Portefeuilleverdeling college B&W op onderdelen gewijzigd

Home > Bestuur > Persberichten > Portefeuilleverdeling college B&W op onderdelen gewijzigd

Portefeuilleverdeling college B&W op onderdelen gewijzigd

6 maart 2019 - Het college van B&W heeft vandaag de portefeuilleverdeling van het college opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiervoor is de toetreding van Maarten van Dijk tot het college van B&W. Wethouder Van Dijk neemt in grote lijnen de portefeuille van zijn voorganger Frank van Liempdt over.

Onderwerpen in de portefeuille

Deze portefeuille bestaat uit werk en inkomen, economie, toerisme, recreatie en plassenschappen, cultuur (incl. lokale media), monumenten, natuur en landschap, subsidiebeleid en gebiedsgericht werken. Ook neemt hij het openbaar beheer en het horecabeleid (vanaf moment dat de raad de horecavisie heeft vastgesteld ) onder zijn hoede.

Daarnaast is hij vanaf heden projectwethouder voor het project Oostelijke Vechtplassen, Sterreschans, De Werf en de Scheendijk. Van Dijk is wijkwethouder van Loenen aan de Vecht en Loenersloot. Maarten van Dijk wordt 4e locoburgemeester.

Het college heeft afgesproken om na de inwerkperiode van de nieuwe wethouder met elkaar te bezien of de huidige portefeuilleverdeling zo voldoende evenwichtig is.

De vernieuwde portefeuille-indeling ziet er als volgt uit.

 • (wnd) burgemeester Y.P. van Mastrigt (1 fte)
 1. openbare orde en veiligheid
 2. integrale handhaving
 3. dierenwelzijn
 4. evenementenbeleid
 5. integriteit
 6. externe betrekkingen
 7. regionale samenwerking
 8. communicatie en bestuurlijke vernieuwing.
 • de heer J.W.E. Klomps, VVD (1 fte)

wethouder Middelen, Verkeer en Omgevingswet

 1. financiƫn
 2. gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
 3. maatschappelijk vastgoed
 4. dienstverlening
 5. inkoop- en aanbestedingen
 6. toezicht gemeenschappelijke regelingen
 7. personeel en organisatie
 8. de omgevingswet
 9. verkeer
 10. Horeca; tot vaststelling van de Horecavisie door de raad.

1e locoburgemeester

Wijkwethouder: Breukelen, Vreeland, Nigtevecht en Nieuwersluis

 • mevrouw L.J. van Dort, GroenLinks (1 fte)

wethouder RO, Milieu en Duurzaamheid

 1. ruimtelijke ordening
 2. volkshuisvesting
 3. duurzaamheid en milieu
 4. water
 5. grondbedrijf
 6. project N230

2e locoburgemeester

Wijkwethouder: Maarssendorp, Tienhoven en Oud Zuilen

 • mevrouw H.J. Veneklaas, CDA (1 fte)

wethouder Sociaal

 1. wmo
 2. volksgezondheid
 3. welzijn
 4. ouderenbeleid
 5. jeugdbeleid en jeugdzorg
 6. onderwijs
 7. jongerenwerk
 8. sport

3 e locoburgemeester

Wijkwethouder Maarssenbroek, Nieuwer ter Aa en Kockengen

 • De heer M.J. van Dijk, PvdA (1 fte)

wethouder Werk en inkomen, Economie en Leefomgeving

 1. economie
 2. werk en inkomen
 3. toerisme
 4. recreatie en plassenschappen
 5. cultuur (incl. lokale media)
 6. monumenten
 7. natuur en landschap
 8. subsidiebeleid
 9. gebiedsgericht werken
 10. openbaar beheer
 11. horecabeleid; vanaf moment dat raad Horecavisie heeft vastgesteld.

4 e locoburgemeester

Wijkwethouder: Loenen aan de Vecht en Loenersloot

RSS