Gemeente maakt afspraken over gebruik gemeentegrond

Home > Bestuur > Pers > Gemeente maakt afspraken over gebruik gemeentegrond

Gemeente maakt afspraken over gebruik gemeentegrond

23 februari 2017 - Op veel plekken in Stichtse Vecht hebben bewoners een stukje gemeentegrond in gebruik als tuin zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. De gemeente heeft het grondgebruik nu in kaart gebracht en gaat afspraken maken met de bewoners die het betreft.

Wat verstaan we onder gemeentegrond?

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen waar alle inwoners van gemeente Stichtse Vecht gebruik van (kunnen) maken. Denk hierbij aan wegen en straten of openbare groenvoorzieningen. In dit project gaat het om stroken grond in eigendom van de gemeente die slechts een beperkte functie hebben en direct grenzen aan een woonperceel.

Aankopen stukje gemeentegrond

Bewoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woning gebruiken, krijgen de gelegenheid om deze strook grond te kopen tegen een verlaagde projectprijs. Ook sommige stroken gemeentegrond, direct grenzend aan woonpercelen, die niet in gebruik zijn genomen, kunnen voor verkoop tegen een verlaagde projectprijs in aanmerking komen. Het aanvraagformulier voor de aankoop van een stukje gemeentegrond vindt u op www.stichtsevecht.nl/grondgebruik

Informatieavond op 13 maart 2017

Het project Grondgebruik gaat van start in de wijken Valkenkamp, Zwanenkamp, Zebraspoor en Spechtenkamp. Op maandagavond 13 maart 2017 om 19.30 uur geven we uitleg over het project Grondgebruik in Ontmoetings- en activiteitencentrum Willem van Hoornhof (Zebraspoor 253A in Maarssen). Wethouder Warner van Vossen en het projectteam geven een toelichting op het project en aanwezigen kunnen hier  algemene vragen te stellen. Er wordt op deze avond niet ingegaan op individuele situaties, daarvoor komen de medewerkers van het project persoonlijk langs.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het projectteam van het project Grondgebruik. Vanaf 15 maart a.s. zijn zij iedere woensdag aanwezig op de Werkspecht (Spechtenkamp 231). De tijden waarop zij aanwezig zijn vindt u op  www.stichtsevecht.nl/grondgebruik. Uiteraard kunt u ook bellen of mailen: (0346) 25 43 33 of grondgebruik@stichtsevecht.nl.

RSS
uw mening telt