Hulp en zorg

Home > Inwoners > Hulp en zorg

Hulp en zorg

U kunt bij de gemeente terecht voor uw vragen rond jeugdhulp en Wmo. Voor kleine hulp- en zorgvragen (zoals huiswerkbegeleiding, boodschappenservice, hulp van een vrijwilliger) kijk op www.socialekaartnederland.nl.

Hulpmiddelen voor thuis

Vervoer

Voor vergoeding van vervoerskosten of een voorziening rond Vervoer

Gesprek met de gemeente

De gemeente bespreekt met u óf en welke ondersteuning nodig is. Gesprek met de gemeente.

Opvoeden en opgroeien

Voor direct hulp in uw gezin of dat van een ander. En voor vragen en zorgen over Opvoeden en opgroeien.

Psychische en lichamelijke gezondheid

Idee, privacy, klacht en bezwaar

U heeft een idee of klacht over de ondersteuning van de gemeente. Of over bescherming persoonsgegevens. Idee, privacy, klacht en bezwaar.

Aangepaste openingstijden in april, mei en juni vanwege meerdere feestdagen.

uw mening telt