Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de communicatieadviseurs van de gemeente door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan via 14 0346.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht 2018 en referendum

  23 maart 2018 - Op woensdag 21 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Burgemeester Marc Witteman maakte tegen middernacht de voorlopige uitslag op partijniveau bekend. Vanmorgen heeft de openbare vergadering plaatsgevonden van het centraal stembureau in Goudestein in Maarssen waarin de definitieve uitslag op partij- en kandidaatsniveau is vastgesteld. De definitieve uitslag van het referendum is gisteren ingeleverd bij het hoofdstembureau in Utrecht.

 • Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht 2018 en referendum

  22 maart 2018 - Op woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en een landelijk referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 • Sonja van Geerenstein en oud-collega Rens Elbertsen over hun droombaan bij de KNVB

  22 maart 2018 - Sonja van Geerenstein en oud-collega Rens Elbertsen van de KNVB zijn te gast voor de volgende inspiratiesessie op maandag 23 april van 15.00 tot 16.30 uur in het restaurant van het gemeentehuis aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. De bijeenkomst staat ook open voor inwoners uit en ondernemers in Stichtse Vecht. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wij laten ons inspireren door Sonja en Rens, omdat zij werken vanuit hun passie en zo hun droombaan gevonden hebben.

 • Extra aandacht voor toegankelijkheid stembureaus

  16 maart 2018 - Tijdens de instructieavond van de stembureauvoorzitters deze week gaf John Engels van het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht een presentatie. Hij vertelde dat het Platform samen met de gemeente ‘bruggen aan het bouwen’ is. Zo hebben het Platform en het verkiezingsteam van de gemeente in aanloop naar de verkiezingen nauw samengewerkt om de toegankelijkheid van de stembureaus voor mensen met een beperking goed te organiseren.

 • Toekomstvisie voor de Scheendijk

  15 maart 2018 - Samen met een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en belangenorganisaties vond zaterdag 10 maart 2018 een schouw plaats door het gebied van de Scheendijk Noord. De schouw was tevens de start voor het project ‘Van dorpslint naar recreatieboulevard’, onderdeel van de overkoepelende aanpak Oostelijke Vechtplassen. Een eerste stap hierin is het opstellen van een integrale toekomstvisie voor de Scheendijk met alle belanghebbenden.

 • Burgemeester gaat cadeautjes inpakken voor stembureauleden

  15 maart 2018 - Dinsdag 20 maart, een dag voor dat de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum plaatsvinden, gaat burgemeester Marc Witteman om 15.00 uur helpen bij PAUW bedrijven in Breukelen. Ditmaal geen appeltaart bakken, maar samen met medewerkers van de sociale werkvoorziening een leuke attentie inpakken. 'Ik vind het leuk om op mijn eigen manier stembureauleden te verrassen voor hun grote inzet op de verkiezingsdag. En dan op zo’n mooie locatie als PAUW bedrijven mijn handen uit de mouwen te steken, maakt het extra bijzonder.' Op woensdag 21 maart gaat de burgemeester aan enkele stembureauleden de attentie overhandigen.

 • Onthulling nieuw logo zwembad ‘t Kikkerfort

  15 maart 2018 - Deze week werd door een aantal trouwe deelnemers van Aquagym het nieuwe logo van Sport- en Recreatiecentrum ’t Kikkerfort in Breukelen onthuld. Naast een nieuw logo, heeft het zwembad een geheel nieuwe huisstijl en een vernieuwde website, passend bij de huidige tijd.

 • Zonneakkers als middel om klimaatneutraal te worden

  15 maart 2018 - In 2030 wil gemeente Stichtse Vecht klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat op het grondgebied van onze gemeente in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als aan energie wordt verbruikt. Omdat er initiatiefnemers zijn die zonnevelden op het grondgebied van Stichtse Vecht willen aanleggen, is het belangrijk dat de richtlijnen hiervoor helder zijn voor deze betrekkelijk nieuwe vorm van energieopwekking en landschapsinrichting. Het College heeft daarom afgelopen dinsdag een startdocument vastgesteld om te komen tot aanvullende beleids- en toetsingsregels.  Het realiseren van zonnevelden heeft namelijk gevolgen voor de manier waarop we met onze ruimte omgaan. Het landschap van Stichtse Vecht is echter erg waardevol en dient ook beschermd te worden.

 • Postcommandant Barend van Benthem uit Kockengen Koninklijk onderscheiden

  12 maart 2018 - Op vrijdag 9 maart ontving Barend van Benthem uit Kockengen een Koninklijke onderscheiding in verband met zijn afscheid als postcommandant bij de Brandweer Kockengen.

 • Project ‘Gezonde Buurt’ van start gegaan

  8 maart 2018 - Samen met het IVN Natuureducatie en Jantje Beton start gemeente Stichtse Vecht met het project ‘Gezonde Buurt’, gefinancierd door het ministerie van VWS. Acht gemeenten in Nederland ontvangen subsidie om één of twee wijken gezonder, duurzamer en groener te maken. Gemeente Stichtse Vecht heeft na een selectieproces deze subsidie gegund gekregen voor de wijken Reigerskamp en Fazantenkamp.

 • Plannen voor ontwikkeling Hazeslinger in Breukelen

  8 maart 2018 - De gemeente wil graag dat de Hazeslinger in Breukelen tot ontwikkeling wordt gebracht en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met de Aldi en het parochiebestuur Sint-Johannes de Doperkerk hebben de gemeente gevraagd om hun initiatieven op de Hazeslinger planologisch mogelijk te maken.

 • Cameratoezicht bij station Breukelen

  1 maart 2018 - Gemeente Stichtse Vecht heeft 14 camera's geplaatst op en rond de parkeerterreinen bij station Breukelen. De camera’s zijn geplaatst om autokraken, fietsendiefstallen, andere vormen van criminaliteit en overlast in het stationsgebied terug te dringen. Het inzetten van camera’s is ook bedoeld om de veiligheidsgevoelens van omwonenden en reizigers positief te beïnvloeden. De gemeente werkt bij het cameratoezicht samen met de politie en justitie.

 • Niet zelfstandig naar het stembureau? Ga met de Stembus!

  27 februari 2018 - Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat alle kiezers de mogelijkheid hebben om op 21 maart te gaan stemmen. Dan vinden er gemeenteraadsverkiezingen en een landelijk referendum plaats. Kiezers die niet naar een stembureau kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege verminderde mobiliteit kunnen iemand machtigen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de Stembus worden ingeschakeld. Deze extra service is in samenwerking met de nieuwe regiovervoerder Willemsen de Koning tot stand gekomen. De kiezer wordt thuis opgehaald en samen met andere kiezers naar een stembureau in de buurt gebracht. 

 • Gemeente organiseert uitslagenavond in Breukelen

  22 februari 2018 - Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook is er die dag een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Na 21.00 uur als alle stembureaus sluiten, organiseert gemeente Stichtse Vecht een uitslagenavond in de aula van de Regionale Scholengemeenschap Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen. Naast de kandidaten van de deelnemende politieke partijen zijn alle inwoners, media en andere belangstellenden van harte welkom om met elkaar de voorlopige uitslagen te volgen.

 • Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in de bus

  22 februari 2018 - Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) verstuurt eind februari de gemeentelijke belastingaanslagen 2018. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de herwaardering van woningen en de onderliggende databestanden. De Waarderingskamer heeft groen licht gegeven voor de verzending.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Oud-Zuilen

  22 februari 2018 - Vanaf maandag 5 maart 2018 wordt het riool in de Dorpsstraat Oud-Zuilen vervangen. De dorpsstraat is gedurende 4 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Meer inwoners gebruiken onafhankelijke cliëntondersteuning

  22 februari 2018 - Onafhankelijke cliëntondersteuning is een succes. In 2017 maakten ruim 450 inwoners gebruik van onafhankelijke professionele ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp. Dat is vier keer meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de ‘Monitor sociaal domein’ over het tweede half jaar van 2017.

 • Inspiratiesessie 4 generaties op de werkvloer: datum is aangepast

  19 februari 2018 - LET OP: Wegens omstandigheden kan de sessie op 22 februari niet doorgaan. We ontmoeten u graag op maandag 12 maart van 15:00 tot 17:00 uur.

  Marieke Grondstra is generatiedeskundige en vertelt op 12 maart over de kenmerken van iedere werkzame generatie en de kansen en uitdagingen die dat met zich meebrengt. De sessie is open voor inwoners, ondernemers en raadsleden uit Stichtse Vecht. U bent van harte welkom op 12 maart van 15:00 tot 17:00 uur in het restaurant van het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

 • P+R Breukelen vergroot en verbeterd

  14 februari 2018 - P+R Breukelen is vergroot en verbeterd. Reizigers kunnen nu op 704 parkeerplaatsen gratis parkeren. De uitbreiding van de P+R is het resultaat van plannen die Goedopweg met de gemeente Stichtse Vecht heeft gemaakt om de bereikbaarheid van de regio te vergroten en het verder reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Goedopweg en gemeente Stichtse Vecht bieden reizigers van 14 t/m 21 februari tussen 7.30 – 9.00 uur en 17.00 – 18.00 uur een gratis kopje koffie of thee aan van Ed Kroket.

 • Wijzigingen in portefeuilleverdeling college B&W

  13 februari 2018 - Het college van B&W heeft vandaag, dinsdag 13 februari, een besluit genomen over een tijdelijke waarneming van de portefeuille van de teruggetreden wethouder Pieter de Groene. De waarneming geldt tot het moment dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een nieuw college is gevormd.  

 • Compliment voor Steunpunt Mantelzorg

  12 februari 2018 - Vandaag werden vrijwilligers en beroepskrachten van het Steunpunt Mantelzorg in de bloemetjes gezet en ontvingen zij een kleine attentie. Dankzij hun geweldige inzet zijn er in 2017 wéér meer mantelzorgers bereikt en hebben deze het gemeentelijk mantelzorgcompliment ontvangen als blijk van waardering voor hun bijzondere inspanningen.

 • Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht heeft ontslag genomen

  9 februari 2018 - Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht heeft vandaag ontslag genomen als wethouder van Stichtse Vecht. Hij maakte dit bekend via een brief aan burgemeester Witteman. Aanleiding voor zijn ontslag is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een vermoeden van integriteitsschending.  De conclusie van het onderzoek luidt dat wethouder De Groene betrokken is geweest bij de tijdelijke huisvesting van kinderopvangorganisatie Kind & Co in het pand aan de Julianaweg 23 in Maarsen en dat daarmee de schijn van belangenverstrengeling is gewekt.

 • 12 politieke partijen willen meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht

  6 februari 2018 - Op maandag 5 februari, de dag van de kandidaatstelling, hebben de politieke partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hun kandidatenlijsten ingeleverd. Vanmiddag om 16.00 uur is het centraal stembureau in een besloten zitting bij elkaar gekomen om de ingeleverde kandidatenlijsten te onderzoeken. In totaal hebben 12 politieke partijen met het inleveren van de kandidatenlijsten aangegeven mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht.

 • Stichtse Vecht sluit aan bij de Statiegeldalliantie

  5 februari 2018 - De gemeenteraad heeft op 31 januari 2018 besloten zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Dit betekent dat ook Stichtse Vecht zich uitspreekt vóór statiegeld op alle PET-flessen en blikjes en tégen zwerfafval. Wij steunen hiermee het initiatief waarin bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en diverse maatschappelijke organisaties zwerfval een halt toe willen roepen.

 • Herinrichting middenberm Burgemeester Waverijnweg

  1 februari 2018 - De middenberm van de Burgemeester Waverijnweg krijgt een opknapbeurt en krijgt een meer ecologische inrichting. Dat betekent: ruimte voor een variatie aan planten, vogels en kleine zoogdieren.

 • Aanleg gehandicaptenparkeerplaats gratis voor inwoners

  1 februari 2018 -  Een gehandicaptenparkeerplaats bij de inwoner voor de deur wordt kosteloos voor inwoners. Eerder betaalden inwoners die zo’n parkeerplaats nodig hebben € 500,- voor de aanleg. De regels voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats veranderen niet. Dat besloot het college van B&W op 30 januari 2018.

 • Stichtse Vecht wil graag voor iedere peuter een goede start

  9 november 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat een voorlichtingscampagne voeren met als doel ouders te stimuleren hun peuters naar een voorschoolse voorziening te brengen (kinderopvang of peutergroep). Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Het Rijk stelt ook extra geld hiervoor beschikbaar.

 • Burgemeester sluit horecapand in Maarssen-Dorp

  19 oktober 2017 - Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht heeft besloten café De Makerij in Maarssen-Dorp per vrijdag 20 oktober te sluiten, voor in ieder geval een periode van vier weken, dus tot en met 17 november 2017. Aanleiding voor dit besluit is een vechtpartij van ongeveer 30 personen in de nacht van zaterdag 14 oktober op zondag 15 oktober ter hoogte van café De Makerij. Bij deze vechtpartij zijn twee personen, een vader en dochter, ernstig gewond geraakt. De politie heeft alle zeilen moeten bijzetten om beide slachtoffers te beschermen.  Zij zijn door de ambulance afgevoerd naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • 4.000 ondernemers gevraagd naar tevredenheid over gemeente

  5 september 2017 - Deze week ontvangen 4.000 ondernemers de tweejaarlijkse ondernemerspeiling in de bus.  Hierin wordt de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente gepeild. Volgende week organiseert de gemeente een roadshow langs ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden, van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2017. Tijdens deze actieweek gaan medewerkers van de gemeente langs de deuren om bij ondernemers aandacht te vragen voor het invullen van de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

 • Stichtse Vecht wordt Koploper Cliëntondersteuning

  12 juli 2017 - Stichtse Vecht wordt één van Koplopers van het VNG-project Koplopers Cliëntondersteuning. Wethouder Wmo Jacqueline Koops: “Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat we een flinke impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de zo belangrijke onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die hulp nodig hebben en soms niet meer weten waar ze moeten beginnen, of hoe ze verder moeten, kan een onafhankelijke ondersteuner écht het verschil maken.”

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

RSS