Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in de bus

Home > Bestuur > Pers > Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in de bus

Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in de bus

22 februari 2018 - Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) verstuurt eind februari de gemeentelijke belastingaanslagen 2018. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de herwaardering van woningen en de onderliggende databestanden. De Waarderingskamer heeft groen licht gegeven voor de verzending.

Mogelijk hogere WOZ-waarde

Veel woningen hebben dit jaar een hogere WOZ-waarde toegekend gekregen dan voorheen. Daar zijn twee redenen voor. Er is dit jaar voor het eerst gewaardeerd volgens de zogenaamde “modelmatige” methode. Deze methode wordt landelijk toegepast en is inmiddels gebruikelijk voor de bepaling van de WOZ waarde. De waarde komt met deze methode meer in lijn te liggen met de marktwaarde: de te taxeren woning wordt namelijk vergeleken met de best vergelijkbare verkochte woningen. De tweede reden voor de hogere waardering is de algemene waardestijging op de huizenmarkt. De eerder aangekondigde OZB verlaging is verwerkt in deze aanslag.

Twijfels over de waardering

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Bekijk dan eerst het taxatieverslag. U vindt deze online bij het digitale Belastingloket (www.belastingensww.nl). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven, verenigingen of stichtingen kunnen inloggen met het subjectnummer en biljetnummer. U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen (BSWW, Postbus 241, 1200 AE Hilversum) of per e-mail: info@belastingensww.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw belastingaanslag? Maak dan niet direct bezwaar, maar neem eerst telefonisch contact op met BSWW (tot uiterlijk vier weken na dagtekening van de aanslag). Er vindt dan snel een extra onderzoek plaats. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan heeft u genoeg tijd om alsnog bezwaar te maken. De ervaring leert dat in veel gevallen overeenstemming wordt bereikt. Deze aanpak is voor organisatie en inwoners prettig en bespaart kosten.

Contact

BSWW is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur: (035) 65 59 194. Direct na het bezorgen van de aanslagen kan het druk zijn aan de telefoon.

RSS