Jongerenoverlast

Home > Inwoners > Jongerenoverlast

Jongerenoverlast

Het kan zijn dat u jongerenoverlast in uw buurt ervaart. Jongerenwerk, politie en gemeente horen dit graag van u. Daarbij is het van belang te weten hoe u moet handelen.

Wat te doen bij overlast van jongeren?

  1. Spreek de jongeren aan. Een goed en rustig gesprek wil vaak helpen. Hulp nodig bij het aanspreken van jongeren? Jongerenwerk Jeugd-Punt wil graag weten wat het probleem is en kan u helpen met de jeugd in verbinding te komen.
  2. Heeft het gesprek geen oplossing gebracht en is de overlast structureel? Neem contact op met de politie.
  3. De politie gaat met de melding aan de slag. Daarnaast vindt er afstemming plaats met Jeugd-Punt en de gemeente.

Is er iets in de openbare ruimte kapot, vernield of onveilig?

Neem contact op met de gemeente via Contact & openingstijden of doe een melding.