Vorige uitslagen Provinciale Staten en waterschappen (2015)

Home > Bestuur > Verkiezingen, aanvulling > Vorige uitslagen Provinciale Staten en waterschappen (2015)

Vorige uitslagen Provinciale Staten en waterschappen (2015)

Op 18 maart  2015 waren de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Globale uitslagen

52,77% van de stemgerechtigden in Stichtse Vecht ging naar de stembus voor de Provinciale Staten. 2015 was het eerste jaar dat mensen ook voor de waterschappen naar de stembus mochten. 53,88% van de stemgerechtigden stemde op het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 42,73% op het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Overzicht alle uitslagen verkiezingen 2015

Bekijk alle uitslagen van de verkiezingen. U kunt op deze webpagina, via het selectievakje in de linkerbovenhoek, kiezen welke van de 3 uitslagen u wilt inzien.