3 kandidaten voor functie kinderburgemeester Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Persberichten > 3 kandidaten voor functie kinderburgemeester Stichtse Vecht

3 kandidaten voor functie kinderburgemeester Stichtse Vecht

12 juni 2019 - Een jury heeft vanmiddag 3 kandidaten genomineerd voor de functie van kinderburgemeester van Stichtse Vecht, voor de periode 2019 – 2020. Het gaat om Merle Schweppe, Irene Tennekes en Ole Roelofs. Wethouder Hetty Veneklaas, voorzitter van de jury, maakte de namen van de genomineerden bekend.

Aan de nominatie was een spannende middag vooraf gegaan. De jury maakte via gesprekken kennis met 5 kandidaten die zich hadden aangemeld. In de gesprekken zetten de geselecteerde kinderen hun beste beentje voor en lieten zij met overtuiging zien waarom zij de meest geschikte kandidaat zijn.

Jury

De jury bestond uit Hetty Veneklaas, wethouder jeugdbeleid en jongerenwerk, Britt Klomp, de huidige kinderburgemeester, Mieke Hoek, fractievoorzitter van het Vechtse Verbond en senior raadslid, Jan Willem Beelen, directeur KBS De Pionier en Lodi Remmen van Jeugd-Punt Stichtse Vecht. Juryvoorzitter Hetty Veneklaas was onder de indruk van de kinderen en roemde hun talenten. “Dapper dat ze het durven. Dat getuigt van moed en lef. Ze waren allemaal erg goed in het verwoorden van wat ze willen voor andere kinderen. Het niveau lag hoog. Het was voor ons moeilijk om een keuze te maken.”

Stemmen

De drie genomineerden gaan twee weken campagne voeren. Ter ondersteuning krijgen zij  flyers en posters en worden promotiefilmpjes gemaakt. Tijdens de campagne kunnen ze duidelijk maken waar ze voor staan en wat hun plannen zijn als kinderburgemeester.

Woensdag 3 juli is verkiezingsdag. Dan wordt de opvolger van Britt Klomp als kinderburgemeester van Stichtse Vecht officieel gekozen. Vanaf 08.00 uur kan op één van de drie genomineerde kandidaten een stem worden uitgebracht via www.stichtsevecht.nl/kinderburgemeester. Stemmen kan de hele dag tot 20.00 uur.

Installatie

Op 4 juli maakt wethouder Veneklaas de uitslag van de verkiezingen bekend. De kinderburgemeester wordt geïnstalleerd in de eerstvolgende raadsvergadering na het zomerreces, op dinsdag 1 oktober. De benoeming loopt gelijk met het schooljaar: van september 2019 tot september 2020.

Wat doet de kinderburgemeester?

De kinderburgemeester praat met de burgemeester, wethouders en andere mensen in de Gemeente Stichtse over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld over veilig buitenspelen, school of sport. De kinderburgemeester praat ook met kinderen uit Stichtse Vecht over wat zij belangrijk vinden, haalt ideeën bij hen op en bedenkt samen met de gemeente oplossingen voor onderwerpen waar de kinderen mee komen.

Verder vergezelt de kinderburgemeester de burgemeester of één van de wethouders als er in Stichtse Vecht iets gebeurt dat van belang is voor kinderen, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, de Koningspelen, Dodenherdenking of een feestje dat gevierd wordt omdat een schoolomgeving veiliger is gemaakt.

(Van links naar rechts: Irene Tennekes, Ole Roelofs en Merle Schweppe)

RSS