Bomen onderhoud

Home > Inwoners > Bomen onderhoud

Bomen onderhoud

Bomen bepalen voor een belangrijk deel het groene uiterlijk van de gemeente Stichtse Vecht. Ze leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

 • Boomveiligheidscontrole

  Eens in de 3 jaar inspecteert de gemeente alle bomen op gebreken. Dit moet vanwege de wettelijke zorgplicht.

 • Ziekten en plagen

  Bomen hebben soms te maken met ziekten en plagen. Dit is een natuurlijk verschijnsel. De gemeente grijpt in als er risico’s zijn voor de gezondheid van mensen of voor de omgeving.

 • Bomenbeleid

  Bomen zijn onmisbaar. Omdat bomen zo lang kunnen leven zijn zij de dragers van de groene inrichting van de bebouwde omgeving. Binnen en buiten de bebouwde kom bepalen zij het straatbeeld.

 • Bomen kappen en snoeien

  Het kappen van bomen gebeurt niet zomaar. De gemeente voert beleid dat de belangrijkste bomen worden beschermd.