Afval omgekeerd inzamelen

Home > Inwoners > Afval omgekeerd inzamelen

Afval omgekeerd inzamelen

Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen, keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald en u krijgt een afvalbak voor plastic, blik en drankkartons (PMD). Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. 

 • Planning

  De ondergrondse containers voor het restafval plaatsen wij in fases.

 • Ondergrondse restcontainers Nigtevecht

  Nigtevecht is de eerste kern waar inwoners gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers door de invoering van omgekeerd inzamelen.

 • Ondergrondse restcontainers Vreeland en Loenersloot

  Op 19 september vond de 2e inloopbijeenkomst plaats voor de locaties van de ondergrondse containers voor restafval in Vreeland en Loenersloot. Vervolgens nam het college van burgemeester en wethouders op 23 november 2018 een conceptbesluit. Dit besluit werd op 5 februari 2019 definitief.

 • Ondergrondse restcontainers Loenen aan de Vecht en Kerklaan

  Op 18 april 2019 vond de 1e inloopbijeenkomst plaats over de invoering van omgekeerd inzamelen in Loenen aan de Vecht en Kerklaan. Een aantal inwoners bracht suggesties naar voren voor alternatieve locaties. In de maanden mei en juni werd onderzocht of dit reële opties zijn, of er bijvoorbeeld op die plekken kabels en leidingen in de grond liggen.

RSS