Klachtenbehandeling

Home > Bestuur > Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Stichtse Vecht wil transparant verantwoording afleggen over de klachten die bij de gemeente zijn ingediend, en wat daar vervolgens mee gebeurd is. U kunt de jaarverslagen, klachtenverordening en regeling klachtbehandeling sociaal domein bekijken: