Burgemeester Van Mastrigt doet aftrap voor centraal tellen

Home > Bestuur > Persberichten > Burgemeester Van Mastrigt doet aftrap voor centraal tellen

Burgemeester Van Mastrigt doet aftrap voor centraal tellen

15 maart 2019 - Een dag na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen vindt op donderdag 21 maart in Stichtse Vecht voor de eerste keer een centrale telling van de stemmen plaats. Om 9.00 uur openen de deuren van de OVVO/ de Kroon sporthal op het Sportpark Daalseweide aan de Sportparkweg 9 in Maarssen. Burgemeester Yvonne van Mastrigt zal de ruim 60 tellers die deze dag worden ingezet welkom heten en met een symbolische handeling de aftrap doen voor de centrale telling. De telling vindt in het openbaar plaats.  

Gemeente Stichtse Vecht doet mee aan het experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het tellen van de stemmen op kandidaatsniveau op een centrale locatie te doen. De reden is dat het centraal tellen straks in de Kieswet mogelijk verplicht wordt gesteld. Burgemeester Yvonne van Mastrigt: “In Stichtse Vecht is de kwaliteit van het tellen van de stemmen altijd in orde. We zien het als een mooie kans om nu alvast ervaring op te doen. Het experiment heeft eerder al aangetoond dat het telproces efficiënter en betrouwbaarder is als dat centraal gebeurt. De kans op fouten is kleiner. We gaan het zelf ervaren 21 maart.”

Het experiment houdt in dat na de sluiting van de stembureaus om 21:00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling op lijstniveau plaatsvindt. Direct daarna kan de gemeente een voorlopige uitslag op lijstniveau bekendmaken. Het tellen van de stemmen die op afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt centraal op 21 maart. Hiervoor wordt een gemeentelijk stembureau ingesteld. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast.

De definitieve uitslag van de verkiezingen van 20 maart is 22 maart bekend. De uitslag wordt gepubliceerd op stichtsevecht.nl/verkiezingen. Daar staat ook meer informatie over de verkiezingen.

RSS