Nieuw leerwerkbedrijf in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

Home > Bestuur > Persberichten > Nieuw leerwerkbedrijf in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

Nieuw leerwerkbedrijf in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

10 januari 2019 - Vanaf 1 januari 2019 vormen Kansis en Kansis Groen het nieuwe gemeentelijke leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leerwerkbedrijf zet de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven.

PAUW Bedrijven was het sociaal werkvoorzieningsbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht waaronder gemeente Stichtse Vecht.

Kansis en Kansis Groen

Kansis is opgericht door gemeente Stichtse Vecht en neemt het zogenoemde beschut werk over van PAUW.  Het pand van PAUW aan De Corridor in Breukelen is door de gemeente overgenomen. Kansis zet de dienstverlening vanuit deze locatie voort.
Kansis Groen is opgericht door gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Ronde Venen en neemt de werkzaamheden op het gebied van groenvoorziening van PAUW over. De groenwerf blijft voorlopig gehuisvest aan de Wilhelminastraat in Breukelen.

Nieuwe organisatie

Wethouder Werk & Inkomen Hetty Veneklaas licht de keuze voor een nieuw leerwerkbedrijf toe: “Door de sociale werkvoorziening anders te organiseren blijven we in staat om beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk te bieden aan alle mensen met een arbeidsbeperking. We doen de begeleiding lokaal, dichtbij de mensen die het nodig hebben. Met een integrale benadering van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning, kunnen we mensen met een arbeidsbeperking adequaat begeleiden en ondersteunen, nu en in de toekomst.”

Garanties voor medewerkers

De circa 450 medewerkers die via PAUW aan het werk waren en onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Zij zijn sinds 1 januari 2019 in dienst bij één van de zes bij PAUW betrokken gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden is niets veranderd, de cao voor de sociale werkvoorziening blijft van kracht. De meeste medewerkers doen hetzelfde werk op dezelfde locatie als voorheen.

Ook het ambtelijk personeel van PAUW dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie. Zij zijn vanaf 1 januari 2019 in dienst van gemeente Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Zij blijven betrokken bij de begeleiding van Wsw-medewerkers.

RSS