Pers

Home > Bestuur > Pers

Pers

Hier vindt u de meest recente persberichten. Voor persvragen neemt u contact op met team Communicatie en Bestuursondersteuning door een e-mail te sturen naar persvragen@stichtsevecht.nl. Bellen kan uiteraard ook op 14 0346.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook weer van kracht

  22 mei 2017 - Vanaf woensdag 24 mei tot en met zondag 28 mei zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht voor het recreatiegebied De Strook in Maarssen. De gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook per fiets te komen.

 • Leerlingen presenteren eindresultaten afvalproject

  18 mei 2017 - Op 17 mei 2017 hebben leerlingen van het Technasium Niftarlake, hun conclusies en aanbevelingen gepresenteerd die  bijdragen aan een afvalvrije gemeente én het terugdringen van (zwerf)afval in en om de school. Er waren veel creatieve oplossingen zoals een speciale lesapp over afval. Een technisch ontwerp van een machine die statiegeld teruggeeft als de verpakkingen ingeleverd wordt. Een speciale campagnefilm, posters, de ideale looproute naar de papierbak en humoristische slogans.

 • Gemeente eert veteranen

  18 mei 2017 - Op woensdag 7 juni organiseert de gemeente Stichtse Vecht een informele bijeenkomst voor alle in Stichtse Vecht woonachtige veteranen. Burgemeester Marc Witteman ontvangt hen ’s middags vanaf 16.30 uur in en 4en1 theater in Breukelen. De gemeente toont op deze manier haar waardering voor deze bijzondere categorie inwoners. Na de toespraak van de burgemeester volgt een gevarieerd programma.

 • Gemeente stelt plan samen voor huisvesting statushouders

  18 mei 2017 - Alle gemeenten hebben van het Rijk een verplichte taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. Het college heeft alle maatregelen samengebracht in een plan van aanpak. In het plan van aanpak geeft de gemeente aan hoe de taakstelling wordt gerealiseerd en verbeter de gemeente de communicatie en coördinatie om de taakstelling procesmatig in goede banen te leiden. Het opgestelde huisvestingsplan heeft een extra urgentie gekregen, omdat de taakstelling van de gemeente voor 2017 onder druk staat.

 • Onderzoek innovatieve technologie voor verbeterde dienstverlening in het sociaal domein

  15 mei 2017 -'Als je een rolstoel of gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt dan wil je dat eenvoudig, snel en veilig kunnen regelen met de gemeente. Er zijn steeds meer nieuwe digitale technieken die dit mogelijk maken.' Aan het woord is Tymon de Weger, wethouder Wmo, jeugdbeleid en jeugdzorg. 'Daarom onderzoeken  we of we de innovatieve Blockchain technologie kunnen gebruiken voor verdere verbetering van onze dienstverlening in het sociaal domein.'

 • Feestelijke oplevering fase 2 Kockengen Waterproof

  12 mei 2017 - Om de afronding van de werkzaamheden in fase 2 (Van Lockhorstweg e.o.) van Kockengen Waterproof feestelijk te markeren, plant wethouder Pieter de Groene op woensdag 17 mei 2017 samen met leerlingen van groep 7 van basisschool De Wegwijzer uit Kockengen bomen in het talud van de Van Lockhorstweg. Tegelijk met het planten van de eerste boom begraven zij een ‘tijdcapsule’ met een beschrijving van de gebeurtenis en alle namen van de deelnemers.

 • Project Energiebox in Stichtse Vecht van start

  11 mei 2017 - Als huurder besparen op je energiekosten? Dat kan met project Energiebox. Begin mei  is een samenwerking  ontstaan, waarbij huurders uit gemeente Stichtse Vecht hulp krijgen bij het besparen op hun energie. In totaal kunnen ruim 100 huurders van deelnemende woningcorporaties Portaal en Woonstichting Kockengen, gebruik maken van het aanbod.

 • Gemeente maakt balans op

  11 mei 2017 - Het college van B&W heeft deze week een aantal belangrijke documenten vastgesteld die een goed beeld geven van de staat van de organisatie, de financiën en de stand van zaken van de ambities van raad en college. Wethouder Eric Balemans (financiën): “Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het een mooi moment om de balans over de hele linie op te maken. We zijn verheugd te kunnen constateren dat we goed op schema liggen, zowel financieel als beleidsmatig.”

 • Leerlingen presenteren eindresultaten afvalproject

  11 mei 2017 - Leerlingen van het Technasium Nifterlake die het vak Onderzoek & Ontwerpen volgen, zijn gevraagd om onderzoek te doen naar oplossingen die bijdragen aan een afvalvrije school ofwel het terugdringen van zwerfafval in de omgeving van de school. De leerlingen presenteren hun conclusies en aanbevelingen van het 8 weken durende onderzoek aanstaande  woensdag 17 mei om 08.30 uur. Hierbij aanwezig zijn wethouder Linda van Dort en Technator Eelkje de Jong. 

 • Bouwplan Haagstede weer een stapje dichterbij

  11 mei 2017 - Het college heeft afgelopen week het ontwerp bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. De raad wordt nu gevraagd hier een besluit over te nemen.  Op  30 mei zal het plan besproken worden in de commissie, aansluitend zal een wijkbericht gestuurd worden met de laatste informatie over het plan en de besluitvorming in de raad.

 • Toespraak Dodenherdenking geschreven door 5 VWO leerling van RSG Broklede

  4 mei 2017 - Rick Rodenburg uit Maarssen, leerling van 5 VWO van RSG Broklede, heeft de toespraak geschreven die burgemeester Witteman zal uitspreken tijdens de Dodenherdenking op 4 mei in Loenen aan de Vecht. De burgemeester en de eigen medeleerlingen van Rick hebben zijn toespraak uitgekozen als beste toespraak.  

 • Burgemeester Stichtse Vecht beperkt aantal taken

  4 mei 2017 - Marc Witteman, burgemeester van Stichtse Vecht, zal vanwege zijn ernstige ziekte en noodzakelijke medische behandelingen een deel van zijn taken overdragen aan de wethouders. De burgemeester legt, in overleg met de gemeenteraad,  in zijn functioneren de prioriteit bij zijn functie als voorzitter van de raad en het college van B&W. Ook de wettelijke taken in het kader van Openbare Orde en Veiligheid blijft hij behartigen. Daarnaast wil de heer Witteman voor de inwoners een bereikbare en toegankelijke burgemeester blijven en er zijn voor de inwoners op de momenten die er toe doen. Zo zal de burgemeester vanavond op 4 mei aanwezig zijn bij de Dodenherdenking in Loenen, samen met eerste locoburgemeester Pieter de Groene.

 • Presentatie Ambitie voor Cultuur op 9 mei in commissie

  4 mei 2017 - De Ambitie voor Cultuur is gereed. De ambitie is tot stand gekomen uit het culturele veld en wordt door het college van B&W overgedragen aan de raadscommissie. De Ambitie voor Cultuur wordt op dinsdag 9 mei 2017 gepresenteerd en aangeboden in de informatieve commissie. De commissieleden hebben die avond de gelegenheid met de auteurs, begeleidingscommissie en wethouder in gesprek te gaan. Voor de presentatie zijn de vele gesprekspartners die een bijdrage hebben geleverd aan de Ambitie voor Cultuur uitgenodigd. Zij worden ook in de gelegenheid gesteld om te reageren. Iedereen is van harte welkom voor de presentatie in Boom en Bosch aan de Markt 13 in Breukelen.

 • Koninklijke onderscheidingen voor 13 inwoners van Stichtse Vecht

  26 april 2017 - Vandaag hebben 13 inwoners van Stichtse Vecht een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Marc Witteman. De uitreiking vond plaats tussen 10:00 - 12:00 uur in het Dr. Albert Heijngebouw van Business Universiteit Nyenrode, Straatweg 25, 3621 BG Breukelen.

 • Brug centrum Kockengen met onmiddellijke ingang afgesloten

  26 april 2017 - De houten Driestammenbrug (‘witte brug’) over de Heycop in het centrum van Kockengen is sinds vandaag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben nog wel doorgang. Bij inspectie is in verschillende delen van de brug houtrot aangetroffen.

 • Steunbetuiging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

  21 april 2017 - Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 hun steunbetuiging voor de Unesco nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. De ondertekening en aanbieding van de steunbetuiging vond plaats op Fort Voordorp in Groenekan. De ondertekening is een belangrijke stap op weg naar de UNESCO Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding van het sinds 1996  bestaande WerelderfgoedStelling van Amsterdam (SvA).

 • Stichtse Vecht steunt Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

  20 april 2017 - De Liniecommissie van de Provincie Utrecht heeft gemeente Stichtse Vecht gevraagd om de nominatie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te wijzen als Unesco Werelderfgoed te ondersteunen.

 • Burgemeester sluit woningen na vondst hennepkwekerijen

  18 april 2017 - Op last van burgemeester Marc Witteman zijn vanochtend twee woningen in de wijk Zwanenkamp gesloten en verzegeld. Aanleiding voor de sluiting is de vondst van vijf hennepkwekerijen. Deze werden aangetroffen tijdens een grootschalige controle op 22 februari dit jaar. Op vier adressen zijn toen in totaal 1.100 hennepplanten aangetroffen. De sluiting vindt plaats op grond van de Opiumwet. De eigenaren mogen pas na drie maanden weer in hun woning.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

 • De Ronde Venen en Stichtse Vecht verliezen zaak snelheidsverhoging A2

  8 maart 2017 - De Raad van State deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen en een Maarssenbroekse wijkcommissie tegen de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de A2 tussen Maarssen en Holendrecht in de avond en nacht. Nadat zij het op essentiële punten niet eens waren met het eerdere vonnis van de rechter, is de zaak voorgelegd aan een hogere rechter. Deze rechter heeft het hoger beroep van de gemeenten ongegrond verklaard.

 • Nieuwe werkwijze huishoudelijke hulp

  8 december 2016 - Gemeente Stichtse Vecht trekt jaarlijks € 400.000,- extra uit voor de Hulp bij het Huishouden. Ook zijn nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die aansluiten bij de uitspraken die de Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei 2016. Zo wil Stichtse Vecht garanderen dat iedereen die hulp nodig heeft voldoende hulp kan krijgen.

 • Geen asbest aangetroffen in directe omgeving voormalige bibliotheek in Bisonspoor

  27 september 2016 - Gisteren is na de sloop van het voormalige bibliotheekgebouw van het Bisonspoor in Maarssenbroek alsnog asbest aangetroffen in het puin van het pand. De gemeente heeft daarom gisteravond nog een asbestonderzoek laten uitvoeren in de directe omgeving van het terrein. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen asbest in de directe omgeving is gevonden. Er is dus géén gevaar voor de volksgezondheid en het milieu geconstateerd.

 • Vragen over de stormschade en wateroverlast?

  23 juni 2016 - Vannacht en vanochtend hebben grote delen van gemeente Stichtse Vecht last ondervonden van de regen en de storm. Het extreme weer heeft geleid tot wateroverlast en stormschade in onze gemeente. Sinds vanochtend vroeg is de gemeente druk bezig om bomen en takken op te ruimen en zijn beheersmaatregelen getroffen met het oog op de weersverwachting. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor dit gebied. Er is bestuurlijk contact en overleg met het waterschap HDSR. Beide monitoren de situatie.

 • Opvang vluchtelingen aan Merwedeweg is mogelijk

  22 maart 2016 - Het college van Stichtse Vecht heeft kennis genomen van de conclusies van het onderzoek van het COA naar de mogelijke opvang van vluchtelingen aan de Merwedeweg te Breukelen. Het college legt deze conclusies voor aan de gemeenteraad en vraagt de raad om hierover een uitspraak te doen. Na overleg met de fractievoorzitters en het presidium is inmiddels besloten dat deze raadsvergadering op dinsdag 5 april 2016 zal plaatsvinden – zonder voorafgaande commissievergadering. Op grond van signalen uit de gemeenteraad verwacht het college dat de gemeenteraad het voorstel zal afwijzen.

 • Reactie op uitspraak snelheidsverhoging A2 in avond en nacht

  22 december 2015 - Het beroepschrift van gemeente Stichtse Vecht tegen de snelheidsverhoging op de A2 in de avond en nacht is ongegrond verklaard.

 • Vier locaties in beeld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen

  24 november 2015 - Het college van B&W van Stichtse Vecht presenteert de raad vier locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen: Résidence De Maarsseveense Plassen in Maarssen, een locatie aan de Merwedeweg in Breukelen en kantorencomplexen aan de Planetenbaan en het Bisonspoor in Maarssen. Het voorstel vloeit voort uit een motie waarbij de raad aan het college vroeg te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 'Met het uitvoeren van de motie heeft het college een belangrijke stap gezet om tot besluitvorming te komen over opvang van vluchtelingen', aldus wethouder Vital van der Horst. 'De gemeenteraad is nu aan zet.'

 • Reactie gemeente Stichtse Vecht op nieuws '130 op A2'

  Wethouder verkeer Pieter de Groene:

  28 oktober 2015 - "Of een snelheidsverhoging naar 130 km per uur ’s avonds en ’s nachts op de A2 mag, ligt op dit moment nog onder de rechter. Gemeentes en bewonersgroepen tekenden beroep aan tegen het besluit van de Minister om ’s avonds en ’s nachts de snelheid te verhogen. We verwachten daarover binnenkort een uitspraak. Dit plan loopt daarop vooruit, en dat is bijzonder teleurstellend. Laat eerst de rechter nu eens een uitspraak doen.

RSS

Aangepaste openingstijden in mei en juni vanwege meerdere feestdagen.

uw mening telt