Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met team Communicatie en Bestuursondersteuning door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan uiteraard ook op 14 0346.

 • Intensievere aanpak lezen en schrijven

  17 augustus 2017 - 'We willen dat al onze inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij. Dan helpt het enorm als je kunt lezen en schrijven.' Dat zegt wethouder Warner van Vossen (Participatiewet). 'Leren lezen en schrijven is belangrijk voor mensen die een buitenlandse taal spreken èn voor mensen voor wie Nederlands de moedertaal is. In Stichtse Vecht hebben we voor beide groepen al een breed aanbod van taalcursussen. Dat blijven we doen. Daarnaast willen we een impuls geven aan de aanpak van laaggeletterdheid bij mensen die Nederlands als moedertaal hebben.'

 • Toekomst afvalscheidingstations en gemeentewerf

  17 augustus 2017 - Het college van B&W van Stichtse Vecht gaat op 12 september 2017 in gesprek met de leden van de commissie Fysiek Domein over de toekomst van de afvalscheidingstations in Stichtse Vecht en van de gemeentewerf. Dit is een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om te komen tot een toekomstbestendig afvalscheidingstation en gemeentewerf in Stichtse Vecht.

 • Toekomst van de begraafplaatsen in Stichtse Vecht

  17 augustus 2017 - Het is een landelijke trend die al jaren aan de gang is: steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven. Ook in Stichtse Vecht is deze ontwikkeling zichtbaar. Veel  graven in de gemeente worden niet gebruikt. De begraafplaatsen hebben echter wel van oudsher een belangrijke functie in verschillende kernen. Het college wil daarom, met respect voor de maatschappelijke en emotionele waarde van de begraafplaatsen, onderzoeken hoe  om te gaan met de 8 begraafplaatsen die de gemeente beheert. Hoe ze dat willen gaan doen staat beschreven in de visie Toekomst gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Gemeente stimuleert jong ondernemerschap

  16 augustus 2017 - De afgelopen zes weken zijn 27 jongeren uit Stichtse Vecht en Utrecht aan de slag gegaan in het project Zomerondernemer. Zij kregen onder andere een intensieve driedaagse training, gevolgd door vier intervisiebijeenkomsten bij lokale bedrijven. Daarnaast is een pool van ervaren ondernemers – de Business Buddies - als sparringpartner beschikbaar voor de deelnemers om ook één-op-één coaching mogelijk te maken. Allen hebben zij hun idee voor een eigen onderneming uitgewerkt. Op donderdag 17 augustus is de feestelijke afsluiting op Nyenrode in Breukelen. De media zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 • Update groenonderhoud

  16 augustus 2017 - De gemeente krijgt deze zomer veel vragen vanuit de gemeenteraad en inwoners over de staat van het groenonderhoud buiten (onkruidbestrijding, maaiwerk etc). In de online nieuwsbrief van gemeente Stichtse Vecht is hier op 29 juni en 13 juli aandacht aan besteed. Graag informeren wij u weer over de huidige stand van zaken.

 • Ultrasonic Festival goed verlopen

  31 juli 2017 - Het Ultrasonic Festival, dat op zaterdag 29 juli 2017 werd gehouden op recreatieterrein Maarsseveense Plassen in Maarssen, is goed verlopen. De organisatie, betrokken partijen en de feestgangers kijken terug op een geslaagde dag. Er waren ongeveer 8.500 bezoekers aanwezig.

 • Criminaliteit in eerste halfjaar 2017 in Stichtse Vecht gedaald

  31 juli 2017 - Het totale aantal misdrijven in Stichtse Vecht is in de eerste helft van 2017 gedaald met 9% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit het gemeentelijk Veiligheidsbeeld 2017 van de gezamenlijke veiligheidspartners in Midden Nederland. De daling in Stichtse Vecht is iets gunstiger dan gemiddeld in de regio, daar was de totale daling 7%. Opvallend in Stichtse Vecht is de daling van de woninginbraken, de autokraken, zakkenrollen en bedrijfsinbraken. Daartegenover staat een stijging van de fietsdiefstallen en meldingen van jongerenoverlast.

 • Nieuw Toeristisch Overstap Punt (TOP) gereed

  26 juli 2017 - Sinds 25 juli 2017 is het nieuwe Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij de Maarsseveense Plassen beschikbaar voor fietsers en wandelaars. Dit is de derde TOP in gemeente Stichtse Vecht, naast een TOP bij station Breukelen en bij Slot Zuylen. TOP’s zijn belangrijke startpunten voor recreanten, om hun auto te parkeren zodat zij per fiets, wandelend of per boot de Vechtstreek kunnen verkennen en beleven. Vele mooie routes door de gemeente starten vanaf deze TOP's.

 • Burgemeester sluit bedrijfspand na vondst hennepkwekerij

  25 juli 2017 - Vanochtend is op last van burgemeester Marc Witteman een bedrijfspand aan de Handelsweg in Maarssen gesloten en verzegeld. Aanleiding voor de sluiting is de vondst van een grootschalige hennepkwekerij. De politie trof in het pand hennep aan bij een controle op 5 juni. In totaal bevatte de kwekerij 6.750 hennepplanten. Het pand gaat voor zes maanden op slot. Pas na afloop van die periode mag de eigenaar het pand weer gebruiken.

 • Gemeente wil jong ondernemerschap stimuleren

  18 juli 2017 - Gemeente Stichtse Vecht is onlangs gestart met het project Zomerondernemer, een inspirerend initiatief om jong ondernemerschap te stimuleren. Zomerondernemer geeft jongeren tussen 15 en 22 jaar met interesse in het ondernemerschap een unieke kans om in de zomervakantie een inspirerend en leerzaam traject te volgen en wellicht zelfstandig ondernemer te worden. Doel is om jongeren voor te bereiden op hun toekomst, als ondernemer of voor een vervolgopleiding. Stichtse Vecht werkt hiervoor samen met stichting The New Entrepreneur.

 • Stichtse Vecht wordt Koploper Cliëntondersteuning

  12 juli 2017 - Stichtse Vecht wordt één van Koplopers van het VNG-project Koplopers Cliëntondersteuning. Wethouder Wmo Jacqueline Koops: “Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat we een flinke impuls kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de zo belangrijke onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die hulp nodig hebben en soms niet meer weten waar ze moeten beginnen, of hoe ze verder moeten, kan een onafhankelijke ondersteuner écht het verschil maken.”

 • Postbezorgers ondersteunen groenverzorger Verheij

  6 juli 2017 - Postbezorgers van PostNL gaan Verheij Integrale groenzorg ondersteunen in de gemeente Stichtse Vecht. Als groenbeheerder van de gemeente is Verheij Integrale groenzorg verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. De bezorgers van PostNL signaleren tijdens hun werk veranderingen in de openbare ruimte en geven deze via een app door aan Verheij. Het bedrijf beoordeelt deze meldingen en kan op basis hiervan bepalen waar veranderingen in de buitenruimte noodzakelijk zijn. In de afgelopen periode is deze werkwijze uitgebreid getest.

 • Gemeente lanceert Sportpunt voor inwoners en sportaanbieders

  22 juni 2017 - Eén centrale plek waar inwoners, sportaanbieders en andere organisaties terecht kunnen met alle vragen over sport en bewegen in de gemeente. Dat wordt het Sportpunt Stichtse Vecht dat op 9 september 2017 wordt gelanceerd tijdens de opening van Nationale Sportweek. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. Vanaf dat moment is de nieuwe website online en zijn de medewerkers van het Sportpunt aanwezig in ’t Kikkerfort in Breukelen, waar zij klaar staan voor inwoners, sportaanbieders en andere organisaties.

 • Minimabeleid is voorbeeld voor andere gemeenten

  12 juni 2017 - Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek uit december 2015 heeft het college een Minima Effect  Rapportage (MER) laten uitvoeren door het Nibud. In de MER worden landelijke en gemeentelijke regelingen toegepast op verschillende typen huishouden met verschillende inkomensniveaus. Zo brengt het Nibud in kaart wat al deze regelingen betekenen voor de huishoudportemonnee. Het Nibud is in haar conclusies bijzonder positief over het minimabeleid in Stichtse Vecht.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

 • Nieuwe werkwijze huishoudelijke hulp

  8 december 2016 - Gemeente Stichtse Vecht trekt jaarlijks € 400.000,- extra uit voor de Hulp bij het Huishouden. Ook zijn nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die aansluiten bij de uitspraken die de Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei 2016. Zo wil Stichtse Vecht garanderen dat iedereen die hulp nodig heeft voldoende hulp kan krijgen.

 • Geen asbest aangetroffen in directe omgeving voormalige bibliotheek in Bisonspoor

  27 september 2016 - Gisteren is na de sloop van het voormalige bibliotheekgebouw van het Bisonspoor in Maarssenbroek alsnog asbest aangetroffen in het puin van het pand. De gemeente heeft daarom gisteravond nog een asbestonderzoek laten uitvoeren in de directe omgeving van het terrein. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen asbest in de directe omgeving is gevonden. Er is dus géén gevaar voor de volksgezondheid en het milieu geconstateerd.

 • Vragen over de stormschade en wateroverlast?

  23 juni 2016 - Vannacht en vanochtend hebben grote delen van gemeente Stichtse Vecht last ondervonden van de regen en de storm. Het extreme weer heeft geleid tot wateroverlast en stormschade in onze gemeente. Sinds vanochtend vroeg is de gemeente druk bezig om bomen en takken op te ruimen en zijn beheersmaatregelen getroffen met het oog op de weersverwachting. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor dit gebied. Er is bestuurlijk contact en overleg met het waterschap HDSR. Beide monitoren de situatie.

 • Opvang vluchtelingen aan Merwedeweg is mogelijk

  22 maart 2016 - Het college van Stichtse Vecht heeft kennis genomen van de conclusies van het onderzoek van het COA naar de mogelijke opvang van vluchtelingen aan de Merwedeweg te Breukelen. Het college legt deze conclusies voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad om hierover een uitspraak te doen. Na overleg met de fractievoorzitters en het presidium is inmiddels besloten dat deze raadsvergadering op dinsdag 5 april 2016 zal plaatsvinden – zonder voorafgaande commissievergadering. Op grond van signalen uit de gemeenteraad verwacht het college dat de gemeenteraad het voorstel zal afwijzen.

 • Reactie op uitspraak snelheidsverhoging A2 in avond en nacht

  22 december 2015 - Het beroepschrift van gemeente Stichtse Vecht tegen de snelheidsverhoging op de A2 in de avond en nacht is ongegrond verklaard.

 • Vier locaties in beeld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen

  24 november 2015 - Het college van B&W van Stichtse Vecht presenteert de raad vier locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen: Résidence De Maarsseveense Plassen in Maarssen, een locatie aan de Merwedeweg in Breukelen en kantorencomplexen aan de Planetenbaan en het Bisonspoor in Maarssen. Het voorstel vloeit voort uit een motie waarbij de raad aan het college vroeg te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 'Met het uitvoeren van de motie heeft het college een belangrijke stap gezet om tot besluitvorming te komen over opvang van vluchtelingen', aldus wethouder Vital van der Horst. 'De gemeenteraad is nu aan zet.'

 • Reactie gemeente Stichtse Vecht op nieuws '130 op A2'

  Wethouder verkeer Pieter de Groene:

  28 oktober 2015 - "Of een snelheidsverhoging naar 130 km per uur ’s avonds en ’s nachts op de A2 mag, ligt op dit moment nog onder de rechter. Gemeentes en bewonersgroepen tekenden beroep aan tegen het besluit van de Minister om ’s avonds en ’s nachts de snelheid te verhogen. We verwachten daarover binnenkort een uitspraak. Dit plan loopt daarop vooruit, en dat is bijzonder teleurstellend. Laat eerst de rechter nu eens een uitspraak doen.

RSS
uw mening telt