Persberichten

Home > Bestuur > Persberichten

Persberichten

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de woordvoerders van de gemeente. Hun contactinformatie vindt u bij Informatie voor de media.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook van kracht

  20 juni 2019 - Vanaf zondag 23 juni 11:00 uur tot nader order zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook op de fiets te komen.

 • Leerorkest Stichtse Vecht wordt kartrekker meer muziekonderwijs in de regio

  20 juni 2019 - Onder toeziend oog van Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van ‘Méér Muziek in de Klas’, nam het Leerorkest Stichtse Vecht vanochtend het vaandel in ontvangst om het proces van ‘ Méér Muziek in de Klas lokaal’ ook in gang te zetten in de eigen regio. Hiermee is zij kartrekker geworden van dit programma in de regio. Het doel hiervan is het muziekonderwijs te verankeren op de basisscholen zodat alle kinderen toegang krijgen tot structureel en kwalitatief muziek onderwijs. Wethouder Jeroen Willem Klomps reisde met het Leerorkest af naar Hoogeveen. Het leerorkest Stichtse Vecht was uitgenodigd omdat zij veelbelovend is om het muziekonderwijs verder te brengen in de regio. Onderdeel van de ceremonie was een gesprek met de koningin over de muziek op school en de rol van de gemeente daarin.

 • Stichtse Vecht neemt maatregelen om storingen Vechtbrug zo veel mogelijk te voorkomen

  18 juni 2019 - De aansturing van de Vechtbrug in Breukelen kent al langer problemen. Zo kon ook afgelopen weekend de brug niet worden gesloten waardoor weggebruikers lang moesten wachten. Begin juni dit jaar heeft de gemeente de brug laten inspecteren op dit mankement. Daaruit is gebleken dat een aantal mechanische onderdelen van de brug is versleten. Hierdoor ontstaan storingen in de elektronische aansturing van de brug waardoor deze niet altijd goed sluit. Om deze storingen te verhelpen is elke keer een “reset” van de brug noodzakelijk. Die reset kan alleen door een deskundige monteur worden uitgevoerd. Met het aanrijden van die monteur kan de duur van een dergelijke storing al snel oplopen tot een of enkele uren.

 • Kom naar de inspiratiesessie Duidelijke Taal op 2 juli

  13 juni 2019 - Moeilijke brieven die in de papierbak eindigen? Inwoners die niet snappen wat de gemeente bedoelt? Dat is niet de bedoeling. Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk om duidelijke taal te spreken en te schrijven. Zo kan iedereen zo goed mogelijk worden geholpen. Toch bevatten sommige brieven en e-mails nog te moeilijke woorden en zinnen. Hoe kan dit anders? En waarom is aandacht hiervoor zo belangrijk? De gemeente organiseert dinsdag 2 juli een inspiratiesessie over duidelijke taal. Iedereen is welkom!

 • Lintjesregen 2020: aanvragen voor 1 juli 2019

  13 juni 2019 - Burgemeester van Mastrigt heeft op 26 april jl. tien Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken aan mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor de gemeenschap in Stichtse Vecht. Een mooie blijk van erkenning en een gewaardeerd gebaar. Ook in 2020 worden weer lintjes uitgereikt. Kent u iemand die ook een lintje verdient? U kunt deze persoon voordragen bij de gemeente.

 • Maatschappelijke organisaties blijven papier inzamelen

  13 juni 2019 - Sinds 2014 wordt oud papier en karton in onze gemeente opgehaald door vrijwilligers van de stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht. De deelnemende verenigingen, scholen en kerken krijgen hiermee een financieel steuntje in de rug. Inmiddels is het een succes te noemen en zijn er 680 vrijwilligers die in Stichtse Vecht actief helpen bij de papierinzameling. Wethouder Van Dort heeft op 12 juni 2019 samen met de heer De Graaf en mevrouw Van der Neut van de Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht de handtekening gezet en zo de overeenkomst verlengd met vijf jaar.

RSS