Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de communicatieadviseurs van de gemeente door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan via 14 0346.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook blijven van kracht

  19 juli 2018 - Rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen blijven de tijdelijke verkeersmaatregelen ook komende week van kracht (t/m 29 juli). Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van het recreatieterrein per fiets te komen. Per week wordt bekeken of de tijdelijke maatregelen worden voortgezet.

 • Burgemeester sluit bedrijfspand na vondst hennepkwekerij

  17 juli 2018 - Op last van burgemeester Marc Witteman is vanochtend een bedrijfspand aan de Corridor in Breukelen gesloten en verzegeld. Aanleiding voor de sluiting is de vondst van een  hennepkwekerij. Deze is door de politie aangetroffen op 1 mei van dit jaar. In totaal bevatte deze kwekerij 340 hennepplanten en is ruim 23 kg gedroogde hennep aangetroffen. De sluiting vindt plaats op grond van de Opiumwet. Het pand is voor 6 maanden gesloten, pas na afloop van die periode mag de eigenaar het pand weer gebruiken.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook blijven van kracht

  16 juli 2018 - Rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen zijn vanaf 16 juli tot 22 juli tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van het recreatieterrein per fiets te komen. De gemeente bekijkt de situatie of de tijdelijke maatregelen worden voortgezet.

 • Voorlopige sluiting horeca-etablissement Plein 41

  14 juli 2018 - Burgemeester Witteman heeft horeca-etablissement Plein 41 in Maarssen per direct voor de komende twee weken gesloten. De burgemeester heeft dit besluit genomen nadat hij door de politie is geïnformeerd over het aantreffen van harddrugs.

 • Meer woningen beschikbaar voor reguliere verhuur

  12 juli 2018 - Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag besloten om de helft van de gereserveerde ééngezinswoningen voor vergunninghouders* die wachten op gezinshereniging weer in te zetten als huurwoning voor woningzoekenden via Woningnet. Het actieplan “Aanpak taakstelling huisvesting vergunninghouders” is in maart 2018 bijgesteld. Een van de conclusies was dat door de veranderde vraag leegstand ging ontstaan. In overleg met het Leger des Heils is daarom afgesproken het aantal direct beschikbare woningen terug te brengen tot vijf woningen.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook weer van kracht

  10 juli 2018 - Vanaf zaterdag 14 juli tot en met zondag 15 juli zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook per fiets te komen. Op maandagochtend 16 juli geldt weer de normale situatie.   

 • Koninklijke Onderscheiding voor Frank van Liempdt uit Maarssen

  10 juli 2018 - Oud-raadslid Frank van Liempdt van de gemeente Stichtse Vecht ontvangt op dinsdag 10 juli tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een Koninklijke Onderscheiding. Van Liempdt ontvangt de onderscheiding omdat hij ruim 20 jaar raadslid is geweest. Eind april heeft hij voor Lokaal Liberaal plaatsgenomen in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Van Liempdt mag zich dan voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij krijgt de onderscheiding uit handen van burgemeester Marc Witteman.

 • Burgemeester Marc Witteman ontvangt Stichtse Vecht penning

  10 juli 2018 - Burgemeester Marc Witteman heeft vanavond aan het einde van de raadsvergadering de Stichtse Vecht penning ontvangen. Hij ontving deze hoogste gemeentelijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten als burgemeester en ambassadeur van Stichtse Vecht. Locoburgemeester Jeroen Willem Klomps overhandigde hem de zilveren legpenning en bijbehorende oorkonde. Omdat de burgemeester heeft aangekondigd met ziekteverlof te gaan, was dit de laatste raadsvergadering waarin hij als voorzitter fungeerde.

 • Omgekeerd inzamelen definitief van start

  5 juli 2018 - Het college heeft afgelopen dinsdag definitief besloten waar de ondergrondse restafvalcontainers in Nigtevecht worden geplaatst. Eerder zijn de inwoners met een brief geïnformeerd over de intentie tot plaatsing. Hierop zijn voor deze locaties vier zienswijzen ingediend. Twee daarvan zijn gehonoreerd. De zienswijzen zorgen niet voor verandering van de locaties.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook weer van kracht

  5 juli 2018 - Vanaf zaterdagochtend 7 juli tot en met zondagavond 8 juli zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook per fiets te komen. Op maandagochtend 9 juli geldt weer de normale situatie.   

 • Prijsuitreiking Mooiste Tuin van Stichtse Vecht

  4 juli 2018 - Woensdag 4 juli 2018 reikte wethouder Frank van Liempdt (Economie, Cultuur en Leefomgeving) prijzen uit aan de winnaars van de wedstrijd “Mooiste Tuin van Stichtse Vecht”. De wedstrijd is een initiatief van woningbouwvereniging Portaal, groenaannemer Verheij en gemeente Stichtse Vecht.

 • Wethouder Veneklaas geeft startschot voor eerste 12 kernen toertocht

  3 juli 2018 - 8 juli wordt voor de eerste keer de 12 kernen toertocht georganiseerd in Stichtse Vecht. Wethouder sport Hetty Veneklaas geeft om 9:00 uur het officiële startschot. De deelnemers gaan vervolgens van start voor 25 of 80 kilometer. Met hun deelname dragen zij bij aan het Jeugdfonds Sport in Stichtse Vecht.

 • Feestelijke oplevering Kockengen Waterproof fase 3

  29 juni 2018 - Met een feestelijke barbecue voor de wijkbewoners is vrijdag 29 juni 2018 fase 3 van Kockengen Waterproof (Pr. Julianaweg en omgeving) afgerond. De werkzaamheden hebben ruim anderhalf jaar geduurd. De riolering is vernieuwd, evenals de nutsleidingen en de huisaansluitingen, en er is glasvezel aangelegd. De wijk is ruim een halve meter opgehoogd met lichtgewicht materiaal en de openbare ruimte is opnieuw ingericht. Zo is de wijk weer toekomstbestendig.

 • Twee sociale koopwoningen Vreeland opnieuw in verkoop

  29 juni 2018 - Op de locatie Lion Cachethof, het voormalig CSV-terrein in Vreeland komen binnen 6 maanden wederom twee sociale koopwoningen in de verkoop. Dit heeft de ontwikkelaar toegezegd. Het betreft een hofje met 12 sociale koopwoningen, waarmee beoogd is de lokale sociale woningmarkt in beweging te krijgen.

 • Inspiratiesessie: ‘Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie’

  28 juni 2018 - Woensdag 11 juli van 9:00 tot 10:30 uur organiseert gemeente Stichtse Vecht een nieuwe inspiratiesesie. Hiervoor is professor dr. Bob de Wit van Nyenrode Business Universiteit gevraagd. Volgens hem staat de samenleving aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Regels worden opnieuw bepaald en de maatschappij wordt opnieuw ingericht. In een ‘confronterende’ sessie inspireert hij de aanwezigen om de ‘waan van de dag’ los te laten en verder in de toekomst en buiten de bestaande kaders na te denken.  Iedereen is van harte welkom in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor in Maarssen.

 • Kom 12 juli naar de Midzomerbijeenkomst 2018

  28 juni 2018 - Na het succes van voorgaande jaren organiseert gemeente Stichtse Vecht op donderdag 12 juli 2018 voor de derde maal de Midzomerbijeenkomst, van 17.30-20.00 uur, in Park Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen.

 • Tussenrapportage Verbeterplan Groenonderhoud

  28 juni 2018 - De tussenrapportage van het Verbeterplan Groenonderhoud laat zien dat er verbeteringen zijn bereikt, maar dat we er nog lang niet zijn. Ondertussen denkt het college van B&W ook al na over mogelijkheden voor het groenonderhoud op langere termijn.

 • Prijsuitreiking Mooiste Tuin van Stichtse Vecht

  28 juni 2018 - Op woensdag 4 juli 2018 reikt wethouder Frank van Liempdt (Economie, Cultuur en Leefomgeving) prijzen uit aan de winnaars van de wedstrijd “Mooiste Tuin van Stichtse Vecht” en aan de winnaars van de kleurwedstrijd. De wedstrijden zijn een initiatief van woningbouwvereniging Portaal, groenaannemer Verheij en gemeente Stichtse Vecht.

 • Unieke archeologische vondst bij de middeleeuwse kerk in Nieuwer Ter Aa

  27 juni 2018 - In opdracht van de gemeente zijn archeologen van adviesbureau BAAC uit ‘s-Hertogenbosch sinds vorige week een archeologisch onderzoek aan het uitvoeren in en om de toren van de Nederlands Hervormde kerk in Nieuwer Ter Aa. Deze graafwerkzaamheden vinden plaats omdat funderingsherstel nodig is om verdere verzakking van de kerktoren tegen te gaan. Tijdens de werkzaamheden kwam in de werkput van de kerktoren een deel van de tufstenen voorganger van de 15de-eeuwse kerk aan het licht; het gaat om de westgevel van de 12de -eeuwse kerk. De tufstenen muur mag wel een topvondst genoemd worden, en is van grote archeologische waarde. Daarnaast zijn in, en naast de kerktoren veel resten van menselijke begravingen gevonden en zorgvuldig blootgelegd. Voorlopig kan op basis van het begeleidende vondstmateriaal worden gesteld dat de oudste skeletten vermoedelijk uit de 13e eeuw dateren.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook weer van kracht

  26 juni 2018 - Vanaf woensdag 27 juni 11.00 uur tot en met maandagochtend 2 juli zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook per fiets te komen.

 • Gemeente verwerft erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie

  22 juni 2018 - Donderdag 21 juni kreeg de gemeentelijke organisatie de Erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' uitgereikt door de Stichting Werk & Mantelzorg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst kregen gemeentesecretaris Annette van Hussel en wethouder Hetty Veneklaas het bijbehorende gevelbord overhandigd door Lenette van Tienhoven van Werk & Mantelzorg.

 • Ontwerpbestemmingsplan voor woontorens Bisonspoor ligt ter inzage vanaf 24 augustus 2018

  21 juni 2018 - Het college van Burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met Winter Trust besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de woontorens vanaf vrijdag 24 augustus 2018 ter inzage te leggen in plaats van eind juni. Er wordt hiermee gehoor gegeven aan de wens van de raadsleden die naar voren kwam tijdens de informatiebijeenkomst van 18 juni 2018. Daar werden ze geïnformeerd over de procedure rondom de plannen en ontwikkeling van Bisonspoor 2020.

 • Britt Klomp nieuwe kinderburgemeester van Stichtse Vecht

  21 juni 2018 - Britt Klomp uit Maarssen is gekozen als opvolgster van Mijke Moons als kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Het 11-jarige meisje kreeg 40,8 procent van de stemmen. In totaal zijn gisteren bij de online verkiezingen 2.341 geldige stemmen uitgebracht. Dominique Leushuis behaalde 34,1 procent van de stemmen en Robine de Jager kreeg 25,1 procent van de stemmen.

 • Social media: privacy, feiten en fictie

  19 juni 2018 - Op woensdag 27 juni van 15.00 tot 16.30 is er in het gemeentehuis (Endelhovenlaan 1, Maarssen) een inspiratiesessie over social media.

 • Renovatie brugdek/sluis Oostkanaaldijk Maarssen

  14 juni 2018 - Na de asfalteringswerkzaamheden op de Oostkanaaldijk in Maarssen is geconstateerd dat de brug van Ballast Nedam niet veilig meer was voor gemotoriseerd verkeer. Op 1 september a.s. start de renovatie van de sluisdeur en het brugdek daar bovenop. Tot die tijd blijft de brug afgesloten voor auto’s.

 • Gemeente in gesprek over Willem van Hoornhof

  14 juni 2018 - Wethouder Sociaal Hetty Veneklaas gaat namens het College van B&W in gesprek met Welzijn Stichtse Vecht (huurder) en Portaal (verhuurder) over de toekomst van de ontmoetingsruimte in de Willem van Hoornhof in Maarssenbroek.

 • Start wegwerkzaamheden Safariweg bij parkeergarage Bisonspoor

  14 juni 2018 - Het werk aan de nieuwe parkeergarage P1 van BISON shopping center is in volle gang. De lijnen van het nieuwe gebouw naast de Safariweg zijn goed te zien. Vanaf maandag 25 juni 2018 starten de wegwerkzaamheden om het stuk van de Safariweg naast de parkeergarage opnieuw in te richten. Eind september 2018 is het werk klaar.

 • College B&W Stichtse Vecht bezocht de pachtboerderij op landgoed Gunterstein

  14 juni 2018 - In het kader van de reeks werkbezoeken van het nieuwe college, hebben burgemeester en wethouders woensdag 13 juni een bezoek gebracht aan de pachtboerderij van Max van Tilburg en Nicole Schellekens op het landgoed van Gunterstein.

 • Midzomerbijeenkomst 2018

  7 juni 2018 - Na het succes van voorgaande jaren organiseert gemeente Stichtse Vecht op donderdag 12 juli 2018 voor de derde maal de Midzomerbijeenkomst. Het gemeentebestuur wil die dag graag op informele wijze samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van (maatschappelijke) instellingen en leden van de in maart gekozen gemeenteraad het bestuurlijke seizoen afsluiten en het zomerreces inluiden. Iedereen is die dag tussen 17:30 en 20:00 uur van harte welkom in Park Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen.

 • College B&W Stichtse Vecht bezocht Doornburgh

  7 juni 2018 - Afgelopen woensdag heeft het college Doornburgh bezocht. Tot aan het zomerreces, begin juli, brengt het voltallige college van B&W wekelijks op de woensdagochtend werkbezoeken in Stichtse Vecht. Deze werkbezoeken maken deel uit van het inwerkprogramma dat het onlangs aangetreden nieuwe college volgt. De Meyer Bergman Erfgoed Groep, eigenaar van Doornburgh, heeft tijdens dit bezoek haar plannen en ambities voor de ontwikkeling gepresenteerd.

 • Uitwerking Coalitieakkoord tot collegeprogramma - Definitieve portefeuilleverdeling college B&W

  28 april 2018 - Het college van B&W van Stichtse Vecht is, direct na de benoeming van de wethouders afgelopen donderdagavond, voortvarend aan de slag gegaan.

 • Stichtse Vecht wil graag voor iedere peuter een goede start

  9 november 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat een voorlichtingscampagne voeren met als doel ouders te stimuleren hun peuters naar een voorschoolse voorziening te brengen (kinderopvang of peutergroep). Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Het Rijk stelt ook extra geld hiervoor beschikbaar.

 • Burgemeester sluit horecapand in Maarssen-Dorp

  19 oktober 2017 - Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht heeft besloten café De Makerij in Maarssen-Dorp per vrijdag 20 oktober te sluiten, voor in ieder geval een periode van vier weken, dus tot en met 17 november 2017. Aanleiding voor dit besluit is een vechtpartij van ongeveer 30 personen in de nacht van zaterdag 14 oktober op zondag 15 oktober ter hoogte van café De Makerij. Bij deze vechtpartij zijn twee personen, een vader en dochter, ernstig gewond geraakt. De politie heeft alle zeilen moeten bijzetten om beide slachtoffers te beschermen.  Zij zijn door de ambulance afgevoerd naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • 4.000 ondernemers gevraagd naar tevredenheid over gemeente

  5 september 2017 - Deze week ontvangen 4.000 ondernemers de tweejaarlijkse ondernemerspeiling in de bus.  Hierin wordt de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente gepeild. Volgende week organiseert de gemeente een roadshow langs ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden, van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2017. Tijdens deze actieweek gaan medewerkers van de gemeente langs de deuren om bij ondernemers aandacht te vragen voor het invullen van de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

 • Stichtse Vecht wordt Koploper Cliëntondersteuning

  12 juli 2017 - Stichtse Vecht wordt één van Koplopers van het VNG-project Koplopers Cliëntondersteuning. Wethouder Wmo Jacqueline Koops: “Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat we een flinke impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de zo belangrijke onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die hulp nodig hebben en soms niet meer weten waar ze moeten beginnen, of hoe ze verder moeten, kan een onafhankelijke ondersteuner écht het verschil maken.”

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

RSS