Gemeente investeert in ideeën van bewoners

Home > Bestuur > Persberichten > Gemeente investeert in ideeën van bewoners

Gemeente investeert in ideeën van bewoners

21 februari 2019 - Elk jaar kunnen inwoners en bewonersgroepen ideeën indienen bij de gemeente om hun buurt of wijk te verbeteren. Het gaat om sociale ideeën en plannen voor de buitenruimte. Dit jaar is er een bedrag beschikbaar van maximaal € 95.000 voor het ‘leefbaarheidsbudget’. De ideeën van inwoners dragen bij aan een mooie omgeving waar je nog prettiger kan wonen, werken, winkelen en wandelen.

39 ingediende plannen

Wethouder Gebiedsgericht werken Hetty Veneklaas: “We zijn heel blij met alle aanvragen. Het geeft aan dat bewoners betrokken zijn bij hun woonomgeving en dat ze veel ideeën hebben om hun buurt, wijk of straat mooier te maken. Zij zijn zelf de ervaringsdeskundigen van hun wijk en weten het beste wat er nodig is om er nog prettiger te wonen.”

In totaal zijn er 39 sociale ideeën en plannen voor de buitenruimte ingediend. Alle aanvragen hebben we beoordeeld op realiteit en haalbaarheid. Daarbij is gekeken of de ideeën passen binnen het reguliere beleid, betaald kunnen worden uit de reguliere begroting en uitgevoerd kunnen worden in het lopende jaar.
Het centraal leefbaarheidsbudget (van totaal maximaal €95.000) is bestemd voor plannen voor de buitenruimte (maximaal €65.000) en sociale ideeën (maximaal €30.000). Het college van B&W heeft alle ingediende ideeën beoordeeld. Er gaat een bedrag van €32.461 naar plannen voor de buitenruimte en van €10.100 naar sociale ideeën.

Hier gaat het geld naar toe

Bewonersorganisaties en inwoners konden tot 1 oktober 2018 ideeën indienen voor het centraal leefbaarheidsbudget. Het college van B&W besloot onder andere dat er geld gaat naar een mededelingenbord in Oud Zuilen voor een goede communicatie in het dorp. Ook gaat er geld uit het leefbaarheidsbudget naar fietsenrekken in Loenersloot naast bankjes die veel door fietsers worden gebruikt. Er komen bijvoorbeeld borden met ‘denk aan onze kinderen’ om de verkeersveiligheid te verbeteren in Tienhoven. En een drinkwaterpaal in Vreeland naast een voetbalveldje.

Idee indienen

Nieuwe ideeën om mensen bij elkaar te brengen (sociale leefbaarheidsinitiatieven) kunt u het hele jaar indienen. Denk hierbij aan een wijkfeest, kinderactiviteiten of een buurtsportdag.
Voor ideeën voor de buitenruimte, zoals bloembakken of een buitenvitrine is er in 2020 weer budget beschikbaar. Ideeën voor de buitenruimte kunt u indienen vóór 1 oktober 2019. U kunt daarvoor contact opnemen met de gebiedsregisseurs, dorpsraad of wijkcommissie.

RSS