Maatschappelijke organisaties blijven papier inzamelen

Home > Bestuur > Persberichten > Maatschappelijke organisaties blijven papier inzamelen

Maatschappelijke organisaties blijven papier inzamelen

13 juni 2019 - Sinds 2014 wordt oud papier en karton in onze gemeente opgehaald door vrijwilligers van de stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht. De deelnemende verenigingen, scholen en kerken krijgen hiermee een financieel steuntje in de rug. Inmiddels is het een succes te noemen en zijn er 680 vrijwilligers die in Stichtse Vecht actief helpen bij de papierinzameling. Wethouder Van Dort heeft op 12 juni 2019 samen met de heer De Graaf en mevrouw Van der Neut van de Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht de handtekening gezet en zo de overeenkomst verlengd met vijf jaar.

Wethouder Linda van Dort: “Als duurzame gemeente zijn we bezig met het implementatie van gescheiden afval. In diverse kernen wordt al omgekeerd ingezameld en scheelt het vele kilo’s papier die weggebracht worden naar de ondergrondse container. Geweldig dat er ruim 680 vrijwilligers actief meewerken aan het ophalen van gescheiden papier inzameling. Dank voor ieders inzet.”

Minder oud papier in restafval

Uit de jaarlijkse steekproeven van het restafval blijkt dat aanmerkelijk minder oud papier in het restafval wordt aangetroffen. Inwoners hebben de mogelijkheid om een aparte container voor oud papier aan te vragen en deze ook te delen met hun buren. Deze worden geleegd door de vrijwilligers die daarmee voor hun vereniging of club een centje verdienen. Inwoners kunnen daarnaast ook zelf papier wegbrengen naar ondergrondse containers bij hen in de buurt of naar de afvalscheidingsstations.

RSS