Cameratoezicht

Home > Inwoners > Cameratoezicht

Cameratoezicht

Gemeente Stichtse Vecht houdt op een aantal plaatsen cameratoezicht. De camera’s hangen in en rondom het uitgaanscentrum van Maarssen-dorp, het stationsgebied in Maarssenbroek, het winkelcentrum Bisonspoor, Safari en Kerkbrink.

Waar worden camerabeelden bekeken

Vanuit een toezichtcentrale kunnen alle camera’s binnen gemeente Stichtse Vecht onder directe politieverantwoordelijkheid live worden bekeken. Op deze manier kan de politie snel ingrijpen als er iets gebeurt. Maar ook op momenten dat de beelden niet live worden bekeken of daders zich te snel uit de voeten maken, helpen de opnames bij de opsporing en vervolging van daders. Als er sprake is van een incident kan de burgemeester in overleg met de politie toestemming geven om videobeelden te bekijken. Het gaat dan om bijvoorbeeld handhaving van de openbare orde of in preventieve zin en tijdens evenementen.

Privacy bij cameratoezicht

De camerabeelden zijn beveiligd opgeslagen. Alleen een kleine groep opgeleide en gescreende functionarissen mag de beelden alleen onder directe politieaansturing bekijken. De beelden worden 28 dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist. In die 28 dagen kan de politie beelden van strafbare feiten terugzoeken en gebruiken voor opsporing. Met de camera’s kan niet in woningen of winkels worden gekeken. Er wordt met software een grijs vlak over de woning gelegd dat meedraait als de camera beweegt. Opgeslagen beelden vallen onder de Wet politiegegevens. Lees de wet op www.overheid.nl.