Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met team Communicatie en Bestuursondersteuning door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan uiteraard ook op 14 0346.

 • Steunbetuiging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

  21 april 2017 - Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 hun steunbetuiging voor de Unesco nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. De ondertekening en aanbieding van de steunbetuiging vond plaats op Fort Voordorp in Groenekan. De ondertekening is een belangrijke stap op weg naar de UNESCO Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding van het sinds 1996  bestaande WerelderfgoedStelling van Amsterdam (SvA).

 • Stichtse Vecht steunt Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

  20 april 2017 - De Liniecommissie van de Provincie Utrecht heeft gemeente Stichtse Vecht gevraagd om de nominatie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te wijzen als Unesco Werelderfgoed te ondersteunen.

 • Burgemeester sluit woningen na vondst hennepkwekerijen

  18 april 2017 - Op last van burgemeester Marc Witteman zijn vanochtend twee woningen in de wijk Zwanenkamp gesloten en verzegeld. Aanleiding voor de sluiting is de vondst van vijf hennepkwekerijen. Deze werden aangetroffen tijdens een grootschalige controle op 22 februari dit jaar. Op vier adressen zijn toen in totaal 1.100 hennepplanten aangetroffen. De sluiting vindt plaats op grond van de Opiumwet. De eigenaren mogen pas na drie maanden weer in hun woning.

 • Bijdrage kunstgrasveld FC Breukelen

  6 april 2017 - Voetbalvereniging FC Breukelen ontvangt een bijdrage van de gemeente voor de realisatie van een nieuw kunstgrasveld, dat heeft het college van B&W besloten.

 • Basisschool 't Bontenest drinkt voortaan water in plaats van fris

  6 april 2017 - Vanaf 10 april stapt Jenaplanschool ’t Bontenest over op het drinken van water op school in plaats van fris of sap. Op 10 april geeft Anoek Backer (directeur van de school) samen met wethouder Tymon de Weger het startschot voor de actie 't Bontenest Drinkt Water'.

 • Iedere melding over discriminatie is er een teveel

  30 maart 2017 - Het college heeft de rapportage van ART 1 Midden Nederland 2016 ontvangen en zal de raad hierover informeren. ART 1 Midden Nederland, verzorgt de registratie van gemelde discriminatieklachten voor onze gemeente. Inwoners en niet ingezetenen, kunnen daar terecht voor advies en onafhankelijke bijstand bij klachten over discriminatie. Jaarlijks ontvangt het college deze rapportage.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • Opnieuw intensieve controles handhaving hondenbeleid

  30 maart 2017 - Vanaf april 2017 gaan onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) weer intensief controleren op het correct naleven van de regels rondom honden. Er worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen direct een boete opleggen als ze een overtreding constateren. Er wordt niet eerst gewaarschuwd. De medewerkers kunnen zich legitimeren óók als ze niet in uniform surveilleren.

 • Nieuwe plannen herontwikkeling dorpshuis de Veenkluit

  30 maart 2017 - De afgelopen maanden hebben de Stichting dorpshuis de Veenkluit in Tienhoven en de gemeente intensief gesproken over de herontwikkeling van het dorpshuis de Veenkluit en het directe gebied er om heen. De wens tot herontwikkeling is niet nieuw. De eerste plannen werden al meer dan 10 jaar geleden gemaakt.

 • Gemeente ontwikkelt cultureel toekomstperspectief

  28 maart 2017 - De gemeente Stichtse Vecht organiseert mede op initiatief van de stichting Vechtsnoer gesprekken  met inwoners, ondernemers, plannenmakers, cultuurminnaars en cultuurbeoefenaars om samen een ambitienota cultuur te ontwikkelen. Zo vindt er onder meer op 11 april een bijeenkomst plaats. Daarmee wordt in beeld gebracht wat de culturele kwaliteiten zijn in de gemeente, wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en hoe we cultuur – ook in relatie tot het sociale domein - in de toekomst optimaal kunnen inzetten voor inwoners en bezoekers.

 • LMHC verduurzaamt sportpark

  28 maart 2017 - Op woensdagavond 22 maart zijn de nieuwe LED lichtmasten in het sportpark van de Loenense Mixed Hockey Club (LMHC) in gebruik genomen.

 • Brandweermannen koninklijk onderscheiden

  24 maart 2017 - Op vrijdag 24 maart a.s. ontvangen de brandweermannen Ton Feenstra, inwoner van Nigtevecht en Peter de Kramer, inwoner van Weesp, een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange verdiensten voor de brandweer in Nigtevecht. De uitreiking vindt plaats om 17:00 uur in de brandweerkazerne van Nigtevecht, Dorpsstraat 27, 1393 NE Nigtevecht.  

 • Gemeente start pilot (thuis)bezorgen reisdocumenten

  23 maart 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat haar inwoners de mogelijkheid bieden om hun paspoort of identiteitskaart veilig op afspraak te laten (thuis)bezorgen. Wie voor deze extra service belangstelling heeft, betaalt € 5,00 bezorgkosten per reisdocument. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. De gemeente start een aanbestedingstraject en streeft er naar op 1 juni te starten met bezorgen. De pilot duurt een jaar.

 • Plan voor vernieuwing sportparken Zuilense Vecht

  22 maart 2017 - De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht gaan samen de sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalse Weide een nieuwe impuls geven. Beide sportterreinen zijn toe aan vernieuwing. De colleges van beide gemeenten stelden het intentiedocument Zuilense Vecht vast.

 • Opnieuw huisvesten mensen uit opvang of beschermd wonen

  16 maart  2017 - 16 Utrechtse gemeenten (U16) maken afspraken over het opnieuw huisvesten van mensen die hebben gewoond in een maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Zo zorgen de gemeenten ervoor dat deze sociaal kwetsbare inwoners weer een eigen plekje vinden in de gemeente van herkomst. Vaak is bij zelfstandig wonen nog wat hulp of begeleiding nodig. Die regelt de gemeente.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Stichtse Vecht

  16 maart 2017 - Op woensdag 15 maart vond in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De voorlopige uitslag op partijniveau in Stichtse Vecht is bekend.

 • Maatschappelijke stages 2017

  15 maart 2017 - Dinsdag 14 maart, het gemeentehuis van Stichtse Vecht. De scholieren die voor hun maatschappelijke stage de afgelopen maand als junior-adviseur hebben meegelopen bij allerlei werkzaamheden van de gemeente, presenteren hun bevindingen aan onder meer burgemeester Marc Witteman en gemeentesecretaris Annette van Hussel. ‘De gemeente doet veel meer voor inwoners dan we dachten, en werken bij de gemeente is ook veel gevarieerder dan we ons vooraf voorstelden’. Dit beeld kwam in alle presentaties van de scholieren terug.

 • Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 komen eind maart

  15 maart 2017 - De gemeentelijke belastingaanslagen 2017 voor inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren liggen eind maart op de mat. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een kwaliteitsslag van de WOZ-bestanden. Dit heeft geresulteerd in groen licht van de Waarderingskamer, de instantie die belast is met onafhankelijk toezicht.

 • Campagne ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’: gratis tuinschets en tips voor bewoners

  10 maart 2017 - Op vrijdagmiddag 24 maart in tuincentrum Van Ginkel en zaterdagmiddag 8 april in tuincentrum Vechtweelde, kunt u een gratis tuinschets laten maken voor een regenbestendige tuin. Deskundig personeel in de tuincentra informeert bezoekers over het aanleggen van een watervriendelijke tuin. Zo helpen ze mee om wateroverlast te voorkomen en de tuin koeler te houden tijdens hitte.

 • Burgemeester Witteman zoekt stageplaatsen

  9 maart 2017 - Burgemeester Marc Witteman gaat ook dit jaar weer stage lopen tijdens zijn zomervakantie. In zijn agenda heeft hij hiervoor de week van 10 tot en met 14 juli vrijgemaakt. Hij is voor deze periode op zoek naar lokale bedrijven en organisaties in Stichtse Vecht die hem gedurende een dagdeel of een hele dag als stagiair willen inzetten.

 • Burgemeester Witteman bakt taarten voor stembureauleden

  8 maart 2017 - Dinsdag 14 maart, een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, stroopt burgemeester Marc Witteman om 14.00 uur de mouwen op om te helpen bij het bakken van appeltaarten. Dit doet hij samen met verstandelijk gehandicapten in de bakkerij van dagcentrum De Werkspecht in Maarssenbroek. 'Het is mijn manier om stembureauleden te bedanken voor hun inzet. Het is extra leuk dat ik deze bijzondere bakkerij erbij kan gebruiken, die midden in de samenleving staat', aldus Witteman. Op de verkiezingsdag, 15 maart, gaat de burgemeester om 8:00 uur naar basisschool De Klaroen in Maarssen om een van zijn zelfgebakken taarten te overhandigen en om daar zijn stem uit te brengen. 

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

 • Gemeente Stichtse Vecht nu ook op Instagram en Snapchat

  17 februari 2017 - Naast de sociale mediakanalen Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en WhatsApp is gemeente Stichtse Vecht sinds deze week ook actief op Instagram en Snapchat. Burgemeester Marc Witteman heeft afgelopen week het Instagram-account van de gemeente live gezet. Tijdens een bijeenkomst met maatschappelijk stagiair(e)s in het gemeentehuis maakte de burgemeester een selfie met hen, en die is vervolgens op Instagram geplaatst. De gemeente heeft daarnaast ook de eerste stappen gezet op Snapchat. Bij wijze van pilot proberen we hiermee om de jeugd te betrekken bij de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart plaatsvinden.

 • Nieuwe werkwijze huishoudelijke hulp

  8 december 2016 - Gemeente Stichtse Vecht trekt jaarlijks € 400.000,- extra uit voor de Hulp bij het Huishouden. Ook zijn nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die aansluiten bij de uitspraken die de Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei 2016. Zo wil Stichtse Vecht garanderen dat iedereen die hulp nodig heeft voldoende hulp kan krijgen.

 • Geen asbest aangetroffen in directe omgeving voormalige bibliotheek in Bisonspoor

  27 september 2016 - Gisteren is na de sloop van het voormalige bibliotheekgebouw van het Bisonspoor in Maarssenbroek alsnog asbest aangetroffen in het puin van het pand. De gemeente heeft daarom gisteravond nog een asbestonderzoek laten uitvoeren in de directe omgeving van het terrein. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen asbest in de directe omgeving is gevonden. Er is dus géén gevaar voor de volksgezondheid en het milieu geconstateerd.

 • Vragen over de stormschade en wateroverlast?

  23 juni 2016 - Vannacht en vanochtend hebben grote delen van gemeente Stichtse Vecht last ondervonden van de regen en de storm. Het extreme weer heeft geleid tot wateroverlast en stormschade in onze gemeente. Sinds vanochtend vroeg is de gemeente druk bezig om bomen en takken op te ruimen en zijn beheersmaatregelen getroffen met het oog op de weersverwachting. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor dit gebied. Er is bestuurlijk contact en overleg met het waterschap HDSR. Beide monitoren de situatie.

 • Opvang vluchtelingen aan Merwedeweg is mogelijk

  22 maart 2016 - Het college van Stichtse Vecht heeft kennis genomen van de conclusies van het onderzoek van het COA naar de mogelijke opvang van vluchtelingen aan de Merwedeweg te Breukelen. Het college legt deze conclusies voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad om hierover een uitspraak te doen. Na overleg met de fractievoorzitters en het presidium is inmiddels besloten dat deze raadsvergadering op dinsdag 5 april 2016 zal plaatsvinden – zonder voorafgaande commissievergadering. Op grond van signalen uit de gemeenteraad verwacht het college dat de gemeenteraad het voorstel zal afwijzen.

 • Reactie op uitspraak snelheidsverhoging A2 in avond en nacht

  22 december 2015 - Het beroepschrift van gemeente Stichtse Vecht tegen de snelheidsverhoging op de A2 in de avond en nacht is ongegrond verklaard.

 • Vier locaties in beeld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen

  24 november 2015 - Het college van B&W van Stichtse Vecht presenteert de raad vier locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen: Résidence De Maarsseveense Plassen in Maarssen, een locatie aan de Merwedeweg in Breukelen en kantorencomplexen aan de Planetenbaan en het Bisonspoor in Maarssen. Het voorstel vloeit voort uit een motie waarbij de raad aan het college vroeg te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 'Met het uitvoeren van de motie heeft het college een belangrijke stap gezet om tot besluitvorming te komen over opvang van vluchtelingen', aldus wethouder Vital van der Horst. 'De gemeenteraad is nu aan zet.'

 • Reactie gemeente Stichtse Vecht op nieuws '130 op A2'

  Wethouder verkeer Pieter de Groene:

  28 oktober 2015 - "Of een snelheidsverhoging naar 130 km per uur ’s avonds en ’s nachts op de A2 mag, ligt op dit moment nog onder de rechter. Gemeentes en bewonersgroepen tekenden beroep aan tegen het besluit van de Minister om ’s avonds en ’s nachts de snelheid te verhogen. We verwachten daarover binnenkort een uitspraak. Dit plan loopt daarop vooruit, en dat is bijzonder teleurstellend. Laat eerst de rechter nu eens een uitspraak doen.

RSS

Aangepaste openingstijden in april, mei en juni vanwege meerdere feestdagen.

uw mening telt