Kockengen

Home > Inwoners > Kockengen

Kockengen

Wijkinformatie en wijknieuws voor de inwoners van Kockengen.

Groenkalender

Overzicht van groenwerkzaamheden in de gemeente.

Nu de groenkalender bekijken

Gebiedswethouder

 • Hetty Veneklaas

Gebiedsregisseur

 • Irene Huisman

Burgerparticipatie

Lees bij Burgerparticipatie hoe u kunt bijdragen aan de veiligheid in uw omgeving via WhatsApp-groepen en buurtsignaleringsteams.

WhatsApp-groep

Kijk op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er een WhatsApp-groep bij u in de wijk is en meld u aan.

Buurtsignaleringsteam

Nog niet aanwezig. Wilt u een signaleringsteam oprichten voor Kockengen, neem dan contact op met team Openbare Orde en Veiligheid via info@stichtsevecht.nl.

Bewonersgroepen

Wijknieuws & ontwikkelingen

Geen nieuws maar misschien wel wegwerkzaamheden. Zie www.stichtsevecht.nl/wegwerkzaamheden

 • Start bouw 70 woningen Vierde Kwadrant Kockengen

  22 november 2017 - Dinsdag 21 november was het feest in Kockengen. Samen met de toekomstige bewoners is de start van de bouw van 70 woningen gevierd.

 • Sportontmoetingsplek Kockengen

  16 november 2017 - Kockengen krijgt door de inzet van hun eigen jeugd een sportontmoetingsplek die past bij de wensen van de jongeren. Het jeugdjongerenwerk in Kockengen heeft samen met de jongeren gekeken naar de mogelijkheden die er waren. De gemeente had hier kaders voor gesteld. De jonge initiatiefnemers hebben zelf voor draagvlak binnen hún gemeenschap gezorgd.

 • Nieuwbouwproject Vierde Kwadrant Kockengen

  13 februari 2017 - Het gaat hier om een nieuwbouwontwikkeling voor ongeveer 70 grondgebonden woningen op een uitbreidingslocatie in de noordoost hoek van Kockengen. Stand van zaken: vaststelling bestemmingsplan gepland in de raad van januari.

 • Nieuwbouwproject ’t Kockenest Kockengen

  13 februari 2017 - De bestaande bebouwing (voormalige school Kockenest) wordt gesloopt en de locatie wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. De invulling is sociale huur. Stand van zaken: de planontwikkeling, in samenspraak met woningstichting Kockengen, loopt. De voormalige school is eind 2016 gesloopt.

 • Evaluatie Wateroverlast Kockengen: het vervolg

  25 september 2014 - Om wateroverlast in Kockengen beter te beheersen, zijn extra maatregelen en een gezamenlijke aanpak nodig. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie, uitgevoerd door Twynstra Gudde, van de recente wateroverlast in Kockengen.

 • Kockengen Waterproof

  10 maart 2014 - In het project Kockengen Waterproof werken gemeente Stichtse Vecht, waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht samen aan een langetermijnvisie- en oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen en omliggende polder.

RSS