Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met team Communicatie en Bestuursondersteuning door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan uiteraard ook op 14 0346.

 • Gemeenten maken sociale werkvoorziening toekomstbestendig

  22 juni 2017 - De zes colleges van B&W van de gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht hebben een voorstel vastgesteld voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers. In het voorstel wordt toestemming gevraagd aan de gemeenteraden voor het opheffen van de zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven. Wsw-werknemers behouden passend en betaald werk en ongewijzigde arbeidsvoorwaarden tot aan hun pensioen.

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Informatiemarkt over online communicatie en dienstverlening

  16 juni 2017 - Altijd al willen weten hoe gemeente Stichtse Vecht de sociale media gebruikt om te volgen wat u belangrijk vindt? Of hoe de online nieuwsbrief wordt gemaakt? Dit en meer laat gemeente Stichtse Vecht woensdag 28 juni zien op de informatiemarkt over online communicatie en dienstverlening. Komt u ook?

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook weer van kracht

  Advies: bezoekers kom op de fiets!

  16 juni 2017 - Vanaf zaterdag 17 juni 10.00 uur tot en met zondag 18 juni 20.00 uur zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook per fiets te komen.

 • Welkom terug voor Jacqueline Koops

  16 juni 2017 - Na een periode van 16 weken buitengewoon verlof pakt Jacqueline Koops per 27 juni 2017 haar werkzaamheden als wethouder van gemeente Stichtse Vecht weer op. Dat heeft zij burgemeester Marc Witteman en loco-burgemeester Pieter de Groene laten weten in een gesprek.

 • Route naar klimaatneutraal in 2030

  15 juni 2017 - Gemeente Stichtse Vecht stelt samen met inwoners, bedrijven en organisaties de route op om te komen tot een klimaatneutrale gemeente in 2030. Om deze ambitie te kunnen waarmaken heeft het college ingestemd met de startnotitie Klimaatneutraal 2030.

 • Minimabeleid is voorbeeld voor andere gemeenten

  12 juni 2017 - Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek uit december 2015 heeft het college een Minima Effect  Rapportage (MER) laten uitvoeren door het Nibud. In de MER worden landelijke en gemeentelijke regelingen toegepast op verschillende typen huishouden met verschillende inkomensniveaus. Zo brengt het Nibud in kaart wat al deze regelingen betekenen voor de huishoudportemonnee. Het Nibud is in haar conclusies bijzonder positief over het minimabeleid in Stichtse Vecht.

 • De Bilt en Stichtse Vecht voegen brandweerposten samen

  9 juni 2017 - De gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht zijn van plan de brandweerposten Westbroek en  Tienhoven samen te voegen. Beide gemeenten hebben een intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de samenvoeging.

 • Overeenstemming aanleg Jaagpad OpBuuren

  8 juni 2017 - Sinds 2012 heerste er tussen de bewoners, de projectontwikkelaar en de gemeente onduidelijkheid over de aanleg van het Jaagpad in Op Buuren Buiten. Partijen kunnen melden dat het cultuurhistorische jaagpad definitief behouden wordt.

 • Veteranen krijgen draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede

  8 juni 2017 - Zes veteranen uit Stichtse Vecht ontvingen gisteren op de jaarlijkse lokale Veteranendag uit handen van burgemeester Marc Witteman het draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede.  De heren R.H. Gombault uit Breukelen, R. Hoogendoorn uit Maarssen, A.G.M. Kaldenbach uit Maarssenbroek, P.R.M. Moers uit Maarssen, H. Noltes uit Maarssen en A. van Tricht uit Breukelen kregen het draaginsigne dat symbool staat voor de echte vredesprijs voor hun inzet in dienst van de Verenigde Naties.

 • Inspiratiesessie: ‘Prettig contact met de overheid’

  7 juni 2017 - Hoe kunnen we de contacten met onze inwoners en ondernemers nog beter laten verlopen? Deze vraag wordt beantwoord tijdens een nieuwe interactieve inspiratiesessie die de gemeente organiseert voor haar medewerkers, inwoners en ondernemers op donderdag 22 juni. Dan komt mediator en trainer mr. Caroline Koetsenruijter naar het gemeentekantoor. Zij vertelt over de methode ‘Prettig contact met de overheid’. De methode bevordert een informele en oplossingsgerichte aanpak in het contact tussen gemeente en haar klanten. De bijeenkomst is van 14.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

 • Gemeente maakt afspraken over gebruik of aankoop gemeentegrond

  1 juni 2017 - Enkele maanden geleden vond de eerste informatieavond plaats over het project Grondgebruik voor de bewoners van de wijken Valkenkamp, Zwanenkamp, Zebraspoor en Spechtenkamp. Op maandagavond 12 juni vindt een tweede informatieavond plaats, maar nu voor de overige wijken van Maarssenbroek. De avond start om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk (Reigerskamp 611 te Maarssen).

 • Gemeente Stichtse Vecht en Janssen de Jong gaan samenwerking aan voor de herontwikkeling van het Domineeslaantje in Breukelen

  31 mei 2017 - De gemeente Stichtse Vecht en Janssen de Jong Projectontwikkeling tekenden op 30 mei een  overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 27 woningen. De locatie ligt op de voormalige locatie van de Vijverhof en Danne school aan het Domineeslaantje in Breukelen. Voorafgaand aan de Europese aanbesteding is in samenspraak met de omwonenden een stedenbouwkundig kader opgesteld. Dit was het uitgangspunt voor de 5 geselecteerde partijen die gevraagd zijn om een ontwerp en grondbieding in te dienen.

 • Gemeente en Janssen de Jong gaan samenwerking aan voor de herontwikkeling van het Domineeslaantje in Breukelen

  30 mei 2017 - Gemeente Stichtse Vecht en Janssen de Jong Projectontwikkeling tekenen op 30 mei om 15:00 uur de overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 27 woningen. De locatie ligt op de voormalige locatie van de Vijverhof en Danne school aan het Domineeslaantje in Breukelen. Voorafgaand aan de Europese aanbesteding is in samenspraak met de omwonenden een stedenbouwkundig kader opgesteld. Dit was het uitgangspunt voor de 5 geselecteerde partijen die gevraagd zijn om een ontwerp en grondbieding in te dienen.

 • Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld

  24 mei 2017 - Gemeente richt zich op het regenwatervriendelijk inrichten van de omgeving. Dat is een van de belangrijke speerpunten van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 mei heeft vastgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente omgaat met de zorg voor de riolering en met het zo veel mogelijk tegengaan van regenwateroverlast en grondwateroverlast. Inzet van het plan is om de kosten voor aanleg en beheer zo laag mogelijk te houden, zodat de kostendekkende rioolheffingstatieven voor inwoners en bedrijven niet stijgen.

 • ZZP-ers nu elke woensdag en vrijdag welkom in gemeentekantoor

  24 mei 2017 - Gemeente Stichtse Vecht breidt de openstelling van het gemeentekantoor als werkplek voor ZZP-ers uit. Vanaf nu kunnen lokale ZZP-ers elke woensdag én vrijdag gratis gebruikmaken van de werkplekken en faciliteiten in het bedrijfsrestaurant. Dat is het resultaat van de evaluatie van de proefopenstelling op vrijdag. Uit een gehouden enquête in februari bleek dat ZZP-ers en medewerkers van de gemeente de pilot als zeer positief ervaren. Doel is kennisdeling, netwerken  en ontmoeting.

 • Gemeente gaat integriteitsbeleid actualiseren

  24 mei 2017 - Op initiatief van burgemeester Marc Witteman is het integriteitsbeleid van het college en de gemeentelijke organisatie geëvalueerd. Het huidige integriteitsbeleid functioneert sinds de fusie van Breukelen, Loenen en Maarssen in 2011. Het was tijd voor een evaluatie.

 • Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht

  24 mei 2017 - Op 1 juni 2017 om 13.00 uur reikt wethouder Tymon de Weger aan supermarkt Albert Heijn Bisonspoor een sticker uit met opschrift ‘Samen dementievriendelijk’. De Albert Heijn in Bisonspoor is de eerste organisatie in Stichtse Vecht die in aanmerking komt voor de sticker. Medewerkers van de supermarkt hebben geleerd hoe ze signalen van dementie herkennen en hoe ze dan kunnen handelen.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook weer van kracht

  22 mei 2017 - Vanaf woensdag 24 mei tot en met zondag 28 mei zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht voor het recreatiegebied De Strook in Maarssen. De gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook per fiets te komen.

 • Leerlingen presenteren eindresultaten afvalproject

  18 mei 2017 - Op 17 mei 2017 hebben leerlingen van het Technasium Niftarlake, hun conclusies en aanbevelingen gepresenteerd die  bijdragen aan een afvalvrije gemeente én het terugdringen van (zwerf)afval in en om de school. Er waren veel creatieve oplossingen zoals een speciale lesapp over afval. Een technisch ontwerp van een machine die statiegeld teruggeeft als de verpakkingen ingeleverd wordt. Een speciale campagnefilm, posters, de ideale looproute naar de papierbak en humoristische slogans.

 • Gemeente eert veteranen

  18 mei 2017 - Op woensdag 7 juni organiseert de gemeente Stichtse Vecht een informele bijeenkomst voor alle in Stichtse Vecht woonachtige veteranen. Burgemeester Marc Witteman ontvangt hen ’s middags vanaf 16.30 uur in en 4en1 theater in Breukelen. De gemeente toont op deze manier haar waardering voor deze bijzondere categorie inwoners. Na de toespraak van de burgemeester volgt een gevarieerd programma.

 • Gemeente stelt plan samen voor huisvesting statushouders

  18 mei 2017 - Alle gemeenten hebben van het Rijk een verplichte taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. Het college heeft alle maatregelen samengebracht in een plan van aanpak. In het plan van aanpak geeft de gemeente aan hoe de taakstelling wordt gerealiseerd en verbeter de gemeente de communicatie en coördinatie om de taakstelling procesmatig in goede banen te leiden. Het opgestelde huisvestingsplan heeft een extra urgentie gekregen, omdat de taakstelling van de gemeente voor 2017 onder druk staat.

 • Onderzoek innovatieve technologie voor verbeterde dienstverlening in het sociaal domein

  15 mei 2017 -'Als je een rolstoel of gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt dan wil je dat eenvoudig, snel en veilig kunnen regelen met de gemeente. Er zijn steeds meer nieuwe digitale technieken die dit mogelijk maken.' Aan het woord is Tymon de Weger, wethouder Wmo, jeugdbeleid en jeugdzorg. 'Daarom onderzoeken  we of we de innovatieve Blockchain technologie kunnen gebruiken voor verdere verbetering van onze dienstverlening in het sociaal domein.'

 • Project Energiebox in Stichtse Vecht van start

  11 mei 2017 - Als huurder besparen op je energiekosten? Dat kan met project Energiebox. Begin mei  is een samenwerking  ontstaan, waarbij huurders uit gemeente Stichtse Vecht hulp krijgen bij het besparen op hun energie. In totaal kunnen ruim 100 huurders van deelnemende woningcorporaties Portaal en Woonstichting Kockengen, gebruik maken van het aanbod.

 • Burgemeester Stichtse Vecht beperkt aantal taken

  4 mei 2017 - Marc Witteman, burgemeester van Stichtse Vecht, zal vanwege zijn ernstige ziekte en noodzakelijke medische behandelingen een deel van zijn taken overdragen aan de wethouders. De burgemeester legt, in overleg met de gemeenteraad,  in zijn functioneren de prioriteit bij zijn functie als voorzitter van de raad en het college van B&W. Ook de wettelijke taken in het kader van Openbare Orde en Veiligheid blijft hij behartigen. Daarnaast wil de heer Witteman voor de inwoners een bereikbare en toegankelijke burgemeester blijven en er zijn voor de inwoners op de momenten die er toe doen. Zo zal de burgemeester vanavond op 4 mei aanwezig zijn bij de Dodenherdenking in Loenen, samen met eerste locoburgemeester Pieter de Groene.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

 • Nieuwe werkwijze huishoudelijke hulp

  8 december 2016 - Gemeente Stichtse Vecht trekt jaarlijks € 400.000,- extra uit voor de Hulp bij het Huishouden. Ook zijn nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die aansluiten bij de uitspraken die de Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei 2016. Zo wil Stichtse Vecht garanderen dat iedereen die hulp nodig heeft voldoende hulp kan krijgen.

 • Geen asbest aangetroffen in directe omgeving voormalige bibliotheek in Bisonspoor

  27 september 2016 - Gisteren is na de sloop van het voormalige bibliotheekgebouw van het Bisonspoor in Maarssenbroek alsnog asbest aangetroffen in het puin van het pand. De gemeente heeft daarom gisteravond nog een asbestonderzoek laten uitvoeren in de directe omgeving van het terrein. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen asbest in de directe omgeving is gevonden. Er is dus géén gevaar voor de volksgezondheid en het milieu geconstateerd.

 • Vragen over de stormschade en wateroverlast?

  23 juni 2016 - Vannacht en vanochtend hebben grote delen van gemeente Stichtse Vecht last ondervonden van de regen en de storm. Het extreme weer heeft geleid tot wateroverlast en stormschade in onze gemeente. Sinds vanochtend vroeg is de gemeente druk bezig om bomen en takken op te ruimen en zijn beheersmaatregelen getroffen met het oog op de weersverwachting. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor dit gebied. Er is bestuurlijk contact en overleg met het waterschap HDSR. Beide monitoren de situatie.

 • Opvang vluchtelingen aan Merwedeweg is mogelijk

  22 maart 2016 - Het college van Stichtse Vecht heeft kennis genomen van de conclusies van het onderzoek van het COA naar de mogelijke opvang van vluchtelingen aan de Merwedeweg te Breukelen. Het college legt deze conclusies voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad om hierover een uitspraak te doen. Na overleg met de fractievoorzitters en het presidium is inmiddels besloten dat deze raadsvergadering op dinsdag 5 april 2016 zal plaatsvinden – zonder voorafgaande commissievergadering. Op grond van signalen uit de gemeenteraad verwacht het college dat de gemeenteraad het voorstel zal afwijzen.

 • Reactie op uitspraak snelheidsverhoging A2 in avond en nacht

  22 december 2015 - Het beroepschrift van gemeente Stichtse Vecht tegen de snelheidsverhoging op de A2 in de avond en nacht is ongegrond verklaard.

 • Vier locaties in beeld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen

  24 november 2015 - Het college van B&W van Stichtse Vecht presenteert de raad vier locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen: Résidence De Maarsseveense Plassen in Maarssen, een locatie aan de Merwedeweg in Breukelen en kantorencomplexen aan de Planetenbaan en het Bisonspoor in Maarssen. Het voorstel vloeit voort uit een motie waarbij de raad aan het college vroeg te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 'Met het uitvoeren van de motie heeft het college een belangrijke stap gezet om tot besluitvorming te komen over opvang van vluchtelingen', aldus wethouder Vital van der Horst. 'De gemeenteraad is nu aan zet.'

 • Reactie gemeente Stichtse Vecht op nieuws '130 op A2'

  Wethouder verkeer Pieter de Groene:

  28 oktober 2015 - "Of een snelheidsverhoging naar 130 km per uur ’s avonds en ’s nachts op de A2 mag, ligt op dit moment nog onder de rechter. Gemeentes en bewonersgroepen tekenden beroep aan tegen het besluit van de Minister om ’s avonds en ’s nachts de snelheid te verhogen. We verwachten daarover binnenkort een uitspraak. Dit plan loopt daarop vooruit, en dat is bijzonder teleurstellend. Laat eerst de rechter nu eens een uitspraak doen.

RSS
uw mening telt