Maarten van Dijk geïnstalleerd als wethouder

Home > Bestuur > Persberichten > Maarten van Dijk geïnstalleerd als wethouder

Maarten van Dijk geïnstalleerd als wethouder

5 maart 2019 - Hedenavond 5 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht Maarten van Dijk (PvdA) benoemd als wethouder. Daarmee is het college van B&W weer compleet na het vertrek van Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal) in december 2018.

Maarten van Dijk: “De PvdA kon vorig jaar na de verkiezingen niet instemmen met het CollegeWerkProgramma. Dat wordt nu aangepast op een aantal onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Met name de extra ambitie op het realiseren van sociale huurwoningen (minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouwprojecten) vonden we hierbij een belangrijk punt. Verder willen we deze coalitieperiode extra investeren in het duurzaam aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden en in de kwaliteit van de openbare ruimte. Namens de PvdA wil ik een goede bijdrage leveren aan onze samenleving in Stichtse Vecht. Mijn visie daarbij is dat iedereen mee moet kunnen doen in onze gemeente. Daarbij maakt het niet uit wat je inkomen is, waar je bent geboren of van wie je houdt. Ik onderschrijf de bestuursstijl dan ook volledig. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de deelname aan de coalitie en de samenwerking met de raad.”

Maarten van Dijk (1980) is een geboren en getogen Maarssenaar. Hij is geruime tijd politiek actief. Van 2003 tot en met 2010 was Van Dijk raadslid voor de PvdA in de toenmalige gemeente Maarssen. Bij zijn aantreden in 2003 was hij met zijn toen nog 23 jaar het jongste raadslid van de gemeente. In Stichtse Vecht was Van Dijk raadslid en fractievoorzitter sinds 2014. Van Dijk was actief als Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Hij woont al jaren in Maarssenbroek met zijn gezin.

Het college van B&W beslist later deze week over de exacte portefeuilleverdeling.

RSS