Gemeente Stichtse Vecht vernieuwt het standplaatsenbeleid

Home > Bestuur > Persberichten > Gemeente Stichtse Vecht vernieuwt het standplaatsenbeleid

Gemeente Stichtse Vecht vernieuwt het standplaatsenbeleid

21 maart 2019 - Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn een aantal locaties aangewezen voor standplaatshouders. De wijze van toekenning van standplaatsvergunningen gaat op de schop om tegemoet te komen aan wensen die leven bij winkeliers, standplaatshouders en inwoners. De voornaamste veranderingen zijn dat bij nieuwe vergunningen bestaande standplaatshouders geen voorrang meer krijgen voor een specifieke plek, dat de grootte van de plek gemaximeerd is op 25 vierkante meter, dat er een maximum komt van 2 dagen per week, per branche, per locatie en er komen twee verschillende precariotarieven.

Standplaatsen zijn het vanaf een vaste plek op een openbare en in de openlucht gelegen plaats verkopen of afleveren van goederen of diensten, vanuit een kraam, wagen of tafel. Standplaatsen zoals een viskraam, bloemenstal of oliebollenkraam verlevendigen de steden en dorpen, verschaffen werkgelegenheid, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en zijn een aanvulling op het voorzieningenaanbod voor inwoners en bezoekers van de gemeente.

Maarten van  Dijk, wethouder van Werk en Inkomen, Economie en Leefomgeving: “We willen met het vernieuwde standplaatsenbeleid zorgen voor een divers en aantrekkelijk marktaanbod voor bewoners en bezoekers en het straatbeeld in onze verschillende kernen verlevendigen. Na onderzoek en overleg met betrokkenen en raads-en commissieleden zijn we tot deze herzieningen gekomen om tegemoet te komen aan de wensen om meer rekening te houden met het bestaande winkelprofiel, de parkeerdruk en om de belemmeringen in doorgangen en uitzichten weg te nemen.”

Verandering 1: Maximaal 2 dagen per week per branche

Er is een maximum van 2 dagen per week, per branche en per locatie vastgesteld. Zo krijgen meer ondernemers de mogelijkheid een standplaats in te nemen. Voor inwoners blijft of komt er een divers aanbod. 

Verandering 2: Maximaal 25m2 oppervlakte

De gemeente Stichtse Vecht kent over het algemeen dorpen met smalle straten en kleine pleinen. Vaak is er in de centra beperkte parkeergelegenheid. Standplaatsen groter dan 25 vierkante meter zijn daarom niet passend in het straatbeeld.

Verandering 3: Nieuwe tarieven

De gemeente Stichtse Vecht wil de standplaatsen in kleine kernen met nauwelijks detailhandel meer stimuleren dan in de grote kernen met een ruimer aanbod aan winkelvoorzieningen. Om een duidelijke stimulans te geven aan standplaatsen in de kernen Kockengen, Nigtevecht en Vreeland, verlaagt de gemeente de precario voor die plaatsen per 1-1-2020 met 40%. De precariotarieven van de standplaatsen in Maarssenbroek, Maarssen-Dorp, Breukelen en Loenen aan de Vecht gaan met 7,75% omhoog.

Verandering 4: Nieuwe toekenningsprocedure

In het nieuwe standplaatsenbeleid heeft iemand die al een standplaats binnen de gemeente inneemt geen voorrang meer op andere gegadigden. Wanneer er een vergunning afloopt zal de gemeente dat onder andere op de website publiceren, waarna geïnteresseerde ondernemers een aanvraag kunnen indienen die getoetst zal worden aan het nieuwe standplaatsenbeleid.

Standplaatsen centrum Breukelen

In Breukelen wordt de komende tijd met de betreffende standplaatshouders en de lokale winkeliers en horeca gekeken om de standplaatsen van de Hazeslinger en Markt te verplaatsen naar de Kerkbrink. Dit kan het centrale plein positief verlevendigen en op de Hazeslinger en Markt ontstaat dan meer ruimte om te parkeren.

RSS