Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Home > Bestuur > Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Voorbeelden van gemeente gebouwen zijn scholen, dorpshuizen en sporthallen. De gemeente wil deze gebouwen verduurzamen om energie te besparen en een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Ook geven we zo een goed voorbeeld.

Terugverdienen investering

20 gemeentelijke gebouwen zijn geschikt om te verduurzamen. In 10 jaar tijd worden zij verduurzaamd. Voorbeelden van verduurzamen zijn: isoleren en het plaatsen van zonnepanelen en ledverlichting. Het is een investering van ruim 2 miljoen euro. Door de lagere energiekosten verdient de gemeente deze investering in gemiddeld 13,4 jaar terug.

Wat gaat er gebeuren

In 2017 start de gemeente met het verduurzamen van 4 gebouwen. Het zijn projecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn:

  • Dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa. Het dorpshuis heeft zelf veel gedaan om het gebouw te verduurzamen. Alleen zonnepanelen ontbreken. De gemeente overlegt met het dorpshuis over het plaatsen van de panelen.
  • Gymzaal Fetha in Vreeland. De gymzaal wordt opgeknapt. Tegelijkertijd wordt het gebouw volledig klimaatneutraal gemaakt.
  • Sporthal Stinzenhal in Breukelen. Op het dak van de sporthal worden zonnepanelen geplaatst, waarbij gebruik gemaakt wordt van de landelijke Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidieregeling.
  • Buitenplaats Goudestein in Maarssen. Op de buitenplaats worden zonnepanelen geplaatst. De panelen zijn niet zichtbaar vanaf de begane grond en hebben geen gevolg voor het monumentale uiterlijk van het gebouw.