Voorlopige uitslagen verkiezingen Provinciale Staten in Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Persberichten > Voorlopige uitslagen verkiezingen Provinciale Staten in Stichtse Vecht

Voorlopige uitslagen verkiezingen Provinciale Staten in Stichtse Vecht

21 maart 2019 - Op woensdag 20 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. De voorlopige uitslagen van de Provinciale Staten zijn op partijniveau bekend. Op 21 maart wordt er centraal geteld op kandidaatniveau in de OVVO/ de Kroon sporthal in Maarssen. Het is de eerste keer dat Stichtse Vecht meedoet aan de proef om de stemmen centraal te tellen.

In Stichtse Vecht zijn voor de Provinciale Staten in totaal 29.735 geldige stemmen uitgebracht. 86 kiesgerechtigden stemden blanco, 67 stemmen zijn ongeldig verklaard. 60,73% van de stemgerechtigden is vandaag naar de stembus gegaan voor de Provinciale Staten. In 2015 ging 52,77% van de stemgerechtigden hiervoor naar het stembureau.  In totaal had de gemeente voor deze verkiezing 49.069 kiezers opgeroepen.

Voorlopige uitslagen Provinciale Staten

In totaal deden 14 politieke partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van Utrecht.

Lijst Politieke partij Voorlopig aantal stemmen in absolute getallen
1 VVD 5611
2 Democraten 66 (D66) 2357
3 CDA 3368
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2256
5 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1936
6 SP (Socialistische Partij) 1101
7 GROENLINKS 3458
8 ChristenUnie 1469
9 Partij voor de Dieren 1079
10 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 669
11 50PLUS 1454
12 DENK 175
13 U26 GEMEENTEN 194
14 Forum voor Democratie 4522

De voorlopige uitslagen kunnen nog wijzigen na vaststelling van de definitieve uitslagen.

Definitieve uitslagen Provinciale Staten

Op maandag 25 maart om 10:00 uur heeft het centraal stembureau van de provincie Utrecht een openbare zitting. Het centraal stembureau maakt de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezing in de hele provincie bekend.

Bekendmaken (voorlopige) uitslagen waterschappen

De voorlopige uitslagen van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maken de waterschappen zelf bekend. Dit doen zij op donderdagmiddag 21 maart via hun eigen websites. Daarna wordt de uitslag ook op stichtsevecht.nl/verkiezingen gepubliceerd. Op 25 maart zullen de waterschappen de definitieve uitslagen bekend maken.

RSS