Stichtse Vecht reserveert resultaat 2018 voor verwachte tekorten 2019

Home > Bestuur > Persberichten > Stichtse Vecht reserveert resultaat 2018 voor verwachte tekorten 2019

Stichtse Vecht reserveert resultaat 2018 voor verwachte tekorten 2019

29 mei 2019 - Stichtse Vecht heeft het jaar 2018 af kunnen sluiten met een positief rekeningsaldo van € 1.207.116. Dit positief resultaat is vooral ontstaan door de hogere opbrengsten van omgevingsleges. De algemene reserve van Stichtse Vecht is in 2018 toegenomen van 12,7 miljoen naar 13,6 miljoen als gevolg van de overname van de openbare verlichting en verkopen gemeentelijk vastgoed. Net als veel andere gemeenten, heeft ook Stichtse Vecht een tekort binnen het Sociaal domein waar onder andere Jeugdzorg, Wmo en de bijstandsverlening vallen. Voor Stichtse Vecht bedroeg dit in 2018 € 2,7 miljoen. Dit tekort heeft Stichtse Vecht in 2018 nog kunnen opvangen door gereserveerde gelden voor eventuele risico’s binnen het Sociaal Domein, in te zetten.  

Jeroen Willem Klomps, wethouder Financiën: “Dit is de eerste Programmarekening van dit college over het jaar 2018. Gezien de huidige omstandigheden vinden we het verstandig om het positieve resultaat 2018 deels in 2019 te gebruiken voor verwachte tekorten in het Sociaal domein. Dit om te voorkomen dat de lasten voor onze inwoners verder zullen stijgen. We willen immers dat Stichtse Vecht ook na 2018 financieel gezond blijft”.

RSS