Duurzaam

Home > Inwoners > Duurzaam

Duurzaam

Zuinig zijn op het milieu is belangrijk om ook in de toekomst prettig en veilig te kunnen leven.
Daarnaast moeten we maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatbestendig

Onze leefomgeving aanpassen aan een veranderend klimaat.

Duurzaamheid

Wat kunt u doen om duurzaam te leven.