Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Home > Bestuur > Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Informatieverzoeken en publicaties op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid.

Nu een Wob-verzoek indienen

Wob-publicaties

Vanuit transparantie heeft de gemeente Wob-verzoeken en antwoorden daarop actief openbaar gemaakt. Op dit moment bereid de gemeente zich voor op de (mogelijke) komst van de Wet open overheid (Woo), die de Wob zal vervangen. Deze nieuwe wet verplicht gemeenten om openbaar gemaakte documenten toegankelijk te maken. Als gemeente gaan we dit uniform doen en mogelijk gebruik maken van een landelijk platform. 

RSS