Evaluatie Wateroverlast Kockengen: het vervolg

Home > Inwoners > Kockengen > Evaluatie Wateroverlast Kockengen: het vervolg

Evaluatie Wateroverlast Kockengen: het vervolg

25 september 2014 - Om wateroverlast in Kockengen beter te beheersen, zijn extra maatregelen en een gezamenlijke aanpak nodig. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie, uitgevoerd door Twynstra Gudde, van de recente wateroverlast in Kockengen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente werken oplossingsmogelijkheden uit voor een betere beheersbaarheid van wateroverlast.

Op 22 september zijn gemeente en waterschap tijdens een informatieavond met organisaties en inwoners uit Kockengen in gesprek gegaan over de uitkomsten van deze evaluatie en mogelijke oplossingen.

Waar kunt u met uw vragen terecht

Duidelijk was dat nog veel vragen onbeantwoord zijn. Zoals afgesproken is daarom een e-mailadres geopend voor al uw vragen aan de gemeente en/of het waterschap, zodat deze kunnen worden beantwoord. Via kockengenwaterproof.nl komt u op de speciale webpagina van het waterschap en vindt u alle informatie, waaronder het e-mailadres en het evaluatierapport ‘Evaluatie Kockengen'.

RSS