Implementatie Digitaal Opkopers Register

Home > Bestuur > Persberichten > Implementatie Digitaal Opkopers Register

Implementatie Digitaal Opkopers Register

29 mei 2019 - Voor op- en verkopers in de gemeente Stichtse Vecht wordt het vanaf 1 september 2019 verplicht om de (tweedehands) goederen die zij op- en verkopen digitaal te gaan registreren. Dit gebeurt in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Wat is het Digitaal Opkopers Register

Het Digitaal Opkopers Register (DOR) helpt op- en verkopers bij de registratie van de goederen, die worden ingekocht en verkocht. Denk hierbij aan de handel in tweedehands fietsen of telefoons. Door middel van het DOR wordt meer informatie over verkochte en ingekochte goederen verkregen, zoals foto’s en serienummers. Daarnaast is het register direct gekoppeld aan verschillende databases en (politie) systemen. Op deze manier is automatisch te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat en ontvangt de politie hier onmiddellijk een melding van. Wanneer een opkoper een goed wil kopen dat gestolen is, komt direct een melding binnen die de opkoper waarschuwt dat het om een gestolen goed gaat.

Voorheen vond de registratie van goederen alleen op papier plaats, maar in het door de burgemeester gewaarmerkte aanwijzingsbesluit is verplicht gesteld dat elke op- en verkoper de goederen digitaal moet gaan registreren. Politie en boa’s voeren controles uit op de aanmelding en het gebruik van het DOR.

Voordelen van het Digitaal Opkopers Register

Het DOR beschermt de op- of verkoper tegen het op- of verkopen van gestolen goederen, waardoor een ongemerkt strafbaar feit kan worden voorkomen. Daarnaast maakt het DOR de registratie voor ondernemers eenvoudiger. Het register helpt om heling op te sporen en te voorkomen. Het is daarom zeer wenselijk dat opkopers hiervoor het DOR gaan gebruiken.

Voor wie is het Digitaal Opkopers Register

Voor op- en verkopers in:

  • Foto-, film, radio-, audio- en videoapparatuur
  • Apparatuur voor automatische registratie
  • Auto’s
  • Motor-, brom- en fietsen
  • Kunstvoorwerpen en antiek
  • Uurwerken
  • Juwelen, sieraden
  • Edelstenen
  • Metalen

Vanaf 1 september verplicht gebruik van DOR

Het DOR zal per 1 september 2019 in werking treden. In de periode tussen nu en 1 september hebben op- en verkopers de tijd om zich aan te melden als op- of verkoper en de goederen te registreren in het register. De boa’s en de politie voeren na 1 september controles uit en treden indien nodig handhavend op.

Bent u op- of verkoper? Meld u aan!

Via www.ikbenhandelaar.nl kunt u zich aanmelden voor het Digitaal Opkopers Register. De bij de gemeente bekende op- en verkopers ontvangen persoonlijk een brief met de vraag of zij zich willen registreren in het DOR. Mochten op- of verkopers deze niet hebben ontvangen, verzoeken wij hen zich aan te melden via de link.

Vragen

Voor eventuele vragen kunnen opkopers contact opnemen met de gemeente en vragen naar Marianne Brouwer.

RSS