Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage

Home > Inwoners > Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage

Op deze pagina vindt u bekendmakingen over ter inzage liggende bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan. Beide liggen zowel als ontwerpbesluit als na vaststelling 6 weken ter inzage voor inspraak.

Naar inspraakreactie of zienswijze indienen.

Nota inspraak- en overlegreacties en nota zienswijzen