Persberichten

Home > Bestuur > Persberichten

Persberichten

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de woordvoerders van de gemeente. Hun contactinformatie vindt u bij Informatie voor de media.

 • Implementatie Digitaal Opkopers Register

  29 mei 2019 - Voor op- en verkopers in de gemeente Stichtse Vecht wordt het vanaf 1 september 2019 verplicht om de (tweedehands) goederen die zij op- en verkopen digitaal te gaan registreren. Dit gebeurt in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

 • Stichtse Vecht reserveert resultaat 2018 voor verwachte tekorten 2019

  29 mei 2019 - Stichtse Vecht heeft het jaar 2018 af kunnen sluiten met een positief rekeningsaldo van € 1.207.116. Dit positief resultaat is vooral ontstaan door de hogere opbrengsten van omgevingsleges. De algemene reserve van Stichtse Vecht is in 2018 toegenomen van 12,7 miljoen naar 13,6 miljoen als gevolg van de overname van de openbare verlichting en verkopen gemeentelijk vastgoed. Net als veel andere gemeenten, heeft ook Stichtse Vecht een tekort binnen het Sociaal domein waar onder andere Jeugdzorg, Wmo en de bijstandsverlening vallen. Voor Stichtse Vecht bedroeg dit in 2018 € 2,7 miljoen. Dit tekort heeft Stichtse Vecht in 2018 nog kunnen opvangen door gereserveerde gelden voor eventuele risico’s binnen het Sociaal Domein, in te zetten.  

 • Voorlopige uitslag Europees Parlementsverkiezing in Stichtse Vecht

  26 mei 2019 - Donderdag 23 mei vond de Europees Parlementsverkiezing plaats. Op partijniveau is er een voorlopige uitslag bekend. In Stichtse Vecht is 46,05% van de stemgerechtigden naar de stembus gegaan. In totaal 22.656 inwoners hebben hun stem uitgebracht. Er waren voor deze verkiezingen 49.197 kiesgerechtigden in Stichtse Vecht opgeroepen.

 • Stichtse Vecht telt centraal op 27 mei

  21 mei 2019 - Donderdag 23 mei vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. Landelijk is bepaald dat maandag 27 mei de centrale telling wordt gehouden. Stichtse Vecht doet voor de 2e keer mee aan deze proef van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De stemmen worden dan op kandidaatsniveau geteld. Om 9:00 uur gaan 84 tellers aan de slag in de OVVO/De Kroon sporthal aan de Sportparkweg 9 in Maarssen.

 • Stichtse Vecht zoekt nieuwe kinderburgemeester

  16 mei 2019 - Gemeente Stichtse Vecht is op zoek naar een opvolger voor kinderburgemeester Britt Klomp. Eind september verstrijkt haar termijn en wordt haar opvolger geïnstalleerd. De gemeente heeft sinds september 2017 een kinderburgmeester. Omdat de benoeming voor één schooljaar is, wordt de komende weken een nieuwe kinderburgemeester gezocht.

 • Burgemeester Van Mastrigt stemt en begeleidt inwoonster

  16 mei 2019 - Donderdag 23 mei vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. Burgemeester Yvonne van Mastrigt gaat die dag om 10:30 uur stemmen in het stembureau De Klaroen aan de Michiel Adriaanszoon de Ruyterstraat 2 in Maarssen-Dorp. Ze zal ook een aantal stembureaus bezoeken om in gesprek te gaan met de stembureauleden en inwoners. 

RSS