Verkiezingen en referendum

Home > Bestuur > Verkiezingen en referendum

Verkiezingen en referendum

Woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kiezen inwoners van Stichtse Vecht welke 33 raadsleden plaats mogen nemen in de gemeenteraad. U mag voor de gemeenteraadsverkiezingen stemmen als u 18 jaar of ouder bent, ingeschreven staat als inwoner van Stichtse Vecht. Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft of EU burger bent, mag u stemmen als u langer dan 5 jaar in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning. Ook kunt u die dag stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet. Aan het referendum mogen alleen mensen met  Nederlandse nationaliteit stemmen.

Voor inwoners

Uw stempas(sen) ontvangt u 2 maart 2018 op uw huisadres. De kandidatenlijst krijgt u op 6 maart 2018 op uw huisadres. 

Blog en vlogs

Nieuwsberichten over de gemeenteraadsverkiezingen en referendum.

Uitslag verkiezingen

Uitslag wordt verwacht begin van de nacht van 21 op 22 maart 2018.

Referendum

Volg ons op Facebook

Op onze Facebookpagina  is veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volg ons en blijf op de hoogte.