Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met team Communicatie en Bestuursondersteuning door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan uiteraard ook op 14 0346.

 • Gemeente start pilot (thuis)bezorgen reisdocumenten

  23 maart 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat haar inwoners de mogelijkheid bieden om hun paspoort of identiteitskaart veilig op afspraak te laten (thuis)bezorgen. Wie voor deze extra service belangstelling heeft, betaalt € 5,00 bezorgkosten per reisdocument. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. De gemeente start een aanbestedingstraject en streeft er naar op 1 juni te starten met bezorgen. De pilot duurt een jaar.

 • Plan voor vernieuwing sportparken Zuilense Vecht

  22 maart 2017 - De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht gaan samen de sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalse Weide een nieuwe impuls geven. Beide sportterreinen zijn toe aan vernieuwing. De colleges van beide gemeenten stelden het intentiedocument Zuilense Vecht vast.

 • Opnieuw huisvesten mensen uit opvang of beschermd wonen

  16 maart  2017 - 16 Utrechtse gemeenten (U16) maken afspraken over het opnieuw huisvesten van mensen die hebben gewoond in een maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Zo zorgen de gemeenten ervoor dat deze sociaal kwetsbare inwoners weer een eigen plekje vinden in de gemeente van herkomst. Vaak is bij zelfstandig wonen nog wat hulp of begeleiding nodig. Die regelt de gemeente.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Stichtse Vecht

  16 maart 2017 - Op woensdag 15 maart vond in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De voorlopige uitslag op partijniveau in Stichtse Vecht is bekend.

 • Maatschappelijke stages 2017

  15 maart 2017 - Dinsdag 14 maart, het gemeentehuis van Stichtse Vecht. De scholieren die voor hun maatschappelijke stage de afgelopen maand als junior-adviseur hebben meegelopen bij allerlei werkzaamheden van de gemeente, presenteren hun bevindingen aan onder meer burgemeester Marc Witteman en gemeentesecretaris Annette van Hussel. ‘De gemeente doet veel meer voor inwoners dan we dachten, en werken bij de gemeente is ook veel gevarieerder dan we ons vooraf voorstelden’. Dit beeld kwam in alle presentaties van de scholieren terug.

 • Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 komen eind maart

  15 maart 2017 - De gemeentelijke belastingaanslagen 2017 voor inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren liggen eind maart op de mat. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een kwaliteitsslag van de WOZ-bestanden. Dit heeft geresulteerd in groen licht van de Waarderingskamer, de instantie die belast is met onafhankelijk toezicht.

 • Campagne ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’: gratis tuinschets en tips voor bewoners

  10 maart 2017 - Op vrijdagmiddag 24 maart in tuincentrum Van Ginkel en zaterdagmiddag 8 april in tuincentrum Vechtweelde, kunt u een gratis tuinschets laten maken voor een regenbestendige tuin. Deskundig personeel in de tuincentra informeert bezoekers over het aanleggen van een watervriendelijke tuin. Zo helpen ze mee om wateroverlast te voorkomen en de tuin koeler te houden tijdens hitte.

 • Burgemeester Witteman zoekt stageplaatsen

  9 maart 2017 - Burgemeester Marc Witteman gaat ook dit jaar weer stage lopen tijdens zijn zomervakantie. In zijn agenda heeft hij hiervoor de week van 10 tot en met 14 juli vrijgemaakt. Hij is voor deze periode op zoek naar lokale bedrijven en organisaties in Stichtse Vecht die hem gedurende een dagdeel of een hele dag als stagiair willen inzetten.

 • Stichtse Vecht opent 34 ‘gemeentekantoren’ op 15 maart

  8 maart 2017 - Ambtenaren van gemeente Stichtse Vecht treden op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart op als gastheren en –vrouwen bij de 34 stembureaus in de gemeente. Zij gaan in serviceteams de kiezers welkom heten en reiken hen nadat er is gestemd een symbolische ‘toegangspas’ tot de gemeente uit.

 • Burgemeester Witteman bakt taarten voor stembureauleden

  8 maart 2017 - Dinsdag 14 maart, een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, stroopt burgemeester Marc Witteman om 14.00 uur de mouwen op om te helpen bij het bakken van appeltaarten. Dit doet hij samen met verstandelijk gehandicapten in de bakkerij van dagcentrum De Werkspecht in Maarssenbroek. 'Het is mijn manier om stembureauleden te bedanken voor hun inzet. Het is extra leuk dat ik deze bijzondere bakkerij erbij kan gebruiken, die midden in de samenleving staat', aldus Witteman. Op de verkiezingsdag, 15 maart, gaat de burgemeester om 8:00 uur naar basisschool De Klaroen in Maarssen om een van zijn zelfgebakken taarten te overhandigen en om daar zijn stem uit te brengen. 

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

 • Tymon de Weger geïnstalleerd als wethouder

  7 maart 2017 - Hedenavond 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht Tymon de Weger benoemd als tijdelijk wethouder, op voordracht van de raadsfractie van ChristenUnie-SGP. Hij neemt voor een periode van 4 maanden het wethouderschap over van mevrouw Jacqueline Koops-Scheele, die vanwege ernstige privé-omstandigheden op dit moment haar wethouderschap niet kan uitvoeren.

 • Win-actie: op de foto met de online nieuwsbrief

  3 maart 2017 - De online nieuwsbrief van gemeente Stichtse Vecht is positief ontvangen. Daarom is de gemeente een campagne ‘Kies uw nieuws’ gestart om de online nieuwsbrief bij een nog breder publiek onder de aandacht te brengen. Er hangen niet alleen campagneposters door de hele gemeente, we dagen ook inwoners uit om op de foto te gaan met de online nieuwsbrief en die foto te posten op Twitter, Facebook of Instagram met als hashtag #onlineSV. De drie leukste of creatiefste foto’s winnen een jaarabonnement op Blendle.

 • 30 dagen geen alcohol: gaat u de uitdaging aan?

  24 februari 2017 - “Het college van burgemeester en wethouders doet mee aan de landelijke actie IkPas. Ik daag ouders, opvoeders en sporters uit om ook van 1 tot en met 30 maart geen alcohol te drinken”, zegt burgemeester Marc Witteman namens het hele college van B&W.

 • Gemeente kapt bomen voor veiligheid

  24 februari 2017 - Gemeente Stichtse Vecht is zuinig op haar groene woonomgeving en is terughoudend met het kappen van bomen. Toch worden er de komende 6 weken circa 700 bomen gekapt uit oogpunt van veiligheid. 350 bomen daarvan zijn vergunningsplichtig. Bomen met broedende vogels worden nog niet gekapt. De bomenkap staat los van de storm van afgelopen nacht.

 • Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 vertraagd

  23 februari 2017 - Inwoners en ondernemers van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren krijgen de gemeentelijke belastingaanslag niet zoals gebruikelijk eind februari in de bus. ‘Belastingen Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren’ (BSWW), de organisatie die de belastingen int voor deze drie gemeenten, heeft te maken met technische problemen waardoor de verzending van de aanslagen voor 2017 vertraagd is.

 • Meer inwoners betrekken met extra activiteiten in de wijk

  23 februari 2017 - In heel Stichtse Vecht zijn veel activiteiten waar inwoners aan mee kunnen doen. Dat werkt goed blijkt in de praktijk. Toch voelt zo’n 10% van onze inwoners zich niet betrokken bij de samenleving. Dat blijkt uit de monitor Sociale Kracht van de U10 gemeenten. Om juist ook deze inwoners te betrekken bij de samenleving zorgen we dat er meer en verschillende activiteiten komen. We willen dat er voor iedereen een activiteit is, toegankelijk en dichtbij.

 • Gemeente maakt afspraken over gebruik gemeentegrond

  23 februari 2017 - Op veel plekken in Stichtse Vecht hebben bewoners een stukje gemeentegrond in gebruik als tuin zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. De gemeente heeft het grondgebruik nu in kaart gebracht en gaat afspraken maken met de bewoners die het betreft.

 • Beleid auto-, vracht- en landbouwverkeer open voor inspraak

  23 februari 2017 - Het college van B&W heeft het  conceptbeleid voor auto-, vracht- en landbouwverkeer in de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt gedurende 6 weken uw zienswijzen kenbaar maken. Dat kan via info@stichtsevecht.nl of via de inloopavonden die worden georganiseerd. Het beleid vormt onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Uitvoering van dit beleid mikt op het oplossen van de belangrijkste knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming van het auto- en vrachtverkeer in de gemeente.

 • Gemeente Stichtse Vecht nu ook op Instagram en Snapchat

  17 februari 2017 - Naast de sociale mediakanalen Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en WhatsApp is gemeente Stichtse Vecht sinds deze week ook actief op Instagram en Snapchat. Burgemeester Marc Witteman heeft afgelopen week het Instagram-account van de gemeente live gezet. Tijdens een bijeenkomst met maatschappelijk stagiair(e)s in het gemeentehuis maakte de burgemeester een selfie met hen, en die is vervolgens op Instagram geplaatst. De gemeente heeft daarnaast ook de eerste stappen gezet op Snapchat. Bij wijze van pilot proberen we hiermee om de jeugd te betrekken bij de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart plaatsvinden.

 • Cameratoezicht bij stationsgebied in Breukelen

  16 februari 2017 - Rond het stationsgebied in Breukelen worden na de zomer camera’s geplaatst. Dat hebben B&W van Stichtse Vecht besloten. De camera’s zijn onderdeel van een brede aanpak van NS, Prorail, provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht gezamenlijk om de openbare ruimte van het stationsgebied beter in te richten, het veiligheidsgevoel te verbeteren en criminaliteit te voorkomen. De plaatsing van camera’s is een rechtstreeks gevolg van afspraken die de politieke partijen na de  gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hebben gemaakt.

 • "Wat is er nodig voor een gezond en sociaal leven"

  16 februari 2017 - ‘We zien dat mensen tegenwoordig tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. Dan wil je plezierig wonen in je wijk en is je sociale kring extra belangrijk.’ Aan het woord is Linda van Dort wethouder Welzijn. In Spechtenkamp en Zebraspoor onderzoekt  een groep speciaal getrainde vrijwilligers vanaf 20 februari wat er nodig is voor een gezond en sociaal leven.

 • Gemeente voert initiatieven van bewoners uit

  16 februari 2017 - Bewonersgroepen en individuele bewoners wordt jaarlijks de gelegenheid geboden om sociale en fysieke leefbaarheidinitiatieven in te dienen. Voor 2017 is een budget beschikbaar van € 160.000, het centraal leefbaarheidbudget. Hiervan is 2/3 bestemd voor fysieke initiatieven (€ 110.000) en 1/3 voor sociale initiatieven (€ 50.000). Het college van B&W heeft alle fysieke initiatieven beoordeeld en voor een bedrag van € 94.048,00 gehonoreerd. Daarnaast zijn er ook sociale initiatieven gehonoreerd voor een bedrag van € 10.200,00.

 • Project geluidswal Maarssenbroek

  10 februari 2017 - Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens hebben de gemeente er op attent gemaakt dat hun leidingen nabij de geluidswal in Maarssenbroek niet overal meer bereikbaar zijn. Dit is wel nodig om voor onderhoud of werkzaamheden in geval van een storing snel te kunnen handelen. In het vastgestelde uitvoeringsplan staat beschreven op welke manier dit opgelost gaat worden.

 • 100 huishoudens leven 100 dagen 100% restafvalvrij!

  9 februari 2017 - “In Stichtse Vecht starten wij op 13 maart met de actie 100 huishoudens 100 dagen restafvalvrij”,  vertelt wethouder Linda van Dort. “Gaat het ons lukken om 100 huishoudens te vinden die 100 dagen kunnen leven zonder restafval over te houden? Ik daag de inwoners van Stichtse Vecht uit om het samen met mij te proberen!”

 • Werkzaamheden Breukelse Vechtbrug uitgesteld

  7 februari 2016 - De aangekondigde, geplande werkzaamheden aan de Breukelse Vechtbrug voor het vaarseizoen worden uitgesteld tot ná het vaarseizoen. Tijdens de voorbereiding voor de uitvoering is het onderhoud groter gebleken dan uit de reguliere inventarisatie naar voren is gekomen. Dit betekent dat er op de Vechtbrug vanaf 15 februari geen werkzaamheden zijn en de brug gewoon toegankelijk is voor alle verkeer.

 • Gemeente start ontwikkeling groenstructuurplan

  2 februari 2017 - Gemeente Stichtse Vecht heeft een prachtige groene uitstraling en dat willen we graag zo houden. Daarom willen we samen met inwoners en belangenorganisaties onze belangrijke groenstructuren in beeld te krijgen op basis waarvan de komende maanden een visie en ambitie op het openbaar groen wordt opgesteld. Het project is gefaseerd in vier gebieden: Maarssenbroek, Loenen, Breukelen en Maarssen-Dorp. Op donderdag 16 februari van 16:00 uur tot 19:00 uur start de gemeente in park Maarssenbroek bij het Milieu Educatief Centrum met een inloopbijeenkomst. Uw ideeën en inbreng zijn daarbij van harte welkom.

 • Nieuwe werkwijze huishoudelijke hulp

  8 december 2016 - Gemeente Stichtse Vecht trekt jaarlijks € 400.000,- extra uit voor de Hulp bij het Huishouden. Ook zijn nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die aansluiten bij de uitspraken die de Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei 2016. Zo wil Stichtse Vecht garanderen dat iedereen die hulp nodig heeft voldoende hulp kan krijgen.

 • Geen asbest aangetroffen in directe omgeving voormalige bibliotheek in Bisonspoor

  27 september 2016 - Gisteren is na de sloop van het voormalige bibliotheekgebouw van het Bisonspoor in Maarssenbroek alsnog asbest aangetroffen in het puin van het pand. De gemeente heeft daarom gisteravond nog een asbestonderzoek laten uitvoeren in de directe omgeving van het terrein. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen asbest in de directe omgeving is gevonden. Er is dus géén gevaar voor de volksgezondheid en het milieu geconstateerd.

 • Vragen over de stormschade en wateroverlast?

  23 juni 2016 - Vannacht en vanochtend hebben grote delen van gemeente Stichtse Vecht last ondervonden van de regen en de storm. Het extreme weer heeft geleid tot wateroverlast en stormschade in onze gemeente. Sinds vanochtend vroeg is de gemeente druk bezig om bomen en takken op te ruimen en zijn beheersmaatregelen getroffen met het oog op de weersverwachting. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor dit gebied. Er is bestuurlijk contact en overleg met het waterschap HDSR. Beide monitoren de situatie.

 • Opvang vluchtelingen aan Merwedeweg is mogelijk

  22 maart 2016 - Het college van Stichtse Vecht heeft kennis genomen van de conclusies van het onderzoek van het COA naar de mogelijke opvang van vluchtelingen aan de Merwedeweg te Breukelen. Het college legt deze conclusies voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad om hierover een uitspraak te doen. Na overleg met de fractievoorzitters en het presidium is inmiddels besloten dat deze raadsvergadering op dinsdag 5 april 2016 zal plaatsvinden – zonder voorafgaande commissievergadering. Op grond van signalen uit de gemeenteraad verwacht het college dat de gemeenteraad het voorstel zal afwijzen.

 • Reactie op uitspraak snelheidsverhoging A2 in avond en nacht

  22 december 2015 - Het beroepschrift van gemeente Stichtse Vecht tegen de snelheidsverhoging op de A2 in de avond en nacht is ongegrond verklaard.

 • Vier locaties in beeld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen

  24 november 2015 - Het college van B&W van Stichtse Vecht presenteert de raad vier locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen: Résidence De Maarsseveense Plassen in Maarssen, een locatie aan de Merwedeweg in Breukelen en kantorencomplexen aan de Planetenbaan en het Bisonspoor in Maarssen. Het voorstel vloeit voort uit een motie waarbij de raad aan het college vroeg te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 'Met het uitvoeren van de motie heeft het college een belangrijke stap gezet om tot besluitvorming te komen over opvang van vluchtelingen', aldus wethouder Vital van der Horst. 'De gemeenteraad is nu aan zet.'

 • Reactie gemeente Stichtse Vecht op nieuws '130 op A2'

  Wethouder verkeer Pieter de Groene:

  28 oktober 2015 - "Of een snelheidsverhoging naar 130 km per uur ’s avonds en ’s nachts op de A2 mag, ligt op dit moment nog onder de rechter. Gemeentes en bewonersgroepen tekenden beroep aan tegen het besluit van de Minister om ’s avonds en ’s nachts de snelheid te verhogen. We verwachten daarover binnenkort een uitspraak. Dit plan loopt daarop vooruit, en dat is bijzonder teleurstellend. Laat eerst de rechter nu eens een uitspraak doen.

RSS
uw mening telt