Informatie voor de media

Home > Bestuur > Informatie voor de media

Informatie voor de media

 • Voor persvragen tijdens kantooruren: 14 0346
 • Bij calamiteiten of spoedeisende zaken buiten kantooruren: (0346) 25 44 56

We doen ons best om u binnen 4 uur een reactie op uw persvraag te geven.

Perscontact

Hieronder ziet u welke woordvoerder bij welke bestuurder hoort. Alle woordvoerders zijn bereikbaar via persvragen@stichtsevecht.nl.

Overzicht bestuurders, portefeuille en woordvoerder
Bestuurder Onderdelen portefeuille Woordvoerder
Burgemeester Yvonne van Mastrigt
 • openbare orde en veiligheid
 • integrale handhaving
 • dierenwelzijn
 • evenementenbeleid
 • integriteit
 • externe betrekkingen
 • regionale samenwerking
 • communicatie en bestuurlijke vernieuwing

Noortje Arts

Wethouder Jeroen Willem Klomps
 • financiën
 • gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
 • maatschappelijk vastgoed
 • dienstverlening
 • inkoop- en aanbestedingen
 • toezicht gemeenschappelijke regelingen
 • personeel en organisatie
 • de omgevingswet
 • verkeer
 • cultuur (inclusief lokale media)
 • monumenten

Tara Wierda

Wethouder Linda van Dort
 • ruimtelijke ordening
 • volkshuisvesting
 • duurzaamheid en milieu
 • water
 • grondbedrijf
 • project N230

Bianca Lambriex

Wethouder Hetty Veneklaas
 • wmo
 • volksgezondheid
 • welzijn
 • ouderenbeleid
 • jeugdbeleid en jeugdzorg
 • onderwijs
 • jongerenwerk
 • sport
 • bibliotheek

Marga Buiter

Wethouder Maarten van Dijk

 • economie
 • werk en inkomen
 • toerisme
 • recreatie en plassenschappen
 • natuur en landschap
 • subsidiebeleid
 • gebiedsgericht werken
 • openbaar beheer en riool
 • horeca
Nathalie van Dijk
College B&W Diecke de Wit, teammanager
Gemeenteraad Hanneke Heuker

Informatie over het takenpakket van de bestuurder vindt u in het Bestuursinformatiesysteem bij collegeleden. Foto’s van de collegeleden vindt u in onze Beeldbank.

Verspreiding persberichten

Persberichten sturen wij naar onze persrelaties. We publiceren onze uitgebrachte persberichten ook op Persberichten

 • Wilt u persberichten ontvangen, stuur een mail naar: persvragen@stichtsevecht.nl.
 • Voor actuele informatie via WhatsApp, stuur ‘PERS AAN’ naar 06 13 53 45 89.
  Bellen of een sms sturen is niet mogelijk naar dit nummer.