Als je 18 wordt: de spelregels van een uitkering

Home > Inwoners > Jongerenloket

Als je 18 wordt: de spelregels van een uitkering

Vanaf het moment dat je een uitkering aanvraagt, heb je een aantal rechten en plichten. Dit zijn de spelregels van de uitkering. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat deze spelregels zijn en dat je je hieraan houdt. Zo kunnen wij je het beste helpen om terug naar school of werk te gaan. Als je je niet houdt aan de spelregels kan jouw uitkering worden afgewezen, verlaagd of stopgezet.

Rechten

 • Je hebt recht op een uitkering die past bij jouw situatie. En dat alle feiten en omstandigheden heel goed zijn bekeken en meegewogen.
 • Je hebt recht op een beslissing over jouw aanvraag binnen 8 weken. Deze beslissing moet zijn op basis van goede argumenten en in begrijpelijke taal worden gecommuniceerd.
 • Je hebt recht op het indienen van een bezwaar op de beslissing over jouw aanvraag.
 • Je hebt recht op ondersteuning bij het vinden van onderwijs, (on)betaald werk of andere activiteiten. Gemeente Stichtse Vecht mag bepalen welke ondersteuning zij jouw aanbiedt.
 • Je hebt recht op een correcte behandeling. Gemeente Stichtse Vecht moet zich correct en met respect naar jou gedragen.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat je niet correct behandeld bent.

Plichten

 • Je doet je uiterste best om werk te vinden in loondienst.
 • Je doet je uiterste best om passend onderwijs te vinden.
 • Je accepteert algemeen geaccepteerd werk en doet je best om dat werk te houden.
 • Je weigert geen werk.
 • Je schrijft je, als de gemeente daarom vraagt, in bij een uitzendbureau.
 • Je doet iets terug voor je uitkering als de gemeente daarom vraagt. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • Je bent bereid om maximaal 3 uur per dag te reizen als dat nodig is.
 • Je kleedt je netjes en verzorgd en laat goed gedrag zien als je gaat solliciteren of werken.
 • Je werkt mee aan ondersteuning, voorzieningen en activiteiten die de gemeente je aanbiedt of oplegt, om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen.
 • Je werkt mee aan het opstellen, uitvoeren en (na)bespreken van een plan van aanpak.
 • Je komt (op tijd) naar bijeenkomsten of afspraken als de gemeente je uitnodigt.
 • Je werkt mee aan het verkrijgen van kennis en werknemersvaardigheden.
 • Je verhuist als dat nodig is om werk te vinden.
 • Wil je zelf gaan verhuizen naar een andere gemeente, dan zoek je eerst werk in (de omgeving van) deze gemeente.

Inlichtingenplicht

Om vast te kunnen stellen of je recht hebt op een uitkering en op welk bedrag, geef je de volgende informatie aan ons door:

 • Alle informatie over je leef-, woon- en financiĆ«le situatie.
 • Alles wat er in jouw situatie verandert. Een verandering geef je uiterlijk binnen 30 dagen aan ons door.

Als je niet zeker weet of je iets wel of niet moet doorgeven: bel ons. Samen kijken we dan naar de situatie.

Gemeente Stichtse Vecht houdt rekening met jouw privacy. Daarom werken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.