Wie mag stemmen

Home > Bestuur > Verkiezingen, aanvulling > Wie mag stemmen

Wie mag stemmen

U ontvangt een stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen als u:

  • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent, én
  • de Nederlandse nationaliteit bezit én
  • op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019 ingeschreven staat in gemeente Stichtse Vecht

U ontvangt een stempas voor de waterschapsverkiezingen als u:

  • op 20 maart 2019, 18 jaar of ouder bent, én
  • op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019 ingeschreven staat in gemeente Stichtse Vecht