Persberichten

Home > Bestuur > Persberichten

Persberichten

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de woordvoerders van de gemeente. Hun contactinformatie vindt u bij Informatie voor de media.

 • Organisaties maken gemeente dementievriendelijker

  19 september 2019 - Afgelopen dinsdag 17 september tekenden 10 nieuwe organisaties de Intentieverklaring Samen Dementievriendelijk Stichtse Vecht tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Goudestein. De ondertekening kende verschillende primeurs: de eerste sportverenigingen, de eerste basisschool, het eerste productiebedrijf! En opnieuw enkele kerken, dorpsraden en ook het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht. Inmiddels hebben in totaal 33 organisaties de verklaring ondertekend.

 • Overlast van jongeren in Breukelen-Noord afgenomen

  19 september 2019 - De maatregelen die zijn genomen om de overlast van jongeren in Breukelen-Noord te beperken, hebben effect. In het voorjaar was de overlast van onder andere rondhangende jongeren rond de speeltuin op de hoek van de Schepersweg en de Vrijheidslaan dusdanig ernstig dat maatregelen nodig waren. Het aantal jongerenoverlastmeldingen is de afgelopen maanden drastisch verminderd. Nu de jongerenoverlast is afgenomen, wordt een nieuwe fase ingegaan.

 • Collectieve zorgverzekering voor minima vanaf 1 januari 2020 via DSW

  19 september 2019 - De collectieve zorgverzekering die de gemeente haar inwoners met een laag inkomen aanbiedt zal vanaf 2020 lopen via DSW Zorgverzekeraar. De huidige zorgverzekeraar Menzis had eerder aangegeven niet door te willen gaan. In DSW Zorgverzekeraar heeft de gemeente een partner gevonden die de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering zoveel mogelijk op hetzelfde niveau houdt als ze bij Menzis waren.

 • Gemeente stimuleert een gezonde leefstijl

  22 augustus 2019 - “Wie gezond leeft, zit lekker in z’n vel en kan voluit meedoen aan de samenleving. Daarom zetten we in op gezondheid van onze inwoners, met een positieve en preventieve benadering.” Dat zegt wethouder Volksgezondheid Hetty Veneklaas namens het college van B&W. Het college legt binnenkort de nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023 aan de raad voor waarin deze aanpak staat beschreven.

 • Dierenambulancezorg in Stichtse Vecht overgenomen door Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland

  15 augustus 2019 - De gemeente Stichtse Vecht en het Huisdierenmeldpunt Utrecht hebben na een aantal gesprekken besloten om per direct de samenwerking te beëindigen. Het Huisdierenmeldpunt Utrecht heeft zich ruim 2,5 jaar ingezet voor huis- en zwerfdieren in Stichtse Vecht en zo veel huisdiereigenaren blij gemaakt met het terugvinden van hun huisdieren. Ook hebben zwerfdieren via het Huisdierenmeldpunt de verzorging gekregen die zij nodig hadden. Aan deze samenwerking komt nu voortijdig een einde.

 • Frank Halsema nieuwe gemeentesecretaris Stichtse Vecht

  13 augustus 2019 - Frank Halsema is door het college aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris van Stichtse Vecht. Frank wordt daarmee de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de organisatie. De unanieme voordracht van de selectiecommissie is hiermee overgenomen. De waarnemingsperiode duurt 1,5 jaar. 

RSS