Klimaatbestendig

Home > Bestuur > Klimaatbestendig

Klimaatbestendig

Het klimaat verandert en daardoor krijgen we te maken met extremere buien, meer hitte en droogte. Inwoners en gemeente kunnen allebei maatregelen nemen tegen klimaatverandering.

Maak uw tuin klimaatbestendig

Zorg voor een gezonde en duurzame omgeving. 12 tips voor uw tuin

Het klimaat in uw straat

Uw buurt in een veranderend klimaat, zie klimaatkaart www.agv.klimaatatlas.net

Gemeenteprojecten klimaatverandering

De gemeente draagt bij aan een klimaatbestendig Stichtse Vecht. Projecten van de gemeente