Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen in Stichtse Vecht en processen-verbaal

Home > Bestuur > Verkiezingen, aanvulling > Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen in Stichtse Vecht en processen-verbaal

Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen in Stichtse Vecht en processen-verbaal

Op woensdag 20 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. U kunt bekijken hoe mensen in de gemeente Stichtse Vecht gestemd hebben. Dit kan dus anders zijn dan de uitslagen voor de hele provincie of het hele waterschap.

Definitieve uitslag Provinciale Staten in gemeente Stichtse Vecht

Afbeelding vergroten

Definitieve uitslag Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Stichtse Vecht

Afbeelding vergroten

Definitieve uitslag Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Stichtse Vecht

Afbeelding vergroten

Processen-verbaal

U kunt de processen-verbaal van de stembureaus van de Provinciale Statenverkiezing en waterschapsverkiezingen bekijken. Bij ieder proces-verbaal vindt u ook de bijlagen.

Uitslagen per verkiezing, per stembureau