Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage

Home > Inwoners > Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage

Op deze pagina vindt u bekendmakingen over ter inzage liggende bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan. Beide liggen zowel als ontwerpbesluit als na vaststelling 6 weken ter inzage voor inspraak.

Bekendmakingen van verleende reguliere omgevingsvergunningen, omgevingsvergunningen waarbij niet wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan, kunt u terugvinden in de Bekendmakingen.

Ter inzage liggende bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan kunt u net als alle geldende bestemmingsplannen online raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Neem contact op met de gemeente als u voor een deel van het grondgebied geen geldend bestemmingsplan kunt vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zie Contact & openingstijden.

Een aantal oudere bestemmingsplannen kunt u terug vinden op Bestemmingsplannen voormalige gemeenten.

Bestemmingsplannen ter inzage

Nota zienswijzen

uw mening telt