Bijzondere bijstand

Home > Inwoners > Werk en inkomen > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

U heeft een minimuminkomen en moet extra kosten maken voor zorg, woning of kinderen. U kunt een vergoeding krijgen. Bijzondere bijstand

Kinderen

U kunt een toeslag aanvragen voor opvang, reiskosten en kosten voor een computer van uw kind. Kinderen

Zorgkosten

Kosten die u maakt vanwege medische noodzaak of die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Zorg

Woning

Uw inkomen is te laag of vanwege bijzondere omstandigheden heeft u extra kosten voor uw woning. Woning

Juridische hulp

Voor rechtsbijstand en bewindvoering. Juridische hulp