Persberichten

Home > Bestuur > Persberichten

Persberichten

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de woordvoerders van de gemeente. Hun contactinformatie vindt u bij Informatie voor de media.

 • Gemeente en politie vragen hulp inwoners bij voorkomen auto- inbraken

  4 juli 2019 - De politie en gemeente Stichtse Vecht roepen de hulp in van inwoners in Breukelen. De hulp van inwoners wordt ingeroepen om meer auto-inbraken te voorkomen. Inwoners met een “niet pluis-gevoel” worden gevraagd alarm te slaan wanneer zij bijvoorbeeld mensen zien rondhangen bij auto’s.

 • Wethouder Linda van Dort ondertekent Woondeal Regio Utrecht

  25 juni 2019 - Het Rijk, de provincie Utrecht en Stichtse Vecht als een van de 16 gemeenten in de regio Utrecht gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken. Dat staat in de Woondeal Regio Utrecht die vandaag door minister Ollongren (BZK), de provincie Utrecht en ons als een van de 16 gemeenten in de regio is ondertekend. Het is de vierde woondeal die zij sluit. Voor pilots en het opstarten van het samenwerkingsverband trekt de minister 2 miljoen euro uit. Eerder zijn woondeals gesloten met de gemeente Groningen, de regio Eindhoven en de Zuidelijke Randstad. 

 • Midzomerbijeenkomst 11 juli 2019

  20 juni 2019 - Voor de vierde keer op rij organiseert gemeente Stichtse Vecht de Midzomerbijeenkomst. Op donderdag 11 juli, van 17:30 – 20:00 uur in park Goudestein te Maarssen. Als inwoner, vereniging of ondernemer van de gemeente bent u van harte welkom. De bijeenkomst staat dit jaar in het teken van de hulpverleners in Stichtse Vecht.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook van kracht

  20 juni 2019 - Vanaf zondag 23 juni 11:00 uur tot nader order zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook op de fiets te komen.

 • Leerorkest Stichtse Vecht wordt kartrekker meer muziekonderwijs in de regio

  20 juni 2019 - Onder toeziend oog van Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van ‘Méér Muziek in de Klas’, nam het Leerorkest Stichtse Vecht vanochtend het vaandel in ontvangst om het proces van ‘ Méér Muziek in de Klas lokaal’ ook in gang te zetten in de eigen regio. Hiermee is zij kartrekker geworden van dit programma in de regio. Het doel hiervan is het muziekonderwijs te verankeren op de basisscholen zodat alle kinderen toegang krijgen tot structureel en kwalitatief muziek onderwijs. Wethouder Jeroen Willem Klomps reisde met het Leerorkest af naar Hoogeveen. Het leerorkest Stichtse Vecht was uitgenodigd omdat zij veelbelovend is om het muziekonderwijs verder te brengen in de regio. Onderdeel van de ceremonie was een gesprek met de koningin over de muziek op school en de rol van de gemeente daarin.

 • Stichtse Vecht neemt maatregelen om storingen Vechtbrug zo veel mogelijk te voorkomen

  18 juni 2019 - De aansturing van de Vechtbrug in Breukelen kent al langer problemen. Zo kon ook afgelopen weekend de brug niet worden gesloten waardoor weggebruikers lang moesten wachten. Begin juni dit jaar heeft de gemeente de brug laten inspecteren op dit mankement. Daaruit is gebleken dat een aantal mechanische onderdelen van de brug is versleten. Hierdoor ontstaan storingen in de elektronische aansturing van de brug waardoor deze niet altijd goed sluit. Om deze storingen te verhelpen is elke keer een “reset” van de brug noodzakelijk. Die reset kan alleen door een deskundige monteur worden uitgevoerd. Met het aanrijden van die monteur kan de duur van een dergelijke storing al snel oplopen tot een of enkele uren.

RSS