Duidelijke Taal

Home > Inwoners > Duidelijke Taal

Duidelijke Taal

Onduidelijke informatie? Laat het weten!

Als inwoner ontvangt u brieven, e-mails en wijkberichten. We hopen dat u de informatie vanuit de gemeente altijd duidelijk vindt en begrijpt. Helaas is dat nog niet altijd zo. Ontvangt u van ons een bericht met onbegrijpelijke woorden en zinnen? We horen dit graag! Zo kunnen we onze communicatie met de inwoners verbeteren.

Reageren op onze brief

•    Zet in de brief een cirkel om de moeilijk geschreven tekst.
•    Maak een kopie of een foto van de brief. Zorg ervoor dat het kenmerk van de brief zichtbaar is. 
•    Wilt u gebeld worden over de inhoud van de brief, vermeld dan ook uw telefoonnummer.
•    Stuur uw tip per e-mail, post of Whatsapp naar ons onder vermelding van ‘onduidelijke brief’.
     E-mail: info@stichtsevecht.nl
     WhatsApp: 06 13 53 45 89 
     Post: Gemeente Stichtse Vecht, postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Reageren op onze e-mail

•    Maak in de e-mail de moeilijk geschreven tekst rood.  
•    Wilt u gebeld worden over de inhoud van de e-mail, vermeld dan ook uw telefoonnummer. 
•    Stuur uw tip per e-mail naar ons onder vermelding van ‘onduidelijke e-mail’.
     E-mail: info@stichtsevecht.nl

Burgemeester over het belang van duidelijke taal

Embedded video overslaan

Transcript video burgemeester

Wat doen we met uw schrijftip?

Al uw schrijftips sturen we naar de schrijver van de tekst. Met behulp van uw tips kunnen wij onze brieven en e-mails verbeteren. Heef u aangegeven dat u gebeld wilt worden over de inhoud van de brief, dan belt de schrijver u op. U krijgt geen nieuwe brief of e-mail.