Buurtpreventie

Home > Inwoners > Buurtpreventie

Buurtpreventie

Als inwoner van Stichtse Vecht kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw omgeving. Bijvoorbeeld door preventiemaatregelen te nemen, deelnemer te worden van Burgernet of aan te sluiten bij een buurtsignaleringsteam. Veiligheid is tenslotte niet alleen een zaak van politie, gemeente en woningcorporaties.

WhatsApp-groepen

Steeds meer buurtbewoners gebruiken een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Via deze groep wijzen ze elkaar op verdachte situaties in de buurt. Bij een verdachte situatie wordt de politie ingeschakeld. Ook in Stichtse Vecht zijn verschillende groepen actief. De gemeente stelt voor groepen WhatsApp-alert borden beschikbaar.

Oprichten of aanmelden WhatsApp-groep

Stuur een e-mail naar samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl of kijk op www.wabp.nl voor informatie over het opzetten van een WhatsApp-groep.

Kijk op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er een WhatsApp-groep bij u in de wijk is en meld u aan.

Buurtsignaleringsteam

Leden van een buurtsignaleringsteam lopen met minimaal 2 personen 's avonds en 's nachts rond in de eigen wijk. Behalve signaleren hebben ze ook tot taak mensen veiligheidstips te geven of gebreken in de openbare ruimte door te spelen naar de wijkcommissie. Het buurtsignaleringsteam herkent u aan hun kleding.

Aanmelden of oprichten van buurtsignaleringsteam

Meld u zich individueel of als bewonersgroep aan bij uw wijkcommissie of gebiedsbeheerder of stuur een e-mail naar samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl. Ook voor het oprichten van een buurtsignaleringsteam stuurt u een e-mail.