Veiligheid stabiel in Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Persberichten > Veiligheid stabiel in Stichtse Vecht

Veiligheid stabiel in Stichtse Vecht

21 februari 2019 - Tijdens een druk bezocht veiligheidsgesprek hebben burgemeester Van Mastrigt van Stichtse Vecht, politie en brandweer gezamenlijk bekend gemaakt dat de veiligheidscijfers voor Stichtse Vecht stabiel zijn. De totale criminaliteit is met 1% licht gestegen. Dit is vooral veroorzaakt door betere opsporingstechnieken voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs en meer bereidheid om aangifte te doen bij winkeldiefstallen.

Samenwerking is cruciaal

Tijdens het veiligheidsgesprek gingen tientallen raadsleden en bewoners in gesprek met politie, brandweer, boa’s en Jeugd-Punt over de veiligheid in Stichtse Vecht. Bezoekers van het veiligheidsgesprek volgden een spoedcursus ‘ondermijning’ om signalen te leren herkennen. Volgens burgemeester Van Mastrigt is samenwerking met alle organisaties en bewoners cruciaal om Stichtse Vecht veilig te houden. Zij benadrukte dat voor slachtoffers van criminaliteit de impact groot is, ook als de cijfers dalen.

In 2018 waren de opvallende dalers woninginbraken (-15%), autokraken (-10%) en vernielingen (-12%). De meeste autokraken worden op dit moment gepleegd bij horecagelegenheden. Vorig jaar is de gemeente in gesprek gegaan met de horecagelegenheden waar de meeste autokraken plaatsvonden. Samen met de ondernemers zijn maatregelen bedacht om het aantal autokraken te verminderen. Daarbij valt te denken aan WhatsApp-groepen en het plaatsen van waarschuwingsborden. De belangrijkste manier om autokraken te voorkomen, blijft dat inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht waardevolle spullen uit de auto halen als zij de auto verlaten.
Winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken zijn ten opzichte van 2017 gestegen met 23% en 20%. Veel bedrijfsinbraken worden gepleegd bij bedrijven aan de snel- en hoofdwegen. Dit hangt samen met de ligging van Stichtse Vecht tussen grote steden en langs snelwegen. De stijging van winkeldiefstallen is vooral te zien na het eerste kwartaal. Grote winkelketens hebben na het eerste kwartaal meer ingezet op winkeldiefstallen en daardoor zijn meer aangiftes gedaan. Hierdoor is een stijging te zien van de winkeldiefstallen.

Integraal Veiligheidsplan

In december heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 (IVP) vastgesteld. Dit nieuwe IVP bevat het integrale veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Daarin wordt aangegeven met behulp van infographics waar de focus ligt, hoe we daar aan werken en met welke partners. Het plan is onderverdeeld in de onderwerpen:

  • Buurt en Veiligheid
  • Zorg en Veiligheid
  • Jeugd en Veiligheid
  • Ondermijning
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Crisisbeheersing

Om de voortgang van het veiligheidsbeleid te bewaken en waar nodig bij te sturen, wordt ieder jaar een Veiligheidseffectrapportage opgesteld.

Meldpunt ondermijning

Ondermijning, waar onderwereld en bovenwereld elkaar raken, krijgt de komende periode extra aandacht in Stichtse Vecht. Een meldpunt voor signalen is deze week gelanceerd en bereikbaar via bit.ly/meldondermijning. Iedereen die iets ziet gebeuren kan vermoedens van onraad via een formulier bij het meldpunt kwijt.

RSS