Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met team Communicatie en Bestuursondersteuning door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan uiteraard ook op 14 0346.

 • Gemeente Stichtse Vecht nu ook op Instagram en Snapchat

  17 februari 2017 - Naast de sociale mediakanalen Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en WhatsApp is gemeente Stichtse Vecht sinds deze week ook actief op Instagram en Snapchat. Burgemeester Marc Witteman heeft afgelopen week het Instagram-account van de gemeente live gezet. Tijdens een bijeenkomst met maatschappelijk stagiair(e)s in het gemeentehuis maakte de burgemeester een selfie met hen, en die is vervolgens op Instagram geplaatst. De gemeente heeft daarnaast ook de eerste stappen gezet op Snapchat. Bij wijze van pilot proberen we hiermee om de jeugd te betrekken bij de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart plaatsvinden.

 • Cameratoezicht bij stationsgebied in Breukelen

  16 februari 2017 - Rond het stationsgebied in Breukelen worden na de zomer camera’s geplaatst. Dat hebben B&W van Stichtse Vecht besloten. De camera’s zijn onderdeel van een brede aanpak van NS, Prorail, provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht gezamenlijk om de openbare ruimte van het stationsgebied beter in te richten, het veiligheidsgevoel te verbeteren en criminaliteit te voorkomen. De plaatsing van camera’s is een rechtstreeks gevolg van afspraken die de politieke partijen na de  gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hebben gemaakt.

 • "Wat is er nodig voor een gezond en sociaal leven"

  16 februari 2017 - ‘We zien dat mensen tegenwoordig tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. Dan wil je plezierig wonen in je wijk en is je sociale kring extra belangrijk.’ Aan het woord is Linda van Dort wethouder Welzijn. In Spechtenkamp en Zebraspoor onderzoekt  een groep speciaal getrainde vrijwilligers vanaf 20 februari wat er nodig is voor een gezond en sociaal leven.

 • Gemeente voert initiatieven van bewoners uit

  16 februari 2017 - Bewonersgroepen en individuele bewoners wordt jaarlijks de gelegenheid geboden om sociale en fysieke leefbaarheidinitiatieven in te dienen. Voor 2017 is een budget beschikbaar van € 160.000, het centraal leefbaarheidbudget. Hiervan is 2/3 bestemd voor fysieke initiatieven (€ 110.000) en 1/3 voor sociale initiatieven (€ 50.000). Het college van B&W heeft alle fysieke initiatieven beoordeeld en voor een bedrag van € 94.048,00 gehonoreerd. Daarnaast zijn er ook sociale initiatieven gehonoreerd voor een bedrag van € 10.200,00.

 • Project geluidswal Maarssenbroek

  10 februari 2017 - Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens hebben de gemeente er op attent gemaakt dat hun leidingen nabij de geluidswal in Maarssenbroek niet overal meer bereikbaar zijn. Dit is wel nodig om voor onderhoud of werkzaamheden in geval van een storing snel te kunnen handelen. In het vastgestelde uitvoeringsplan staat beschreven op welke manier dit opgelost gaat worden.

 • 100 huishoudens leven 100 dagen 100% restafvalvrij!

  9 februari 2017 - “In Stichtse Vecht starten wij op 13 maart met de actie 100 huishoudens 100 dagen restafvalvrij”,  vertelt wethouder Linda van Dort. “Gaat het ons lukken om 100 huishoudens te vinden die 100 dagen kunnen leven zonder restafval over te houden? Ik daag de inwoners van Stichtse Vecht uit om het samen met mij te proberen!”

 • Werkzaamheden Breukelse Vechtbrug uitgesteld

  7 februari 2016 - De aangekondigde, geplande werkzaamheden aan de Breukelse Vechtbrug voor het vaarseizoen worden uitgesteld tot ná het vaarseizoen. Tijdens de voorbereiding voor de uitvoering is het onderhoud groter gebleken dan uit de reguliere inventarisatie naar voren is gekomen. Dit betekent dat er op de Vechtbrug vanaf 15 februari geen werkzaamheden zijn en de brug gewoon toegankelijk is voor alle verkeer.

 • Onderzoekscommissie Landelijk Gebied Noord

  6 februari 2017 - Het Seniorenconvent van de raad van gemeente Stichtse Vecht heeft op 1 november 2016 besloten dat er een raadsonderzoek wordt gedaan naar de totstandkoming van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.

 • Gemeente start ontwikkeling groenstructuurplan

  2 februari 2017 - Gemeente Stichtse Vecht heeft een prachtige groene uitstraling en dat willen we graag zo houden. Daarom willen we samen met inwoners en belangenorganisaties onze belangrijke groenstructuren in beeld te krijgen op basis waarvan de komende maanden een visie en ambitie op het openbaar groen wordt opgesteld. Het project is gefaseerd in vier gebieden: Maarssenbroek, Loenen, Breukelen en Maarssen-Dorp. Op donderdag 16 februari van 16:00 uur tot 19:00 uur start de gemeente in park Maarssenbroek bij het Milieu Educatief Centrum met een inloopbijeenkomst. Uw ideeën en inbreng zijn daarbij van harte welkom.

 • Ontwikkeling Haagstede weer stapje verder

  Nieuw inloopmoment gepland

  31 januari 2017 - Na een periode van intensieve samenwerking en planvorming is vandaag een overeenkomst getekend met de ontwikkelaar Kwadrant BV voor de realisatie van de Wijk Haagstede in Maarssenbroek. Het gaat om circa 155 woningen, met de mogelijkheid een gezondheidscentrum te vestigen. Het gebied ligt tussen Bloemstede en Boomstede.

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer W. van Vossen uit Maarssen

  31 januari 2017 - Op dinsdag 31 januari heeft burgemeester M.J.D. Witteman een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt  aan de heer W. (Warner) van Vossen. Van Vossen ontvangt de onderscheiding in verband met  het beëindigen van zijn raadslidmaatschap op 15 november 2016. De uitreiking vond plaats tijdens de raadsvergadering in Theater 4en1 in Breukelen.

 • Klanten zeer tevreden over dienstverlening vorig jaar: 8,6

  27 januari 2017 - Inwoners van Stichtse Vecht kunnen steeds makkelijker hun zaken regelen met de gemeente. En dat wordt door de klant goed gewaardeerd blijkt uit de continue klanttevredenheidsmetingen van vorig jaar. De dienstverlening scoort in 2016 een 8,6. In 2015 kreeg de gemeente een 8,5.

 • 64 extra parkeerplaatsen rond Harmonieplein in Maarssen-Dorp

  26 januari 2017 - Als het aan het college van B&W ligt, heeft het heringerichte Harmonieplein in Maarssen-Dorp na realisatie 64 extra parkeerplaatsen. Het totaal komt op 173 parkeerplaatsen in dit gebied. Parkeren aan deze kant van de kern maakt de gemeente daarmee eenvoudiger. Belangstellenden die een nog te realiseren woning in het gebied willen kopen, parkeren op eigen terrein. Ook daar is rekening mee gehouden.

 • Gemeente scoort hoog met ‘Fietsen Scoort!’

  26 januari 2017 - Fietsen Scoort is een landelijke campagne die op uitdagende wijze het fietsen naar het werk stimuleert. Stichtse Vecht doet al vanaf de start van de gemeente in 2011 mee als werkgever. 140 tot 150 gemeentelijk medewerkers fietsen jaarlijks circa 140.000 km aan woon-werkverkeer bij elkaar en besparen op de uitstoot van CO2. Daarmee staat Stichtse Vecht al enkele jaren in de landelijk top 10, zowel naar aantal deelnemers als naar aantal kilometers.

 • Stichtse Vecht behoudt titel 'Fairtrade Gemeente'

  19 januari 2017 - Wethouder Linda van Dort: “Sinds 2013 mogen we de titel Fairtrade Gemeente voeren. Het bord dat bij deze internationale titel hoort, pronkt sinds 2013 al in onze gemeente. De internationale titel kun je aanvragen als wordt voldaan aan een zestal criteria. Omdat iedere keer opnieuw wordt beoordeeld of wij nog voldoen, is de toetsing altijd spannend. Met gepaste trots kan ik melden dat we de titel behouden hebben. Zo zullen we ook de komende twee jaar een van de 1800 Fairtrade Towns over de hele wereld zijn.”

 • Criminaliteit in 2016 opnieuw gedaald in Stichtse Vecht

  19 januari 2016 - Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Stichtse Vecht is in 2016 verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het gemeentelijk Veiligheidsbeeld 2016. In 2015 kende de gemeente 2.529 geregistreerde misdrijven, in 2016 waren dat er 2.506. De daling is voornamelijk te verklaren doordat de delicten fietsendiefstallen, woninginbraken, zakkenrollen, vernielingen en winkeldiefstallen afnamen.

 • Samenwerken in de regio voor integratie vluchtelingen

  16 Gemeenten ondertekenden Bestuursovereenkomst

  18 januari 2017 - 16 gemeenten in de regio Utrecht slaan de handen ineen voor een nieuwe aanpak voor versnelde integratie voor asielzoekers. Bij deze vernieuwde aanpak wordt vanaf het eerste moment van opvang direct begonnen wordt met integratie op het gebied van onder andere opleiding, werk en taal. De regio heeft daarnaast met het COA afgesproken dat statushouders van asielzoekerscentra voortaan kunnen doorstromen naar gemeenten binnen dezelfde regio. Daardoor hoeven ze minder te verhuizen en kunnen gemaakte sociale contacten blijven bestaan. Het COA onderstreept het belang van de ondertekening van de bestuursovereenkomst omdat deze bijdraagt aan een versnelde integratie van asielzoekers in de regio.

 • Economische waarde van bedrijventerreinen onderzocht

  22 december 2016 - Gemeente Stichtse Vecht heeft laten onderzoeken hoe de bedrijventerreinen in de gemeente ervoor staan. De conclusie van deze Economische Effect Rapportage (EER) van adviesbureau STEC, opgesteld in het kader van het Programma Economie, luidt: de terreinen in Stichtse Vecht scoren vrijwel allemaal redelijk tot goed.

 • Nieuwe werkwijze huishoudelijke hulp

  8 december 2016 - Gemeente Stichtse Vecht trekt jaarlijks € 400.000,- extra uit voor de Hulp bij het Huishouden. Ook zijn nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die aansluiten bij de uitspraken die de Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei 2016. Zo wil Stichtse Vecht garanderen dat iedereen die hulp nodig heeft voldoende hulp kan krijgen.

 • Geen asbest aangetroffen in directe omgeving voormalige bibliotheek in Bisonspoor

  27 september 2016 - Gisteren is na de sloop van het voormalige bibliotheekgebouw van het Bisonspoor in Maarssenbroek alsnog asbest aangetroffen in het puin van het pand. De gemeente heeft daarom gisteravond nog een asbestonderzoek laten uitvoeren in de directe omgeving van het terrein. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen asbest in de directe omgeving is gevonden. Er is dus géén gevaar voor de volksgezondheid en het milieu geconstateerd.

 • Vragen over de stormschade en wateroverlast?

  23 juni 2016 - Vannacht en vanochtend hebben grote delen van gemeente Stichtse Vecht last ondervonden van de regen en de storm. Het extreme weer heeft geleid tot wateroverlast en stormschade in onze gemeente. Sinds vanochtend vroeg is de gemeente druk bezig om bomen en takken op te ruimen en zijn beheersmaatregelen getroffen met het oog op de weersverwachting. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor dit gebied. Er is bestuurlijk contact en overleg met het waterschap HDSR. Beide monitoren de situatie.

 • Opvang vluchtelingen aan Merwedeweg is mogelijk

  22 maart 2016 - Het college van Stichtse Vecht heeft kennis genomen van de conclusies van het onderzoek van het COA naar de mogelijke opvang van vluchtelingen aan de Merwedeweg te Breukelen. Het college legt deze conclusies voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad om hierover een uitspraak te doen. Na overleg met de fractievoorzitters en het presidium is inmiddels besloten dat deze raadsvergadering op dinsdag 5 april 2016 zal plaatsvinden – zonder voorafgaande commissievergadering. Op grond van signalen uit de gemeenteraad verwacht het college dat de gemeenteraad het voorstel zal afwijzen.

 • Reactie op uitspraak snelheidsverhoging A2 in avond en nacht

  22 december 2015 - Het beroepschrift van gemeente Stichtse Vecht tegen de snelheidsverhoging op de A2 in de avond en nacht is ongegrond verklaard.

 • Vier locaties in beeld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen

  24 november 2015 - Het college van B&W van Stichtse Vecht presenteert de raad vier locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen: Résidence De Maarsseveense Plassen in Maarssen, een locatie aan de Merwedeweg in Breukelen en kantorencomplexen aan de Planetenbaan en het Bisonspoor in Maarssen. Het voorstel vloeit voort uit een motie waarbij de raad aan het college vroeg te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 'Met het uitvoeren van de motie heeft het college een belangrijke stap gezet om tot besluitvorming te komen over opvang van vluchtelingen', aldus wethouder Vital van der Horst. 'De gemeenteraad is nu aan zet.'

 • Reactie gemeente Stichtse Vecht op nieuws '130 op A2'

  Wethouder verkeer Pieter de Groene:

  28 oktober 2015 - "Of een snelheidsverhoging naar 130 km per uur ’s avonds en ’s nachts op de A2 mag, ligt op dit moment nog onder de rechter. Gemeentes en bewonersgroepen tekenden beroep aan tegen het besluit van de Minister om ’s avonds en ’s nachts de snelheid te verhogen. We verwachten daarover binnenkort een uitspraak. Dit plan loopt daarop vooruit, en dat is bijzonder teleurstellend. Laat eerst de rechter nu eens een uitspraak doen.

RSS
uw mening telt