Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de communicatieadviseurs van de gemeente door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan via 14 0346.

 • Winkels Stichtse Vecht mogen 24 december 2017 open

  19 oktober 2017 - Het college van B&W heeft besloten dat op zondag 24 december 2017 alle winkels in de gemeente Stichtse Vecht open mogen van 10:00 tot 17:00 uur. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van veel ondernemers en belangenorganisatie Detailhandel Nederland. Uiteraard zijn ondernemers vrij om zelf te bepalen of zij op 24 december hun winkel openen.

 • Burgemeester sluit horecapand in Maarssen-Dorp

  19 oktober 2017 - Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht heeft besloten café De Makerij in Maarssen-Dorp per vrijdag 20 oktober te sluiten, voor in ieder geval een periode van vier weken, dus tot en met 17 november 2017. Aanleiding voor dit besluit is een vechtpartij van ongeveer 30 personen in de nacht van zaterdag 14 oktober op zondag 15 oktober ter hoogte van café De Makerij. Bij deze vechtpartij zijn twee personen, een vader en dochter, ernstig gewond geraakt. De politie heeft alle zeilen moeten bijzetten om beide slachtoffers te beschermen.  Zij zijn door de ambulance afgevoerd naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • Officiële opening Adviespunt Jeugd, Zorg, Werk en inkomen

  13 oktober 2017 - Donderdag 12 oktober is het Adviespunt Jeugd, Zorg, Werk en Inkomen feestelijk geopend door de wethouders Jacqueline Koops en Warner van Vossen. Bij dit Adviespunt in de Bibliotheek in Maarssenbroek kunt u elke donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur terecht met vragen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk, inkomen, jeugdhulp of Wmo.  Eric de Haan van de Bibliotheek heette alle aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van de Wmo-Raad, de seniorenraad en de wijkcommissie, van harte welkom in de Bibliotheek Maarssenbroek.

 • Deregulering acht gemeentelijke producten

  12 oktober 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat in het project ‘Goed geregeld’ voortvarend verder met het dereguleren van gemeentelijke producten. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het aantal regels te verminderen en procedures te vereenvoudigen. Dit heeft geresulteerd in een vereenvoudigde of versnelde aanpak bij acht gemeentelijke producten.

 • Utrechtse regiogemeenten stellen gezamenlijke regionale koers op voor opvang en beschermd wonen

  12 oktober 2017 - De 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben in overleg met alle samenwerkingspartners een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozenopvang en beschermd wonen. De kern van de koers is een verschuiving van ‘wonen in een instelling’ naar ‘zelfstandig wonen met begeleiding’. Deze doelgroep blijft op deze manier zoveel mogelijk deel uitmaken van de samenleving. Het college van Stichtse Vecht heeft ingestemd met de regionale koers en legt deze voor aan de gemeenteraad.

 • Stichtse Vecht voert erepenning in

  12 oktober 2017 - Vanaf 2018 voert gemeente Stichtse Vecht de erepenning in. Inwoners, organisaties en verenigingen die zich langdurig voor de gemeenschap van Stichtse Vecht verdienstelijk hebben gemaakt, komen in aanmerking voor deze gemeentelijke prijs. Met de erepenning willen burgemeester en wethouders hun erkentelijkheid en waardering laten blijken aan mensen die zich op bijzondere en buitengewone wijze inzetten voor Stichtse Vecht.

 • Samen werken aan een klimaatbestendige regio

  10 oktober 2017 - Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vijftien regiogemeenten werken samen. Het doel? Een klimaatbestendige regio. Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds zwaardere regenbuien. De gemeenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het waterschap gaan onderzoeken hoe kwetsbaar de regio is als het gaat om wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Dat onderzoek is een zogenaamde ‘stresstest klimaatadaptatie’.

 • Resultaten controle op recreatiepark De Kleihoeve bekend

  10 oktober 2017 - De integrale controle van de gemeente, Belastingdienst/Toeslagen, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Sociale Recherche en Politie op recreatiepark De Kleihoeve van 19 september heeft tot resultaten geleid. Vermoedens van fraude met uitkeringen zijn bevestigd of versterkt. Nader onderzoek volgt op basis van de bevindingen tijdens de integrale controle.

 • Veel interesse voor snel internet in het buitengebied

  5 oktober 2017 - Ruim 70 % van de 1.375 huishoudens in het buitengebied waar de internetsnelheid onder de norm is, geeft aan geïnteresseerd te zijn in snel internet. Dat is gebleken uit de interessepeiling die de gemeente samen met ambassadeurs uit het gebied heeft georganiseerd. De gemeente heeft momenteel diverse marktpartijen benaderd om oplossingen voor snel internet in het buitengebied aan te dragen.

 • Actie ‘Steen eruit, plant erin’

  5 oktober 2017 - Gemeente Stichtse Vecht voert samen met groenaannemer Verheij de campagne ‘Steen eruit, plant erin’ om beter voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. Op zaterdag 14 oktober 2017 staan gemeente en Verheij in Breukelen en Loenen aan de Vecht om bewoners te inspireren duurzame maatregelen te treffen. Wie een tuintegel of steen meebrengt, krijgt er een tuinplant voor terug. Hierbij geldt: op is op.

 • 14 koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio

  2 oktober 2017 - Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij toegang tot zorg en ondersteuning. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuners. In de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld. 14 gemeenten die -vaak samen met hun inwoners- vernieuwend bezig zijn met cliëntondersteuning, gaan daarom het komend jaar gemeenten in hun regio informeren en inspireren. Op vrijdag 6 oktober is de start met een pitch van alle koplopers over hun aanpak in het gemeentehuis van Stichtse Vecht in Maarssen. Hierbij zijn vertegenwoordigers aanwezig van Ieder(in), VNG, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, VWS en Movisie.

 • Linda van Dort wordt Fairtrade-ambassadeur

  29 september 2017 - 'In Stichtse Vecht stimuleren we het gebruik van Fairtrade producten. Zo helpen we armoede de wereld uit en dragen we – ook vanuit deze middelgrote gemeente – een steentje bij aan een betere wereld.' Aan het woord is Linda van Dort, wethouder Duurzaamheid. Gisteren werd zij benoemd tot landelijk ‘Fairtrade ambassadeur’.

 • Begroting 2018: Stichtse Vecht financieel gezond

  28 september 2017 - De Programmabegroting 2018 van gemeente Stichtse Vecht is sluitend en laat een positief saldo zien van € 170.245. Er is dus in de begroting ruimte voor enkele nieuwe uitgaven. Voorgesteld wordt die te besteden aan cultuur, bestemmingsplannen en dorpshuizen. Het financiële vooruitzicht voor de komende jaren is positief.

 • De Ondernemerspeiling invullen kan nog steeds

  28 september 2017 - Gemeente Stichtse Vecht doet onderzoek naar de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente. Via een digitale Ondernemerspeiling wil de gemeente nog meer inzicht hebben in wat volgens lokale ondernemers goed gaat en beter kan.

 • Mantelzorger krijgt waardering en steun

  28 september 2017 -  “Wie zorgt voor een ander is goed bezig maar het kan ook zwaar zijn. De gemeente ziet de grote inzet van mantelzorgers en we waarderen die enorm.” Aan het woord is wethouder Jacqueline Koops met mantelzorg in haar portefeuille. “Als blijk van waardering geeft het gemeentebestuur mantelzorgers ook dit jaar een cadeaubon.”

 • Plastic afval apart inzamelen blijft belangrijk

  21 september 2017 - 'Door afval apart in te zamelen en te recyclen besparen we schaarse grondstoffen. Denk aan besparing van aardolie waar plastic van wordt gemaakt, hout en metaal. Het is dus van belang dat we met z’n allen afval blijven scheiden. Ik roep dan ook iedereen op om mee te doen, ondanks het nieuws van vandaag rondom het CPB-rapport over plastic inzamelen. Wij hebben dit nieuws ook gehoord en we gaan dit rapport heel goed bestuderen.' Dat zegt Linda van Dort, wethouder Duurzaamheid en Milieu, naar aanleiding van het rapport van het Centraal Plan Bureau over de milieuwinst van plastic inzamelen.

 • Gemeente gaat Japanse duizendknoop bestrijden

  21 september 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat dit najaar de Japanse duizendknoop bestrijden en roept daarbij de hulp van de inwoners in. Japanse duizendknoop is een zich explosief verspreidend onkruid en veroorzaakt schade aan natuur, wegen en bouwwerken. Inwoners wordt gevraagd om plekken waar de plant voorkomt te melden.

 • Voordelige zorgverzekering voor lage inkomens ook in 2018

  21 september 2017 - De gemeente Stichtse Vecht biedt ook voor 2018 een voordelige collectieve ziektekostenverzekering (CZM) aan voor mensen met een laag inkomen (tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm). De inkomensgrens blijft hetzelfde als voorgaande jaren. Wel is er een aanpassing in de bijdrage die de gemeente geeft per pakket. Dit is noodzakelijk om de regeling betaalbaar te houden, maar ook om bewuste keuzes op basis van de zorgvraag te stimuleren.

 • Samen Dementievriendelijk Stichtse Vecht

  21 september 2017 - Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt een vorm van dementie, aldus Alzheimer Nederland. Iedereen krijgt er op de een of andere manier mee te maken, in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Vandaag, Wereld Alzheimer Dag, bezocht wethouder Jacqueline Koops zorgcentrum Merenhoef. Daarbij deed ze opnieuw een oproep aan inwoners, bedrijven en organisaties om aan te sluiten bij de campagne Samen Dementievriendelijk.

 • Mijke Moons eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht

  21 september 2017 - Mijke Moons uit Maarssen is de eerste gekozen kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Het 10-jarige meisje kreeg 71,6%  van de stemmen. In totaal zijn gisteren bij de online verkiezingen 9.264 geldige stemmen uitgebracht. Jong en oud uit Stichtse Vecht maar ook daarbuiten, heeft gestemd. Maria van der Valk behaalde 15,7 % van de stemmen en Rens Koene 12,7%.

 • Integrale controle woon- en werkadressen in een recreatiepark aan de Maarsseveense plassen

  19 september 2017- Gemeente, Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank en politie hebben vandaag een onaangekondigde, integrale controle uitgevoerd op alle 40 adressen op een recreatiepark aan de Maarsseveense plassen.

 • Vroegtijdig ingrijpen bij schulden voorkomt erger

  14 september 2017 - 'Hoe eerder je een beginnend financieel probleem aanpakt, hoe beter. Zo worden problemen niet groter dan nodig. Daarom willen we investeren in een laagdrempelige aanpak van financiële problemen en schulden.' Aan het woord is wethouder Warner van Vossen (portefeuille participatie, sociale zaken en sport).

 • Toegenomen tevredenheid over Wmo en Jeugdhulp

  14 september 2017 - De tevredenheid van Wmo- en Jeugdzorg-cliënten over het contact met de gemeente, de kwaliteit en het effect van de zorg die zij hebben ontvangen is toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. Het aantal cliënten dat weet van de mogelijkheid om  een onafhankelijke cliëntondersteuner in te zetten is in 2016 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Het onderzoek over 2016 is uitgevoerd onder 429 Wmo-cliënten en 15 cliënten Jeugdhulp in gemeente Stichtse Vecht.

 • ‘Op expeditie naar de toekomst van Stichtse Vecht’

  12 september 2017 - Gemeente Stichtse Vecht heeft motivator Peter Blokland opnieuw uitgenodigd voor een nieuwe inspiratiesessie. Op dinsdag 26 september praat Blokland met medewerkers van de gemeente, inwoners en ondernemers over onze mindset, onze denkstijl. Hoe kunnen ambtenaren met het oog op de toekomst van Stichtse Vecht de mindset gebruiken in projectteams, in hun eigen werksituatie, maar ook richting klanten? Wat is er nodig om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen voor leiderschap die het mogelijk maakt om elkaar te coachen, feedback te geven, te helpen en te inspireren? De bijeenkomst is van 14.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.  U bent van harte welkom.

 • Wethouder Koops in gesprek over opgroeien zonder alcohol

  11 september 2017 - Donderdagavond 7 september ging wethouder Volksgezondheid Jacqueline Koops op pad met twee gemeentelijke handhavers. Dat was de start van de landelijke themaweek NIX zonder ID. Tijdens deze themaweek staat bij de verkoop van alcohol het tonen van je ID en het naleven van de leeftijdsgrens centraal.

 • 4.000 ondernemers gevraagd naar tevredenheid over gemeente

  5 september 2017 - Deze week ontvangen 4.000 ondernemers de tweejaarlijkse ondernemerspeiling in de bus.  Hierin wordt de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente gepeild. Volgende week organiseert de gemeente een roadshow langs ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden, van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2017. Tijdens deze actieweek gaan medewerkers van de gemeente langs de deuren om bij ondernemers aandacht te vragen voor het invullen van de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

 • Wethouder Sport lanceert Sportpunt tijdens Nationale Sportweek

  5 september 2017 - Lancering van het Sportpunt en de start van de Nationale Sportweek vindt plaats bij de winnende Taekwondoschool Choi Do Kwan. Zij wint daarmee de prijs die de gemeente uitloofde aan alle sportaanbieders. De vraag was waar de start van het Sportpunt en de Nationale Sportweek 2017 dit keer moest plaatsvinden. Op 9 september verzorgt Wethouder Sport Warner van Vossen vanaf 11:00 uur de officiële opening van Sportpunt Stichtse Vecht in samenwerking met Choi Do Kwan in Sporthal Zwanenkamp.

 • Voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever vrij voor inspraak

  31 augustus 2017 - Op dinsdag 29 augustus 2017 heeft het college het voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en een strook van de oever vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Dit conceptplan is een toetsingskader voor hoe dit gebied gebruikt mag worden. De inspraak en de terinzagelegging starten vrijdag 15 september 2017 en duren tot en met donderdag 26 oktober 2017. De gemeente organiseert drie inloopbijeenkomsten om u zo nodig nader te informeren over het plan en de verdere procedure.

 • Burgemeester sluit woning na vondst hennepkwekerij

  29 augustus 2017 - Vanochtend is op last van burgemeester Marc Witteman een woning aan de Industrieweg in Kockengen gesloten en verzegeld. Aanleiding voor de sluiting is de vondst van een hennepkwekerij. De politie trof in het pand hennep aan bij een controle op 3 februari. In totaal bevatte de kwekerij 195 hennepplanten. Het pand gaat voor drie maanden op slot. Pas na afloop van die periode mag de eigenaar het pand weer gebruiken.

 • Gemeente gaat tuinzak tijdelijk vaker ophalen

  22 augustus 2017 - Gemeente Stichtse Vecht laat de komende weken extra ritten uitvoeren om de tuinzak op te halen bij particulieren. Met de tuinzak kunnen inwoners hun tuin- en snoeiafval gemakkelijk laten afvoeren. Als gevolg van de buxusrupsplaag is het aantal aanvraagde tuinzakken sterk gestegen. Normaal gesproken worden tuinzakken binnen twee weken opgehaald, maar vanwege de grote vraag ernaar wordt deze termijn de laatste weken niet altijd gehaald. De gemeente stelt alles in het werk om de tuinzakken zo snel mogelijk op te halen.    

 • Stichtse Vecht wordt Koploper Cliëntondersteuning

  12 juli 2017 - Stichtse Vecht wordt één van Koplopers van het VNG-project Koplopers Cliëntondersteuning. Wethouder Wmo Jacqueline Koops: “Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat we een flinke impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de zo belangrijke onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die hulp nodig hebben en soms niet meer weten waar ze moeten beginnen, of hoe ze verder moeten, kan een onafhankelijke ondersteuner écht het verschil maken.”

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

RSS