Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Home > Bestuur > Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Informatieverzoeken en publicaties op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid.

Nu een Wob-verzoek indienen

Wob-publicaties

Vanuit transparantie maken we Wob-verzoeken en de antwoorden daarop actief openbaar. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

RSS