Maatregelen overlast Breukelen-Noord

Home > Bestuur > Persberichten > Maatregelen overlast Breukelen-Noord

Maatregelen overlast Breukelen-Noord

19 april 2019 - De afgelopen periode hebben omwonenden ernstige overlast ervaren van rondhangende jongeren rondom de speeltuin op de hoek van de Schepersweg en de Vrijheidslaan in Breukelen-Noord. Tijdens een bijeenkomst op woensdag 17 april is burgemeester Van Mastrigt in gesprek gegaan met de bewoners en zijn de maatregelen bekend gemaakt om de overlast terug te dringen.

Burgemeester Van Mastrigt: “Ik ben blij met de openhartigheid van de inwoners. Er zijn deze avond veel ervaringen uitgewisseld. Het was goed om te zien dat er ook een aantal jongeren aanwezig waren. Ik kan melden dat de maatregelen die nu genomen zijn, succes lijken te hebben. De afgelopen weken is de overlast flink verminderd. Bij de politie zijn geen meldingen meer binnengekomen en de jongeren worden nauwelijks meer gesignaleerd rondom de speeltuin bij de Schepersweg. Het is een eerste goede stap in de richting om prettig samen te leven. We blijven de situatie monitoren en we houden de overlast scherp in de gaten.”

Maatregelen

De afgelopen maanden zijn er verschillende maatregelen genomen. Het bankje in de speeltuin aan de Schepersweg/Vrijheidslaan is verwijderd. Net als de politie nemen de Boa’s tijdens de avonddiensten Breukelen-Noord mee in de surveillance en gaan het gesprek met de jongeren aan wanneer zij hen aantreffen.

Eind maart is een flexibele camera geplaatst bij de speeltuin. Ook zijn er vanaf 1 april Streetcoaches ingezet. Zij gaan aan de slag met de middengroep. Jeugd-Punt zal zich blijven concentreren op de jongste groep. Jeugd-Punt en Streetcornerwork werken hierbij nauw samen.

Politie en Team OOV hebben gezamenlijk vier huisbezoeken afgelegd bij de ouders van enkele betrokken jeugdigen. Daarbij is afgesproken dat de ouders van minderjarigen altijd geïnformeerd worden indien hun kind is betrokken bij overlast of incidenten. De woningbouwcorporatie heeft verlichting onder de flat aan de speeltuin laten plaatsen. Hierdoor kunnen de jongeren daar niet meer in het donker staan.

Tot slot houdt de politie zichtbaar en onzichtbaar extra toezicht. Zodra zij de jongeren aantreffen bij de speeltuin worden zij weggestuurd en doorverwezen naar de skatebaan.

Meldingen

“Het mag niet zo zijn dat inwoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen woonomgeving, omdat jongeren overlast geven. De signalen waren dermate serieus, dat deze maatregelen nodig waren om de overlast te beperken. Samen met gemeente, politie, het Jeugd-Punt, Streetcornerwork, de Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en de gemeentelijke handhavers (Boa’s) werken we aan een prettige en veilige leefomgeving in Breukelen-Noord. Blijf daarom melden als er overlast is. Zonder uw meldingen kunnen wij minder actie ondernemen”, aldus burgemeester Van Mastrigt.

Meld overlast en overtredingen bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

RSS