Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum

Home > Bestuur > Persberichten > Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum

Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum

8 november 2018 - Gemeente Stichtse Vecht gaat bij de ondernemers in Breukelen-Centrum het draagvlak meten voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ondernemers, onder de noemer van vereniging BIZ Breukelen, hebben het initiatief genomen een BIZ te starten in het centrumgebied van Breukelen. De gemeente faciliteert dit initiatief dat bijdraagt aan sterkere (winkel) kernen. Op woensdag 5 december 2018 stelt een notaris de uitslag van de draagvlakmeting vast.

Via een extra heffing draagt elke ondernemer binnen de zone bij aan een gezamenlijk actieplan. Een BIZ kan alleen worden ingevoerd als er voldoende draagvlak is bij de ondernemers binnen de zone. Zij krijgen gedurende een periode van drie weken gelegenheid schriftelijk hun stem uit te brengen over wel of niet invoering van de BIZ. Dinsdag 4 december 2018 om 17:00 uur sluit de termijn. Er is voldoende draagvlak als minstens 50% geldige stemformulieren retour is gezonden en als daarvan minstens tweederde vóór invoering van de BIZ is. Daarnaast moeten de panden van de voorstemmers een hogere som WOZ-waarde vertegenwoordigen dan van de tegenstemmers. Bij voldoende draagvlak gaat de BIZ in per 1 januari 2019 voor een periode van 5 jaar.

Voor en door ondernemers

Wethouder Economische Zaken Frank van Liempdt: “Met de invoering  van een BIZ werken we samen met de ondernemers aan veiligheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Het is een instrument voor en door ondernemers. BIZ-activiteiten die bekostigd worden met de extra gelden zijn aanvullend op de inspanningen van de gemeente. Het college van B&W draagt het initiatief van de ondernemers in Breukelen een warm hart toe."

Opbrengst voor actieplan

Als de plannen op voldoende draagvlak kunnen rekenen, krijgen gebruikers van niet-woningen binnen de zone een extra heffing opgelegd. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde: tot en met € 200.000 € 300 euro per jaar, van € 200.000 tot en met € 400.000 € 400 euro en meer dan € 400.000 € 500 euro. De opbrengst wordt door de gemeente volledig als subsidie uitgekeerd voor uitvoering van het BIZ-plan 2019-2023 van de vereniging BIZ Breukelen. Onderwerpen in het plan zijn onder andere bereikbaarheid/sfeer/beleving, virtueel, promotie en ondernemerschap.

Per 1 januari 2018 is de eerste BIZ van start gegaan in Maarssen-Dorp. Bij een positieve draagvlakmeting wordt Breukelen-Centrum de tweede BIZ in de gemeente.

RSS