Ontwerpbestemmingsplan Breukelerwaard 2 ter inzage

Home > Inwoners > Breukelen > Ontwerpbestemmingsplan Breukelerwaard 2 ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Breukelerwaard 2 ter inzage

4 juli 2019 - Het ontwerpbestemmingsplan Breukelerwaard 2 ligt vanaf vrijdag 5 juli ter inzage.

Het plan voorziet in de bouw van twee nieuwe woningen op het adres Breukelerwaard 2. Deze woningen komen in de plaats van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen. Het agrarische bedrijf stopt definitief, de bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en het perceel wordt opnieuw ingericht. De boerderij blijft behouden en als woning in gebruik. De naastgelegen schuur wordt in oorspronkelijke staat herbouwd.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het bestemmingsplan is digitaal te bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl of in te zien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Zienswijzen indienen

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 5 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019 in het kader van zienswijzen ter inzage op het gemeentekantoor in Maarssen. Daarnaast is het plan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1904.BPBreukelerwrd2LGB-OW01). Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u, binnen de termijn, aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Breukelerwaard 2”.

RSS