Koninklijke onderscheidingen voor 10 inwoners van Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Persberichten > Koninklijke onderscheidingen voor 10 inwoners van Stichtse Vecht

Koninklijke onderscheidingen voor 10 inwoners van Stichtse Vecht

26 april 2019 - Op vrijdag 26 april 2019 ontvangen 10 inwoners van Stichtse Vecht in het kader van de Algemene Gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen, een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Yvonne van Mastrigt reikt de Koninklijke onderscheidingen uit. De uitreiking vindt plaats tussen 10:15 – 12:15 uur in het Dr. Albert Heijngebouw van Business Universiteit Nyenrode, Straatweg 25, 3621 BG Breukelen.

Het gaat om de volgende personen:

 • De heer P.J. Burggraaf uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer R.H.R. Kronenburg uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • Mevrouw J.G. Kuijf-ter Morshuizen uit Kockengen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer J. Landstra uit Loenen aan de Vecht (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer ir. T. Rusting uit Tienhoven (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
 • Mevrouw G.M. Savelkoul-Buijs uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer F. Tengnagel uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer P.A. Verkerk uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer W. van Voskuilen uit Nieuwer Ter Aa (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer D. Weenk uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Achtergrondinformatie gedecoreerden:

 1. De heer P.J. Burggraaf

Wordt vooral onderscheiden vanwege zijn langdurige vrijwilligerswerkzaamheden en bestuurslidmaatschap van Oranjevereniging Breukelen (1967-heden), alsmede als onderzoeker van de geschiedenis van Breukelen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1978-heden). Het gaat dan vooral om de geschiedenis van flight lieutenant C. Maltby die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog met zijn Spitfire is neergestort én van Royal Airforce 124e Baroda Squadron.
'Het is zijn levenswerk geworden om de hele geschiedenis van Royal Airforce 124e Baroda Squadron te achterhalen', aldus burgemeester Van Mastrigt.

 1. De heer R.H.R. Kronenburg

Ontvangt zijn onderscheiding als speeltuinmedewerker en sociaal makelaar bij diverse rechtsvoorganger zoals de Stichting Welzijn West en de stichting Me’kaar te Utrecht die de aanvraag heeft ondersteund. In 2017 vierde Kronenburg al zijn 40-jarig jubileum. Hij was vooral actief bij buurthuis Oase in wijk West en in de speeltuin van Bankaplein in de wijk Lombok in Utrecht. Kronenburg was de trekker en ondersteunende kracht van alle activiteiten rondom het Bankaplein, zoals: het korenfestival, een volleybalwedstrijd, de schaatsbaan, een popevenement. Hij had oog voor de zwakste kinderen en deed alles wat nodig was om mensen te ondersteunen die er alleen niet uitkwamen. Tijd speelde hierbij voor hem nooit een rol.
Bij buuthuis Oase maakten veel verschillende groepen met een groot aantal culturele achtergronden gebruik van de ruimtes. Met tact en doorzettingsvermogen wist Kronenburg het vertrouwen van hen te winnen en ervoor te zorgen dat de groepen met elkaar het gesprek aan gingen. Hiermee heeft hij zich jarenlang onderscheiden van anderen. 'De heer Kronenburg maakt het verschil, hij heeft zeer veel voor de mensen in de wijk in het algemeen en voor de kinderen en hun ouders betekend in hun persoonlijke leven', zo omschrijft de burgemeester de heer Kronenburg.

 1. Mevrouw J.G. Kuijf-ter Morshuizen

'Met haar 88 jaar is zij misschien wel de oudste of bijna de oudste vrijwilliger van Kockengen', zo memoreert burgemeester Van Mastrigt mevrouw Kuijf.
Mevrouw Kuijf ontvangt haar onderscheiding voor haar langdurige vrijwilligerswerkzaamheden in Kockengen bij de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis (1982-1987), bij woonzorgcentrum Overdorp (1982-heden), waar zij lid is van de ontspanningscommissie, assisteert bij geheugentrainingen en uitstapjes voor ouderen en zich inzet voor de rolstoel driedaagse. Als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Overdorp (1990-heden) draagt zij bij aan de organisatie van activiteiten.
Daarnaast was zij van 1990 tot 2011 vrijwilliger bij de bibliotheek Angstel, Vecht en Venen. 

 1. De heer J. Landstra

'‘Nee’ zeggen komt in het woordenboek van de heer Landstra niet voor', aldus de burgemeester. Verbinden, doorzetten en inspireren daarentegen wel.
De heer Landstra krijgt zijn onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden in Loenen aan de Vecht voor de Gereformeerde kerk in verschillende functies t/m 2016 (jeugdwerker, penningmeester, lid diaconie, ouderling, kerkrentmeester, koster), voor tennisvereniging LTC Loenen (1982-1988) en als mede-initiator en penningmeester van Coöperatieve vereniging ’t Kampje-Plus (2014-heden). Een zeer omvangrijk project om de ontmoeting tussen bewoners, buurtgenoten en ondernemers te bevorderen. Hierbij heeft de heer Landstra ook actief deelgenomen aan de verbouwing van het pand, een bijdrage geleverd aan het opstellen van de statuten, het werven van leden en fondsen, het uitzetten van beleid, het opstellen van regels voor de toewijzing van woningen. Mede dankzij de heer Landstra is ‘t Nieuwe Kampje een bruisende gemeenschap geworden. 

 1. De heer ir. T. Rusting

Ontvangt zijn onderscheiding omdat hij zich sinds 2002 geheel belangeloos en op vrijwillige basis met hart en ziel heeft ingezet voor zijn geestelijke zieke medemens. Hij geeft familieleden en naasten een leidraad hoe ze hiermee om kunnen gaan. Sinds 2002 is Rusting voorzitter van Ypsilon, afdeling Utrecht. Een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychoses. Tevens is hij sinds 2007 vrijwillig actief bij Atrecht, een instelling voor gespecialiseerde gezondheidszorg. Hij is mede-ontwikkelaar geweest van het concept thuis coaching, later familie coaching. De familie coaching richtte zich in eerste instantie op migranten. Deze hulp breidde zich gaandeweg uit naar een bredere groep mensen. Inmiddels is er een team van 12 coaches (familie-ervaringsdeskundigen) actief die andere families helpen, aangevuld met professionele hulp. Rusting heeft intussen al honderden families begeleid. Door familie coaching is de prognose van patiënten verbeterd en de tevredenheid van naastbetrokkenen toegenomen. Verschillende zorgaanbieders in de regio omarmen de innovatieve familie coaching. Rusting zet zich ook bij andere organisaties in om dit concept te implementeren. Rusting wordt omschreven als de grote promotor van familie ondersteuning.
'We hebben hier te maken met een bijzondere man die er zijn levensdoel van heeft gemaakt om anderen te helpen die met een naaste kampt met psychische problemen', aldus burgemeester Van Mastrigt.

 1. Mevrouw G.M. Savelkoul-Buijs

Mevrouw Savelkoul-Buijs krijgt haar onderscheiding omdat zij zich vanaf 1984 inzet voor het welzijn van haar medemens en het bestrijden van eenzaamheid. Als bestuurslid, maar eveneens als coördinerend vrijwilliger bij het Rode Kruis Maarssen, bij zorginstelling Maria Dommer en ontmoetings- en activiteitencentrum De Vondel. Hier organiseerde en organiseert zij vele activiteiten voor ouderen en eenzamen. Denk aan activiteiten tijdens de zomermaanden, inloopmiddagen, wandelen met mensen die extra aandacht verdienen, voorlezen aan slechtzienden, het organiseren van het Sinterklaasfeest en een kerstmarkt.  Zij was eveneens de oprichter en coördinator van de Telefooncirkel.
Sinds 2008 is mevrouw Savelkoul ook vrijwilliger bij het netwerk Senioren Maarssenbroek, waar zij als gastvrouw fungeert tijdens de inloopzondagen. Daarnaast is zij vanaf 1992 actief als vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Maarssen, waar zij bij evenementen klaarstaat om eerste hulp te bieden.
In 2006 kreeg ze al de titel vrijwilliger van het jaar. Nu, dertien jaar later, is zij nog steeds het vaste aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers.

 1. De heer F. Tengnagel

De heer Tengnagel wordt onderscheiden omdat hij zich al meer dan 40 jaar inzet voor de leefbaarheid van Maarssenbroek en voor voetbalvereniging OSM’75 in het bijzonder. Vanaf 1976 is Tengnagel bij deze voetbalvereniging, met 675 leden, als vrijwilliger actief in verschillende functies: bestuurslid, elftalbegeleider, wedstrijdsecretaris, toernooiorganisator, trainer, verzorger, scheidsrechter en hoofd van het onderhoudsteam. Tot juli 2018 was hij ook nog terreinmeester. Voor buitenschoolse opvang Kakelbont Kids - die een ruimte huurt bij OSM’75 -  stond hij altijd klaar en zorgde hij ervoor dat het terrein piekfijn in orde was.
Van 1987 tot 2016 was hij sportcoördinator bij het Contact Oud-Mariniers en medeorganisator van “reünie met Sport en Spel”, alsmede medeorganisator en wedstrijdsecretaris van de oriëntatieloop senioren.
Ook in de politiek was Tengnagel actief: als steunfractie/burgerlid (v.a. 2009) en commissielid (v.a. 2015). Daarnaast is Tengnagel sinds 2013 lid van het screenteam van de Voedselbank Stichtse Vecht. Hij is medeverantwoordelijk voor 50 gezinnen en regelt de uitgifte van voedselpakketten. Hierbij helpt hij anderen om hun administratieve en financiële situatie te verbeteren. 
Daarnaast is hij sinds 2011 medeorganisator en initiatiefnemer van de burendag in de wijk Duivenkamp in Maarssenbroek.

 1. De heer P.A. Verkerk

De heer Verkerk ontvangt zijn onderscheiding voor zijn bestuurslidmaatschap gedurende meer dan 25 jaar bij de landelijke stichting Filadelfia zending. Vanaf 1997 als voorzitter. Deze stichting is in Nederland en in andere landen actief, zoals in Suriname (gevangenenpastoraat), Spanje en Slowakije (jongerenwerk), Spanje (een christelijke boekwinkel) en centraal Azië (gezondheidsprojecten). Onder zijn voorzitterschap heeft Filadelfia zending een professionaliseringsslag gemaakt en heeft hij de stichting naar een hoger plan kunnen tillen op administratief gebied, ook al opereert de stichting met vrijwilligers.
Sinds 1980 is Verkerk ook oudste en kringleider bij de vergadering van Gelovigen in Maarssen en Utrecht. Hij legt regelmatig huisbezoeken af en houdt zich bezig met pastorale zorg. Voorts is hij secretaris van een tweetal Verenigingen van Eigenaren in Hoogersmilde en Maarssen.
Vooral zijn bestuurslidmaatschap bij de Vereniging van Eigenaren in Hoogersmilde heeft de heer Verkerk veel tijd gekost na een moeilijke periode. Mede dankzij de heer Verkerk kan deze Vereniging van Eigenaren een voorbeeld genoemd worden voor veel andere bungalowparken.   

 1. De heer W. van Voskuilen

De heer Van Voskuilen is vooral onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de vrijwillige Brandweer in Nieuwer Ter Aa, waar hij al 38 jaar vol voor gaat in verschillende functies: chauffeur, instructeur, bevelvoerder en oefenleider.
De burgemeester omschrijft hem als: 'Een perfecte brandweerman, iemand die uiterst precies en nauwkeurig is in zijn werk en niet over één nacht ijs gaat'.
Sinds 1988 is Van Voskuilen diaken bij de Pauluskerk in Breukelen. Daarnaast heeft hij vanaf 1994 aan de wieg gestaan van het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi in Nieuwer Ter Aa. Een vierdaags evenement waar bijna 100 teams aan meedoen. In 2018 werd het 25-jarig jubileum gevierd. Voor Van Voskuilen een reden om het stokje na 25 jaar over te dragen.  

 1. De heer D. Weenk

De heer Weenk ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor kerk en samenleving.
Bij kerkgemeenschap de Ark is hij sinds 1992 voor kortere of langere periode actief in verschillende functies: voorzitter van het Gereformeerd Hervormd jeugdwerk (t/m 1996), vrijwilliger bij de Alphacursus (1997-2007), organist, jeugdwerker, ouderling, voorzitter van de kerkenraad, lid schoonmaakploeg en medeorganisator van de braderieën (1999-heden). 
Andere verdiensten zijn: vrijwilliger bij de Navigators te Utrecht, waar hij een aantal jaren de jaarlijkse zomerkampen organiseerde en verantwoordelijk was voor de organisatie van de zogenoemde duo weekenden voor ouders. Zo was hij eveneens bestuurslid van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) (1998-2006), bestuurslid van Stichting Eredienst Creatief (2009-2017), lid (v.a. 2013) en voorzitter (2015-2017) van de adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht en sinds 2012 vrijwilliger bij de Stichting Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking, Aanspreekbaarheid (COSA) te Utrecht. Deze organisatie helpt bij het re-integreren van zedendaders in de samenleving met als doel geen nieuwe slachtoffers te maken.

RSS