproblematiek tegen te gaan. De maatregelen kunnen in een periode van zo’n 10 jaar worden uitgevoerd. Dit hangt af van beslissingen die het college van B&W en de gemeenteraad nog moeten nemen, in relatie tot de benodigde financiën.

De maatregelen op een rij:

  • het huidige waterpeil in het dorp wordt gehandhaafd op 1,85 meter onder NAP;
  • het ophogen van wegen, paden en groen;
  • ophogen met speciale lichte materialen (bijvoorbeeld piepschuim);
  • ophogen en vernieuwen van de riolering met lichtgewicht materialen.
RSS