Tussenstand na 1 jaar nota Een Sterke Basis

Home > Bestuur > Persberichten > Tussenstand na 1 jaar nota Een Sterke Basis

Tussenstand na 1 jaar nota Een Sterke Basis

28 maart 2019 - Mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Elkaar helpen als dat nodig is. Dat vinden we belangrijk. Daarom heeft Stichtse Vecht een speciaal budget om  projecten te betalen die mensen samenbrengen om sterker in de schoenen te kunnen staan. In 2018 dienden inwoners en organisaties diverse ideeën in voor dit soort projecten. Dat blijkt uit de Tussenstand die het college van B&W aanbiedt aan de gemeenteraad.

Het afgelopen jaar heeft gemeente Stichtse Vecht een stevige impuls gegeven aan een vernieuwende manier van werken: inwoners en organisaties konden zélf hun idee indienen dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van mensen. Deze ideeën kregen een financiële bijdrage van de gemeente (uit het initiatievenbudget Sterke Basis).

‘We dragen vooral bij aan projecten die voorkómen dat er een probleem ontstaat. Of projecten waarbij een probleem al vroeg wordt opgemerkt’, licht Hetty Veneklaas wethouder sociaal toe. ‘Want als je er snel bij bent, kun je vaak erger voorkomen.’

Denk bijvoorbeeld aan het project Kom Erbij Maarssenbroek dat strijdt tegen eenzaamheid. Of het project ‘Steungezinnen’ van Handjehelpen dat sterke gezinnen koppelt aan gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij op een gewone manier steun krijgen en mensen leren kennen in de buurt. Hetty Veneklaas: ‘Het doel is dat inwoners zichzelf beter kunnen redden of - als dat nodig is - hun familie, buren, vrienden of anderen kunnen ondersteunen. Zo hebben we dat afgesproken: iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Daar draagt dit initiatievenbudget Sterke Basis aan bij. En daarom gaan we ook dit jaar verder met het initiatievenbudget.’

Leren van de ervaringen

In een Tussenstand staat welke projecten en initiatieven in 2018 zijn gestart. En wat ze tot nu toe hebben opgeleverd. De gemeenten, organisaties en inwoners die hieraan meewerken, hebben veel leerpunten opgedaan. Ook die staan in de Tussenstand.

‘Veel activiteiten zijn gestart en zijn ‘in uitvoering’, aldus Hetty Veneklaas. ‘Het blijkt dat niet alles wat van tevoren is bedacht, kan worden uitgevoerd. Zo bleek bijvoorbeeld een project toch niet voldoende aan te sluiten bij de wensen van de doelgroep. Soms is een project gaandeweg bijgesteld. In een andere situatie is een project gestopt of niet gestart en wordt gekeken naar een andere invulling. We leren hier met elkaar dus ook veel van’, aldus wethouder Veneklaas.

Idee indienen

De meeste projecten lopen door in 2019. Nieuwe ideeën kunnen het hele jaar worden ingediend. Heeft u ook een idee om mensen bij elkaar kunnen brengen om elkaar te helpen en sterker in hun schoenen te staan? Dien uw (subsidie)aanvraag direct in
Zo zorgen we samen voor een sterke basis in Stichtse Vecht!
 

RSS