Verkiezingen en referendum

Home > Bestuur > Verkiezingen en referendum

Verkiezingen en referendum

Woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kiezen inwoners van Stichtse Vecht welke 33 raadsleden plaats mogen nemen in de gemeenteraad. U mag bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen als u 18 jaar of ouder bent en ingeschreven staat als inwoner van Stichtse Vecht. Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft of EU-burger bent, mag u stemmen als u langer dan 5 jaar in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning. Ook kunt u die dag stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet. Om te kunnen stemmen bij het referendum, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben.