Persberichten

Home > Bestuur > Persberichten

Persberichten

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de woordvoerders van de gemeente. Hun contactinformatie vindt u bij Informatie voor de media.

 • 3 kandidaten voor functie kinderburgemeester Stichtse Vecht

  12 juni 2019 - Een jury heeft vanmiddag 3 kandidaten genomineerd voor de functie van kinderburgemeester van Stichtse Vecht, voor de periode 2019 – 2020. Het gaat om Merle Schweppe, Irene Tennekes en Ole Roelofs. Wethouder Hetty Veneklaas, voorzitter van de jury, maakte de namen van de genomineerden bekend.

 • Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor onherroepelijk

  6 juni 2019 - Dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan heeft van 10 april tot en met 22 mei voor beroep ter inzage gelegen. Er is geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

 • Ook kadernota Stichtse Vecht laat somber beeld zien

  29 mei 2019 - Het college van B&W heeft deze week de Kadernota 2020 aan de raad gestuurd. Net als in vele andere gemeenten laat de kadernota een moeilijk financieel beeld zien. Het college concludeert dan ook dat zij hun ambities kritisch tegen het licht moeten houden. De kadernota bevat daarom keuzes van het college die tot een stabiel financieel beeld leiden. Het is nu aan de raad om hier over in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

 • Implementatie Digitaal Opkopers Register

  29 mei 2019 - Voor op- en verkopers in de gemeente Stichtse Vecht wordt het vanaf 1 september 2019 verplicht om de (tweedehands) goederen die zij op- en verkopen digitaal te gaan registreren. Dit gebeurt in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

 • Stichtse Vecht reserveert resultaat 2018 voor verwachte tekorten 2019

  29 mei 2019 - Stichtse Vecht heeft het jaar 2018 af kunnen sluiten met een positief rekeningsaldo van € 1.207.116. Dit positief resultaat is vooral ontstaan door de hogere opbrengsten van omgevingsleges. De algemene reserve van Stichtse Vecht is in 2018 toegenomen van 12,7 miljoen naar 13,6 miljoen als gevolg van de overname van de openbare verlichting en verkopen gemeentelijk vastgoed. Net als veel andere gemeenten, heeft ook Stichtse Vecht een tekort binnen het Sociaal domein waar onder andere Jeugdzorg, Wmo en de bijstandsverlening vallen. Voor Stichtse Vecht bedroeg dit in 2018 € 2,7 miljoen. Dit tekort heeft Stichtse Vecht in 2018 nog kunnen opvangen door gereserveerde gelden voor eventuele risico’s binnen het Sociaal Domein, in te zetten.  

 • Voorlopige uitslag Europees Parlementsverkiezing in Stichtse Vecht

  26 mei 2019 - Donderdag 23 mei vond de Europees Parlementsverkiezing plaats. Op partijniveau is er een voorlopige uitslag bekend. In Stichtse Vecht is 46,05% van de stemgerechtigden naar de stembus gegaan. In totaal 22.656 inwoners hebben hun stem uitgebracht. Er waren voor deze verkiezingen 49.197 kiesgerechtigden in Stichtse Vecht opgeroepen.

RSS