Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met de communicatieadviseurs van de gemeente door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan via 14 0346.

 • Populieren aan Ruimteweg vervangen door lindebomen

  14 december 2017 - De populieren langs de Ruimteweg in Maarssenbroek worden vervangen door lindebomen. De populieren op de ruimteweg moeten weg omdat ze te dicht op de panden staan. Dit veroorzaakt overlast voor de kantoorpanden, waarvan onlangs een deel is omgevormd naar appartementen. Op verzoek van de ondernemers worden deze nu verwijderd.   

 • Stichtse Vecht gaat door met vuurwerkvrije zones

  14 december 2017 - Vuurwerkliefhebbers in Breukelen, Maarssenbroek en Maarssen-Dorp moeten ook dit jaar uit de buurt van kinderboerderijen blijven. B&W heeft evenals voorgaande jaren het gebied rond de kinderboerderijen Dierenweide in Breukelen, Otterspoor in Maarssenbroek en Vechtse Hoeve in Maarssen opnieuw aangewezen als vuurwerkvrije zone. Met de aanwijzing wil het college voorkomen dat vuurwerk een negatief effect heeft op het welzijn van dieren en tot stress leidt.

 • Stem op Parkpodium Boom & Bosch en Vincent Stapper

  7 december 2017 - Gemeente Stichtse Vecht heeft vandaag, op de nationale Vrijwilligersdag, de vrijwilligersgroep Parkpodium Boom & Bosch en vrijwilliger van het jaar Vincent Stapper, officieel genomineerd voor de landelijke Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen. Deze prijzen worden sinds 2011 jaarlijks uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligers(organisaties). De door Stichtse Vecht genomineerden zijn de winnaars van de gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2017.

 • Informatiekrant in de brievenbus èn online

  7 december 2017 - Houd uw brievenbus in de gaten. Want vanaf volgende week wordt de Informatiekrant Jeugdhulp, Wmo, Werk en Inkomen huis aan huis verspreid bij alle huishoudens (uitgezonderd huizen met een nee/nee sticker op de brievenbus). In deze krant vindt u praktische informatie, interviews, tips en nog veel meer. De krant is vanaf volgende week ook online beschikbaar met extra’s in de vorm van filmpjes en andere aanvullingen. 

 • Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen

  6 december 2017 - 21 organisaties, waaronder gemeente Stichtse Vecht, hebben hun handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar - door een verbetering van de waterkwaliteit - recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in tien jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied.

 • Uitbreiding subsidie voor praktijkondersteuner jeugd GGZ

  1 december 2017 - De gemeente stelt extra geld beschikbaar voor een ondersteuner die de huisarts bijstaat in de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd GGZ). Deze jeugd GGZ-praktijkondersteuner houdt kantoor in de huisartsenpraktijk. Zo kan de cliënt snel worden geholpen en hoeft de huisarts niet (zelf) door te verwijzen naar een specialistische hulpverlener zoals een psycholoog. 

 • Verlichtingsactie onder scholieren op Breukelse Zandpad

  30 november 2017 - Vanmorgen donderdag 30 november 2017 vond vroeg in de ochtend een verlichtingsactie plaats van gemeente,  politie en Veilig Verkeer Nederland. Fietsende scholieren zonder licht op het Zandpad in Breukelen werden gecontroleerd en bewust gemaakt van hoe belangrijk het is om fietsverlichting te hebben. Dit gebeurde in het kader van de fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op”.  Ook wethouder verkeer deed mee aan de actie.

 • Inspiratiesessie: 'Leuk contact met jouw klant doet wonderen’

  30 november 2017 - Donderdag 7 december organiseert gemeente Stichtse Vecht een inspiratiesessie over het onderwerp ‘Leuk’. Feike Cats, expert en spreker klantgerichtheid, verzorgt de inspiratiesessie voor medewerkers van de gemeente, inwoners en ondernemers. De bijeenkomst is van 15:00 tot 16:30 uur en vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer J. (Co) de Wildt uit Maarssen

  28 november 2017 - Dinsdag 28 november aanstaande ontvangt de heer J. (Co) de Wildt uit Maarssen uit handen van burgemeester Marc Witteman een Koninklijke onderscheiding. De uitreiking vindt plaats om 16.30 uur tijdens een jubileumreceptie in de dorpskerk, Dorpsstraat 10, 3611 AE Oud-Zuilen.

 • Regiogemeenten stellen coördinator aan tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

  24 november 2017 - De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld in. Deze gaat de samenwerking tussen de betrokken instanties verder verbeteren om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

 • Stichtse Vecht houdt vast aan afvalbeleid

  23 november 2017 - Tijdens de raadscommissie van dinsdag 21 november jl. kwam naar voren dat vanwege het ontbreken van nuances in de landelijke media, er veel misverstanden en onduidelijkheden zijn ontstaan onder de inwoners van Stichtse Vecht.

 • Bureau Leerplicht zet extra in op thuiszitters

  23 november 2017 - Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Toch zijn er nog steeds jongeren die niet naar school gaan. Daarom gaat het Regionaal Bureau Leerplicht zich extra inzetten om deze jongeren te begeleiden. Door een betere samenwerking met onder andere de school, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Sociaal Wijkteam Stichtse Vecht , schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. ‘Ons belangrijkste aandachtspunt is en blijft om leerplichtigen die thuis zitten zo snel mogelijk terug te leiden naar school’, aldus wethouder De Groene.

 • Start campagne Glasvezel Buitenaf voor buitengebied Kockengen

  23 november 2017 - Wethouder Pieter de Groene, directeur CIF/Glasvezel buitenaf Piet Grootenboer en diverse inwoners die dit proces als ambassadeur ondersteunen, gaven vandaag het startschot voor de campagne Glasvezel buitenaf voor het noorden van het Groene Hart. Het gaat dan om het buitengebied bij Kockengen boven de N 401 waar circa 200 huishoudens onder de Europese internetnorm zitten. In de campagne gaat CIF/glasvezel Buitenaf 2.600 adressen in Stichtse vecht en De Ronde Venen een concreet aanbod doen voor een snelle internetoplossing. Als 50% van de huishoudens meedoen, legt CIF in het gebied glasvezel.

 • Waardering voor gemeentelijke dienstverlening gestegen

  17 november 2017 - De uitkomsten van de tweejaarlijkse Ondernemerspeiling naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening zijn bekend. De gemeente Stichtse Vecht scoort over het algemeen beter dan twee jaar geleden. De algemene waardering voor de gemeentelijke dienstverlening is van een 5,8 naar een 6,4 gestegen.

 • Café De Makerij mag weer open

  16 november 2017 - Burgemeester Witteman heeft besloten dat de sluiting van café De Makerij aan de Kaatsbaan in Maarssen niet wordt verlengd. De horecagelegenheid mag vanaf komend weekend weer open. Vorige maand besloot Witteman De Makerij te sluiten voor een periode van vier weken. Aanleiding was de aanhoudende onrust rondom het café, waarbij in de weken voorafgaand aan de sluiting de situatie steeds verder escaleerde en uiteindelijk heeft geleid tot een enorme vechtpartij. Daarbij raakten een vader en dochter ernstig gewond en werd een agent aangevallen. Vanwege het risico op herhaling en verdere escalatie heeft Witteman, mede op advies van de politie besloten tot tijdelijke sluiting van De Makerij.

 • Spreekuren voor collectieve zorgverzekering lage inkomens

  16 november 2017 - Speciaal voor mensen met een laag inkomen (130% van het wettelijk sociaal minimum) heeft uw gemeente samen met Menzis een zorgverzekering samengesteld. Door hieraan deel te nemen kunnen deze inwoners profiteren van veel extra’s en een behoorlijk bedrag besparen. De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie en bij twee van de drie pakketten betaalt de gemeente uw eigen risico. Bijna de helft van de mensen met een laag inkomen heeft al zo’n collectieve zorgverzekering.

 • Uitgewerkt voorstel raadzaal in Koetshuis naar gemeenteraad

  16 november 2017 - Het college heeft het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde plan om een nieuwe raadzaal te ontwikkelen in het Koetshuis bij Boom en Bosch in Breukelen verder uitgewerkt. B&W leggen de raad een keuze voor waarbij op de begane grond het Koetshuis wordt verbouwd tot een raadzaal. Deze variant past nagenoeg binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget, biedt de meeste ruimte voor het publiek en is voordelig voor wat betreft de logistieke toegankelijkheid.

 • Stichtse Vecht wil graag voor iedere peuter een goede start

  9 november 2017 - Gemeente Stichtse Vecht gaat een voorlichtingscampagne voeren met als doel ouders te stimuleren hun peuters naar een voorschoolse voorziening te brengen (kinderopvang of peutergroep). Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Het Rijk stelt ook extra geld hiervoor beschikbaar.

 • Burgemeester Marc Witteman ontbijt bij Jenaplanschool ’t Bontenest in Maarssenbroek

  7 november 2017 - Vanochtend kwam burgemeester Marc Witteman bij Jenaplanschool ’t Bontenest in Maarssenbroek langs voor het ontbijt bij groep 7/8 De Handige Hamsters. Met dit gezamenlijk Burgemeestersontbijt gaven zij het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen.

 • Collegeleden geven gastlessen tijdens Week van Respect

  6 november 2017 - Tijdens gastlessen gaan burgemeester Marc Witteman en de wethouders Linda van Dort, Jacqueline Koops, Pieter de Groene, Warner van Vossen en Franko Živković-Laurenta deze week met leerlingen van verschillende basisscholen en leeftijden in gesprek over het thema ‘respect’ en de vraag hoe urgent ‘respectvolle omgang’ op school is.

 • Gemeente kapt bomen vanwege veiligheid

  26 oktober 2017 - Gemeente Stichtse Vecht is zuinig op haar groene woonomgeving en is terughoudend met het kappen van bomen. Toch worden er in het najaar 750 bomen gekapt, omdat uit controle is gebleken dat ze gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Dit grote aantal komt vooral door boomziekten zoals de essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte. Er worden in totaal 317 bomen herplant of aangeplant.

 • Winkels Stichtse Vecht mogen 24 december 2017 open

  19 oktober 2017 - Het college van B&W heeft besloten dat op zondag 24 december 2017 alle winkels in de gemeente Stichtse Vecht open mogen van 10:00 tot 17:00 uur. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van veel ondernemers en belangenorganisatie Detailhandel Nederland. Uiteraard zijn ondernemers vrij om zelf te bepalen of zij op 24 december hun winkel openen.

 • Burgemeester sluit horecapand in Maarssen-Dorp

  19 oktober 2017 - Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht heeft besloten café De Makerij in Maarssen-Dorp per vrijdag 20 oktober te sluiten, voor in ieder geval een periode van vier weken, dus tot en met 17 november 2017. Aanleiding voor dit besluit is een vechtpartij van ongeveer 30 personen in de nacht van zaterdag 14 oktober op zondag 15 oktober ter hoogte van café De Makerij. Bij deze vechtpartij zijn twee personen, een vader en dochter, ernstig gewond geraakt. De politie heeft alle zeilen moeten bijzetten om beide slachtoffers te beschermen.  Zij zijn door de ambulance afgevoerd naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • 4.000 ondernemers gevraagd naar tevredenheid over gemeente

  5 september 2017 - Deze week ontvangen 4.000 ondernemers de tweejaarlijkse ondernemerspeiling in de bus.  Hierin wordt de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente gepeild. Volgende week organiseert de gemeente een roadshow langs ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden, van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september 2017. Tijdens deze actieweek gaan medewerkers van de gemeente langs de deuren om bij ondernemers aandacht te vragen voor het invullen van de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

 • Stichtse Vecht wordt Koploper Cliëntondersteuning

  12 juli 2017 - Stichtse Vecht wordt één van Koplopers van het VNG-project Koplopers Cliëntondersteuning. Wethouder Wmo Jacqueline Koops: “Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat we een flinke impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de zo belangrijke onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die hulp nodig hebben en soms niet meer weten waar ze moeten beginnen, of hoe ze verder moeten, kan een onafhankelijke ondersteuner écht het verschil maken.”

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

RSS