Bijstandsuitkering

Home > Inwoners > Werk en inkomen > Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Is een voorziening ter overbrugging naar werk.

Vakantie doorgeven

Als u een uitkering ontvangt, moet u uw vakantie aan ons doorgeven.

Nu vakantie doorgeven (als uitkeringsontvanger) 

Aanvraag

Een bijstandsuitkering is een voorziening, ter overbrugging naar werk. Bijstandsuitkering