Waarom stemmen

Home > Bestuur > Verkiezingen, aanvulling > Waarom stemmen

Waarom stemmen

U kunt op 20 maart stemmen op de leden van de Provinciale Staten en op het algemeen bestuur van uw waterschap.

Provinciale Statenverkiezing

Door uw stem uit te brengen heeft u invloed op wat er in uw provincie gebeurt.  De provincie:

 • zorgt voor aanleg en onderhoud van provinciale wegen en bruggen
 • regelt het regionale openbaar vervoer
 • bepaalt waar in de provincie bedrijven, windmolens, natuurgebieden en huizen mogen komen
 • zorgt voor een veilige en schone omgeving door subsidies te geven aan milieuprojecten
 • geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap van de provincie te behouden
 • investeert in de economie van de provincie door bijvoorbeeld te zorgen dat bedrijven goed bereikbaar zijn
 • let goed op dat gemeenten niet te veel geld uitgeven. De provincie moet de begroting van gemeenten goedkeuren

Uw stem telt dubbel:

Door te stemmen op de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Leden van Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel.

Waterschapsverkiezing

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Een waterschap is een gebied waar het waterschapsbestuur zorgt voor ons waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan:

 • stevige dijken;
 • schoon water;
 • onderhoud van duinen;
 • goede stand van het grondwater.

U mag stemmen voor het bestuur van het waterschap waarin u woont.

Onder welk waterschap valt uw adres

Wilt u weten onder welk waterschap uw adres valt? U kunt op www.waterschappen.nl/mijn-waterschap uw postcode invoeren.

Waarom stemmen voor uw waterschap

Voor de natuur is het belangrijk dat er genoeg grondwater is, maar voor de landbouw is dit niet zo goed. Moet het grondwaterpeil hoog of laag zijn? Ook in het waterschap worden politieke beslissingen genomen. Door uw stem kunt u invloed uitoefenen op zulke besluiten.

Op wie kunt u stemmen in het waterschap

U stemt op het algemeen bestuur. De meeste bestuursleden worden op 20 maart bij de verkiezingen door u gekozen. Er zijn ook een paar plekken in het bestuur gereserveerd voor vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuurbeschermers.

Van de gemeente ontvangt u de kandidatenlijst. Wilt u meer weten over de partijen en hun kandidaten? Op mijnstem.nl/waterschappen kunt u vanaf 18 februari de stemhulp gebruiken. Als u de stemhulp invult komt u meer te weten over de partijen, hun standpunten en de onderlinge verschillen. Het programma verwijst ook door naar de informatie van de verkiesbare partijen zelf.